zomergem

 • Bedankt voor 2013: altijd welkom in het #warmstedorpvanvlaanderen #zomergem  Met vele vrijwilligers, personeelsleden en positieve mensen bouwden we samen aan een warm Beke, Oostwinkel, Ronsele en Zomergem. Ik wens jullie allemaal een goed en gelukkig en vooral warm 2014!

  Hier vindt u een klein jaaroverzicht:

   

   

 • fan van zomergem

  Op facebook kan je via zoeken op "fan van zomergem" terecht komen. Daar zie je mooie foto's van Zomergem, lees je kleine weetjes...

 • Groene long: geen tweede keer een kat in een zak kopen!

  groene long, dreef 10, zomergemNieuwe compromis 13,50% duurder

  De vorige compromis voor de aankoop van de helft van de groene long werd door Onroerend Erfgoed afgekeurd. Het schepencollege legde nu een nieuwe compromis aan de gemeenteraad voor die 13,50% duurder is. CD&V heeft het punt over de aankoop van de groene long uitgesteld tot dat het dossier volledig is.

  Resultaten haalbaarheidsstudie afwachten

  Het schepencollege wil nog voor de zomervakantie een haalbaarheidsstudie uitvoeren. CD&V wil de resultaten van die studie afwachten om dan een beslissing te nemen. Nu is het dossier onvolledig. We willen dat het schepencollege geen tweede keer een kat in een zak koopt. Dit project is te duur om over één nacht ijs te gaan. Ondertussen is de groene long veilig door het advies van Onroerend Erfgoed: er mag geen verkaveling komen. Het schepencollege gaf de eigenaars bij de eerste compromis de toestemming om de ene helft te bebouwen. Onroerend Erfgoed floot het schepencollege gelukkig terug:  de bebouwing die het schepencollege zou toelaten langs de weg die de gemeente ging betalen, mag niet! Ook al koopt de gemeente de groene long niet aan, er mag niet meer verkaveld worden.

  Wat is er nog onduidelijk?

  Welke vragen zijn er nog voor dat we een beslissing kunnen nemen? We geven enkele voorbeelden:

  1)      Het schepencollege koopt de helft van de groene long aan en zal op eigen kosten een afsluiting plaatsen midden de groene long van twee meter hoog. Gaat Onroerend Erfgoed akkoord dat men de groene long middendoor snijdt door een afsluiting van twee meter hoog?

  2)      Waar gaat men de mensen die het gemeenschapscentrum bezoeken laten parkeren? Hoe moeten die mensen van de parkeerplaatsen naar het gemeenschapscentrum op de oude jongensschool?

  3)      Is er genoeg geld? De aankoop van de groene long kost nu 13,50% meer (zo’n 823 500 euro). Daar komen nog allerlei kosten bij (aanleg, notariskosten, studiekosten, onderhoud…). Voor CD&V moet er prioritair geld voorzien worden voor de uitbouw van bijkomende infrastructuur voor de socio- culturele verenigingen. Schepen De Jaeger herhaalde nog eens op de gemeenteraad dat dit project tussen de 1 à 7 miljoen euro kan kosten. Een groot verschil. CD&V wil duidelijkheid: wat kan de gemeente nog aan? CD&V heeft hard gevochten voor een belastingverlaging. We willen er alles aan doen dat deze belastingverlaging behouden blijft.

  4)      Wanneer krijgen we eens een overzicht met de subsidies die men wil aanvragen? Zo zou de gemeente Zomergem al veel minder zelf moeten betalen.

  Hoeveel tijd is er nog?

  Voor CD&V staan de projecten van het gemeenschapscentrum op de oude jongensschool en de groene long niet los van elkaar. De compromis die het schepencollege afsloot met de eigenaars van de groene long is geldig tot 15 oktober 2011. We willen dat de haalbaarheidsstudie grondig, maar snel wordt uitgevoerd en dat we zo snel mogelijk antwoord krijgen op onze vragen. Zo kunnen we nog voor de einddatum van 15 oktober 2011 een beslissing nemen.

  Meer uitleg vindt u op www.zomergem.cdenv.be.

 • Fan van Zomergem

  CD&V Zomergem is fan van Beke, Ronsele, Oostwinkel en Zomergem. En dit mag geweten zijn!

  Daarom lanceert de partij op 12 april haar nieuwe website: www.zomergem.cdenv.be.

  Daarnaast verschijnt er vanaf nu maandelijks een digitale nieuwsbrief "fan van Zomergem". In deze nieuwsbrief brengt CD&V Zomergem iedereen op de hoogte van wat er reilt en zeilt in Zomergem. Je kunt je inschrijven voor deze nieuwsbrief via de website www.zomergem.cdenv.be.

  Er is ook een facebookpagina "fan van Zomergem" waarop je ziet hoe Zomergem leeft en hoe we midden de mensen staan.

