zwerfvuil

 • #Zomergem, pak zwerfvuil aan aub!

  composteren.JPGMartine Gyssels-Lataire (CD&V) kreeg heel wat telefoons i.v.m. het probleem van zwerfvuil en vragen over netheid. Zo lag het in het Beukenpark al een tijd vol zwerfvuil. Zwerfvuil moet aangepakt worden.  

  De Zomergemnaren dragen netheid hoog in het vaandel. Het schepencollege dringt er op aan dat mensen hun klachten melden aan de technische dienst. Die moeten dit onmiddellijk aanpakken.

  CD&V wil vandaag de meters en peters bedanken die het zwerfvuil vrijwillig opruimen.

  CD&V wees ook nog eens op de netheidsbarometer van OVAM. Die barometer ondersteunt gemeenten bij het inventariseren van het probleem en doet ook voorstellen om het probleem op te lossen. Meten is niet alleen weten, maar men reikt ook oplossingen aan voor het probleem. Dit bestaat twee jaar, maar het schepencollege ging nog altijd niet in op dit CD&V-voorstel.

 • Subsidies voor zwerfvuilbakken...

  brief aan Joke4.JPGMinister Joke Schauvliege subsidieert de gemeente Zomergem met 80 zwerfvuilbakken voor 12 000 euro (excl. BTW).

 • Brandweer ruimt zwerfvuil op...

  ZOME schipdonkkanaal.jpgDe brandweer zal op 2 april 2011 het zwerfvuil op het water opruimen. Ze doen dit met een actie tussen 9 en 12 uur. Vorig jaar werd het traject tussen Oostwinkel- en Meirlarebrug gedaan. Dit jaar werken ze richting het Sas.

 • Zwerfvuil

  De voorbije zwerfvuilactie heeft jammer genoeg opnieuw zijn nut bewezen.  De 16 vrijwilligers verzamelden immers 39 zakken restafval, 16 PMD zakken en glas (vooral flessen).
  Ook de scholen hebben hun steentje bijgedragen en hebben de grote omgeving van hun school opgeruimd.  Zij zamelden 10 zakken restafval en 15 zakken PMD-afval in.
  Ten slotte zamelde de gemeentelijke groendienst 90 zakken afval in.

  Uit alle gegevens blijkt dat er toch nog steeds heel wat mensen het niet zo nauw nemen met de wetgeving.  Sluikstorten wordt dan ook hard aangepakt door de gemeente.  Bij elk sluikstort wordt proces-verbaal opgemaakt door de politie en ontvangt de dader een boete die zeer snel kan oplopen (minimum 250 euro)!