geschiedenis

 • Geschiedenis van Zomergem

  Luc maakte een montage van oude foto's van Zomergem.

   

 • Geschiedenis van Zomergem: tweede wereldoorlog

  Vandaag maak ik reclame voor een boek: "Weg naar Lingenau" - Baert M. - uitgeverij AGORA. Het gaat over een stukje Zomergemse geschiedenis.

  "De Duitse oorlogsdreiging, de oorlog zelf en mijn krijgsgevangenschap hebben mij alles samen 19 maanden van thuis weggehouden. Van eind augustus 1939 af waren we gemobiliseerd tot op 10 mei 1940 de eigenlijke oorlog begon, toen het Duitse leger België binnenviel. Krijgsgevangen genomen op 26 mei in Oostwinkel, een gehucht van Zomergem in Oost-Vlaanderen, bracht ik de daaropvolgende 10 maanden door in krijgsgevangenschap. Van Zomergem waren we via een tussenstop in Meppen naar een verzamelkamp in oostelijk Oostenrijk gebracht. Van daaruit zijn we naar Innerlantern verhuisd om uiteindelijk in Lingenau te belanden in de streek van Bregenzerwald, deel van de provincie Vorarlberg. Daar heb ik de langste tijd van mijn krijgsgevangenschap doorgebracht, tot we eind maart 1941 werden vrijgelaten en we terug naar huis mochten."

 • Geschiedenis van Zomergem: KSA

  De KSA Zomergem viert volgend werkjaar haar 75 jarig bestaan. De huidige jeugdbeweging K.S.A. ontstond uit de ontmoeting tussen de katholieke Vlaamse studentenbeweging, die wel eens de "eerste jeugdbeweging in de wereld" wordt genoemd en de Katholieke Actie. Ontsproten aan het vormingsideaal van Albrecht Rodenbach kreeg de oude studentenbeweging pas na de Eerste Wereldoorlog een definitieve organisatorische vormgeving in het Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond (A.K.V.S.). Deze koepel, die over heel Vlaanderen zowel college- als vakantiebonden groepeerde, werd vanuit Leuven door universiteitsstudenten en seminaristen geleid. Vermits de Leuvense top na 1924 niet kon weerstaan aan de verlokkingen van een extreem Vlaams-nationalisme en in februari 1925 zelfs het anti-belgicisme als de essentie hiervan beschouwde, werd een conflict met de kerkelijke overheid onvermijdelijk. Op 11 oktober 1925 veroordeelden de Belgische bisschoppen in een gezamenlijk herderlijk schrijven elke extreme Vlaams-nationale politiek. Tevoren had bisschop Rutten al de Limburgse gilden losgescheurd van de A.K.V.S.-top en ze onder leiding van proosten en seminaristen geplaatst. Het A.K.V.S. reageerde op deze tegenwerking door de versterking van de anti-belgicistische propaganda en zocht nieuwe argumenten om zijn katholiek Vlaams-nationalisme te verantwoorden. De Katholieke Actie was voor de bisschoppen in hun strijd met de weerbarstige studenten een dankbaar alternatief. Bron: kadoc.kuleuven.be.dekenij

 • Geschiedenis van Zomergem: godsdienstoorlogen.

  Op zondag keren we terug in de tijd. Vandaag keren we terug naar de tijd van de godsdienstoorlog.

  Zij gaan over de periode van 1550 tot 1625 en zijn misschien wel de rampspoedigste in de geschiedenis van Zomergem. De godsdienstoorlog woedde in gans het land, maar vooral de streek rond Zomergem had er erg onder te lijden. Deserterende soldaten uit vijandige legers, rovers, vrijbuiters en bandieten van de ergste soort plunderden en verwoestten de streek. De inwoners werden uitgezogen door herhaalde krijgsschattingen, slopende belastingen en leveringen aan de troepen van de bezetter (Spanje) die een groot deel van de wagens, paarden en werkkrachten opeisten. Kwam daarbij dat in Zomergem het Calvinisme algemeen was en zelfs openlijk beleden werd. De geestelijkheid, wethouders en veel van de voornaamste ingezetenen droegen de nieuwe ideologie een warm hart toe of kwamen er openlijk voor uit. De dorpspastoor zwoer zijn christelijk geloof af en predikte de calvinistische leer in het openbaar. Dit zal op de inwoners van Zomergem ongetwijfeld een diepe indruk gemaakt hebben, waardoor de ongeletterde mensen vertwijfeld achter bleven en niet wisten wie of wat ze moesten geloven. Veel inwoners maakten van deze omstandigheden misbruik om in het geniep persoonlijke veten uit te vechten (bron: http://users.telenet.be/schyvinck/familiehistoriek.html). kerk 1908

