politie

 • Budget politie blijft gelijk in 2013 #zomergem

  Gisteren keurde de politieraad unaniem het budget voor 2013 goed.

  Zomergem betaalt evenveel in 2013 als in 2012 (775 082 euro). Dit is op zich een goed resultaat omdat de grootste kost het personeel is, waar er een indexering van de lonen was in januari met 2%.

  In het budget is er een besparing op de aankoop van nieuw meubilair (5 000 euro voorzien per jaar). Daarnaast wordt er voor 35 000 euro geïnvesteerd in ICT-materiaal.

  Er komen twee nieuwe voertuigen: één voor de wijk in Nevele en één voor de wijk in Zomergem.

  Er is 45 000 euro voorzien voor politie- en functieuitrusting.

  Ten slotte worden vijf ademanalysetoestellen vervangen: kostenplaatje: 15 000 euro.

  Het politiecollege stelt voor om de leningslast te laten dalen en wil de investeringen met eigen middelen betalen.

 • Politie doet het financieel beter dan eerst geraamd #zomergem

  In 2011 heeft de politie een positief resultaat geboekt van 292 859,25 euro. Met de overschotten van de voorgaande jaren komt men op een overschot vna 739 282 euro. Let op: om dit resultaat te halen, vroeg men aan de gemeenten enkele jaren terug een grotere inspanning. De laatste jaren stijgt de bijdrage minder sterk. Dit was ook onhoudbaar op langere termijn.

 • Meerdere studies voor politiegebouw #Zomergem, maar nog geen steen verlegd

  De interventiepolitie in de Sportlaan in Zomergem moet werken in niet zo beste omstandigheden.
   
  Het politiecollege liet daarom een paar jaar terug eerst een studie maken om te kijken of het gebouw kon gerenoveerd worden.
   
  Daarna zou men een nieuwbouw zetten. De architecten tekenden een duur gebouw van ongeveer 1,7 miljoen euro.
   
  Ook deze plannen gingen voorlopig niet door omdat men op de piste zat van een samenwerking met de politiezone van Aalter-Knesselare. Veel studies, maar voorlopig is er nog geen steen verlegd. 
   
  Een overzicht dat ik kreeg van de politie:
  Op de begroting 2012 was er een bedrag van 1 714 396 euro voorzien voor de nieuwbouw.
   
  Totale bouwkost (excl erelonen en BTW) 1 160 787,50 euro. Zonder omgevingsaanleg.
  Totale bouwkost (incl. erelonen en BTW) 1 649 450,46 euro. Inclusief omgevingsaanleg, buitenberging en overdekte staanplaatsen.
   
  Ondertussen werd er een bedrag van 23 144,92 euro betaald aan erelonen.
  De architect heeft geen schadevergoeding gevraagd.
  De architect is ondertussen bezig aan een ontwerp voor verbouwingen aan het gebouw aan de Sportlaan. Dit ontwerp dient nog voorgelegd te worden aan het politiecollege.

 • Minder blauw door samenwerking in #Zomergem?

  De Lowazone levert een extra inspanning voor de samenwerking met de politiezone Aalter-Knesselare. De piekploegen worden nu alleen door de Lowazone geleverd. Ik vind het niet kunnen dat de Lowazone als melkkoe gebruikt wordt. We moeten er op toe zien dat elke gemeente inspanningen levert om ploegen ter beschikking te stellen. Als dit een tijdelijk probleem is, kan er begrip zijn, maar dit kan niet op lange termijn blijven duren. Wat wint Zomergem bij deze samenwerking? Een samenwerking mag ook niet leiden tot minder blauw op straat! In 'lees meer' vindt u een overzicht van de ploegen 's morgens, 's namiddags en 's nachts. Kijk en vergelijk voor en na de samenwerking en trek zelf uw conclusies...

  Door tekort aan personeel in de PZ Aalter-Knesselare, zijn er enkele tijdelijke maatregelen genomen.