   

  Want dat is onze bedoeling: we hopen de kans te krijgen om het mooie Zomergem verder uit te bouwen. Als fans van Zomergem kozen we er vorig jaar voor om Zomergem niet lam te leggen na de problemen in het schepencollege. We voeren op een positieve en constructieve manier oppositie. Onze grote droom is echter om niet langer meer langs de kant te moeten staan roepen. Oppositie voeren ligt ons minder. We zouden liever de handen uit de mouwen steken. Hoe we dit willen doen, kan je vanaf nu volgen op onze site: www.zomergem.cdenv.be.    

 • CD&V wil project Dreef 10 op juiste spoor

  groene long,zomergem,dreef 10Onroerend erfgoed gaf in zijn advies over de aankoopvoorwaarden van de groene long een negatief advies waardoor het schepencollege opnieuw moet gaan onderhandelen met de eigenaar van de groene long. CD&V wil een reactie geven.
  Bij de opstart van de werkgroepen rond de groene long heeft CD&V gepleit om zo vlug mogelijk zicht te hebben op wat volgens Onroerend Erfgoed nu eigenlijk wel mag in de groene long. CD&V had bij de bespreking van de aankoop van de groene long al gewaarschuwd dat de verkoopvoorwaarden moeilijk gingen liggen.

  Lees meer...

 • Schepencollege zette scholen en oudercomités in de kou...

  vroegere meisjesschool.jpgZomergem telt vele scholen die al jaren schitterend werk leveren. Het schepencollege heeft zich niks aan te trekken of te investeren in het onderwijs. Er is geen gemeentelijk onderwijs. Dit wil niet zeggen dat het schepencollege niks voor de scholen kan doen. Het was dan ook raar dat het schepencollege scholen en oudercomités vanaf nu wilde laten betalen voor het gebruik van materiaal. Scholen en oudercomités organiseren vaak activiteiten om het broodnodige extra geld te verzamelen dat ze kunnen gebruiken om eens iets extra te kunnen kopen (spelmateriaal, speeltuigen...) aan te kopen. Daarvoor gebruiken ze soms nadars, podia, stoelen... van de technische dienst. Het schepencollege wilde hen hiervoor laten betalen. CD&V heeft zich hier tegen fel verzet. Doordat de meerderheid gebroken is, haalde ons voorstel het. Daardoor kunnen de scholen, oudercomités, maar ook het woon- en zorgcentrum of de Kerhoek bv. gratis gebruik maken van de uitleendienst.

  Alle verenigingen moeten ook een waarborg betalen. Dit is logisch zodat schade kan vergoed worden. De waarborgen lopen echter vlug op: 500 euro voor een podium, 100 euro voor boxen, 300 euro voor een beamer... CD&V stelde voor om de waarborg te plafonneren per ontlening. Verenigingen hebben niet altijd zoveel geld in kas. Ook de provinciale uitleendienst doet dit. Als een bepaalde vereniging toch veel schade aanricht, moeten ze dit achteraf betalen. De voltallige gemeenteraad keurde goed dat er maximum 300 euro per activiteit aan waarborg moet betaald worden. Dit zal ook de veiligheid in de uitleendienst ten goede komen. Er is al eens ingebroken in Kwadrant en er werd toen geld ontvreemd.

  Ik schrok van de grote uithaal van schepen De Jaeger naar de Zomergemse scholen. Hij verweet hen hoge huurprijzen voor de zalen. CD&V verdedigde de scholen: vaak mogen de verenigingen gratis gebruik maken van de lokalen. Dit was geen gepaste opmerking van de schepen.  

  Enkele voorbeelden van de voorstellen van het schepencollege die de CD&V kon tegenhouden:

  Een school, oudercomité, het woon- en zorgcentrum, de kerhoek... zouden volgende zaken moeten betalen:

  160 euro voor een nadarwagen met 84 nadars, 250 euro voor het grote podium, 30 euro voor een beamer, 75 euro voor een beamer...

 • had vertraging, en god daar baal ik van omdat ik...

  Bekestraat 1.JPGGisteren meldde ik u dat er vertraging is bij het plaatsen van een accentverlichting.

  Ook in een ander dossier is er heel wat vertraging. Men zou starten aan rioleringswerken in de omgeving van Nekke en de Haagstraat. Daarmee moet één van de tere plekken bij overvloedige regen aangepakt worden.

  Alles was in kannen en kruiken om in mei 2011 te beginnen maar nu blijkt dat Eandis pas veel later aan de werken kan beginnen, net zoals met al hun andere werken overal in het Meetjesland. Dit stuurt natuurlijk alles in de war aangezien zij eerst moeten starten, voorlopig is er dus geen startdatum gekend. Als het aan Eandis ligt kunnen ze pas in februari 2012 starten … Gisterennamiddag zat de technische dienst samen met Eandis om alle lopende problemen te bespreken en maandag gaat het college bekijken of de werken zonder Eandis kunnen aangevangen worden.