 • Geschiedenis van Zomergem: wandeling (laatste deel)

  Op zondag nam ik je mee voor een wandeling door Zomergem. Elke keer kreeg je een kort stukje geschiedenis van Zomergem. We traden in de voetsporen van Herman de Sumeringhem. Die trok mee ten strijde tijdens de eerste kruistocht naar het Heilig Land. Wij gingen in zijn voetstappen op zoek naar het verleden van het mooie Zomergem. Vandaag krijg je het laatste stukje.

  We wandelen rond de kerk en stappen de Luitenant-Dobbelaerestraat in. Deze straat noemde vroeger de Diepestraat. In 1945 kreeg ze haar huidige naam. Die verwijst naar de persoon van "Meester Dobelaere", die tijdens de tweede wereldoorlog, als verzetslid, zijn leven liet in een Duits concentratiekamp door ziekte en uitputting. Het parochiaal centrum werd in 1972 gebouwd op een stuk grond dat eerst aan de kerkfabriek van Zomergem en later aan het bisdom toebehoorde: "het schaapstuk" genoemd. Vroeger waren hier volkstuintjes, later werd het perceel doorsneden door de Hofbbouwstraat. De schoolgebouwen van het Sint-Vincentiuscollege staan op hetzelfde stuk grond. Uiteindelijk komen we na een flinke wandeling van zo'n acht kilometer en 14 stops bloemisterijenterug in de Hofbouwstraat.

 • Geschiedenis van Zomergem: wandeling (deel 13)

  Op zondag neem ik je mee voor een wandeling door Zomergem. Elke keer krijg je een kort stukje geschiedenis van Zomergem. We treden in de voetsporen van Herman de Sumeringhem. Die trok mee ten strijde tijdens de eerste kruistocht naar het Heilig Land. Wij gaan in zijn voetstappen op zoek naar het verleden van het mooie Zomergem.

  Het gemeentehuis dagtekent van 1923 en werd opgetrokken in Vlaamse renaissance. Het voormalig gebouw werd in 1918 door een bombardement totaal verwoest. Het stond aan het vroegere benzinestation De Kemel, waar nu een kapsalon is. Ook het plein werd in 1923 aangelegd. Heel wat huizen werden toen gesloopt. dorp Zomergem 2gemeentehuisgemeentehuis 1909oud gemeentehuisoud gemeentehuis zwart wit

 • Geschiedenis van Zomergem (deel 12)

  Op zondag neem ik je mee voor een wandeling door Zomergem. Elke keer krijg je een kort stukje geschiedenis van Zomergem. We treden in de voetsporen van Herman de Sumeringhem. Die trok mee ten strijde tijdens de eerste kruistocht naar het Heilig Land. Wij gaan in zijn voetstappen op zoek naar het verleden van het mooie Zomergem.

  We wandelen van het Steyaertplein naar de kerk. De oorspronkelijke kerk dateert uit de 13de eeuw en was zuiver romaans. Ze werd herbouwd in de 15de eeuw. De vier arduinstenen pijlers waarop de toren (61 m hoog) rust zijn nog steeds binnen te zien. Het huidig neo-gotisch uitzicht is van de 17de en 18de eeuw. De zijmuren zijn deels in veldsteen en deels in rode baksteen opgetrokken. Tijdens de beide wereldoorlogen is de kerk ernstig beschadigd. Ze werd telkens in dezelfde gotische stijl heropgebouwd. De twee zandstenen beelden in de voorgevel zijn Jan de Doper en Sint-Maarten, patroonheilige van de parochie. kerk 1908

  kerk 1926

  kerk binnenzicht
  Zomergnov1918_ok