  Zo kan de PZ Aalter-Knesselare vanaf 1 maart 2012 niet meer voorzien in de vroege verkeersploeg en leveren zij om de 14 dagen een namiddagploeg verkeer.

  Vanaf maandag 26/3 zal de Lowazone op elke werkdag een piekploeg leveren (14/22). De PZ Aalter-Knesselare doet enkel nog de reguliere 24 uren permanentie.

  Lees meer...

 • Is de samenwerking tussen de politiezones wettelijk?

  De politie van de Lowazone en van Aalter-Knesselare zou nauwer samenwerken. Zo zou men de verschillende diensten groeperen over de zones: bv. interventiepolitie in Aalter... Alle politieraadsleden kregen nu een mail van een vakorganisatie met heel wat vragen over deze samenwerking. In de mail vraagt men zich af of deze verregaande samenwerking wel wettelijk kan en of dit wel kostenbesparend zal zijn.

  Jammer genoeg kon ik door beroepsverplichtingen niet aanwezig zijn op de politieraad waar dit werd besproken. Voor mij is het belangrijk dat de politie niet alleen betaalbaar blijft, maar dat de politiemensen ook efficiënt kunnen werken: de aanrijtijden van de interventiepolitie moeten beperkt zijn, men mag niet alleen de besparingen zoeken bij de interventiepolitie en andere personeelsleden op het werkveld. Zij zijn het die tussenkomen bij conflicten, bij criminaliteit... En uiteindelijk moet men ook kunnen aantonen dat dit wel effectief kostenbesparend zal zijn. Een hervorming kan maar gerealiseerd worden, als de voorstellen ook door de personeelsleden zelf gedragen zijn. Daarvoor is goed overleg nodig.

  VSOA stelt volgende vragen:

  Voor sommige zaken van samenwerking dient het personeel te gaan werken op het grondgebeid van de andere zone. Dergelijke zaken zijn wettelijke mogelijk, doch dit kan niet op structurele basis. In de "cohabitaite" van uw beide zones wordt echter de gewone plaats van het werk van een belangrijk aantal personeelsleden gewijzigd en krijgen ze een nieuwe gewone plaats van het werk op het grondgebeid van een andere zone. Wettelijk is dit niet toegelaten.

   

  Hetgeen zou kunnen toegepast worden is een "zending" van het personeel uit uw zone, naar een andere tijdelijke gewone plaats van het werk. Naast het feit dat dit tijdelijk is, zijn er daar ook een massa kosten aan verbonden. Kosten die hun oorsprong vinden in het statuut toepasselijk op het politiepersoneel. De overheid heeft ons duidelijk laten weten dat de "cohabitaite" geen geld mag kosten en dat de vergoedingen niet zullen uitbetaald worden.

  Zoals u wellicht bent ingelicht zullen deze bijkomende personeelskosten hoog oplopen tot vele tienduizenden euro's.

  En dat zijn dan maar de kosten inzake de vergoedingen inherent aan de "zendingen", zonder de uren mee te rekenen die de verplaatsingen met zich meebrengen.

  Lees meer...

 • De politie kost volgend jaar 708 157 euro in #Zomergem

  politieOp 8 december 2011 wordt de begroting 2012 van de LoWaZoNe ter goedkeuring voorgelegd aan de Politieraad. De gemeentelijke toelage bedraagt zoals opgenomen in het budget 2012 van de gemeente 708.157 euro.

   

 • Open VLD-minister Turtelboom pleit voor grotere politiezone

  politie sportlaan.jpgMinister Turtelboom (Open Vld) zei gisteren dat de volgende regering het aantal politiezones moet terugdringen van 200 naar 150, omdat de kleinere politiezones niet leefbaar zijn. Zones met minder dan 75 agenten zouden moeten samensmelten met andere zones.

  In 2009 kwam er een wet waardoor kleinere politiezones op vrijwillige basis konden fusioneren. Die wet bracht maar één fusie voort. In januari kantte minister Turtelboom zich nog tegen gedwongen fusies, omdat die niet gedragen zijn.

  Bron: het laatste nieuws