beke

 • Beke ook vooruit #zomergem #beke #zomergem2012

  Gisteren tekenden de lijsttrekker van CD&V Waarschoot en CD&V Zomergem in Beke een akkoord. Eerst is het aan de kiezer om zich uit te spreken. Maar CD&V Waarschoot en CD&V Zomergem engageren zich om volgende afspraken uit te voeren om zo Beke vooruit te krijgen.

  Jarenlang stond het stil in Beke doordat Zomergem naar Waarschoot keek en onmgekeerd. CD&V wil dit doorbreken.

   

  AKKOORD CD&V Waarschoot en CD&V Zomergem

   

  Als de kiezer op 14 oktober 2012 CD&V Waarschoot en CD&V Zomergem de kans geeft om Waarschoot en Zomergem te besturen, willen deze partijen samen werken over de gemeentegrenzen. Dit moet ten goede komen aan Beke.

  Het bewonersplatform van Beke wilde de dorpskern van Beke aanpakken. Dit dossier ligt nu stil. Door over de gemeentegrenzen samen te werken willen CD&V Waarschoot en CD&V Zomergem dit dossier terug vooruit helpen. Er moet verder werk worden gemaakt van dit project.

  Voorop staat het verhogen van de verkeersveiligheid in het dorp van Beke. Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor de leefbaarheid van Beke. Mensen moeten de kans krijgen om elkaar in Beke te ontmoeten.

  CD&V Waarschoot en CD&V Zomergem willen daarom samen gaan voor:

   

  1)      een haalbare, betaalbare en door de bevolking gedragen oplossing voor de dorpskern in Beke zodat de verkeersveiligheid vergroot.

   

  2)      een aanbod van de bibliotheek in Beke.

   

  3)      een aanbod voor de kinderen en jongeren in de vakantie in overleg met de speelpleinwerking, de school…

   

  4)      een aanbod van de buitenschoolse kinderopvang in Beke.

   

  5)      een aanbod van activiteiten in Beke door die te ondersteunen (kermis, wijkfeest…).

  Kiezen voor CD&V Waarschoot en voor CD&V Zomergem is de beste garantie voor de Bekenaar dat het project in Beke terug vooruit gaat!

  Beke, 20 september 2012

   

  voor CD&V Waarschoot                                                                voor CD&V Zomergem

  Ann Coopman                                                                                 Tony Vermeire

   

 • Oude Staatsbaan krijgt LED-bord #zomergem

  In de Oude Staatsbaan, de weg waar de school van Beke ligt, komt er een LED-bord om de snelheid aan te geven. Dit kost zo'n 3 000 euro.

 • Parochiezaal Beke #Zomergem krijgt facelift

  De school van Beke heeft bouwplannen. De parochiezaal zal uitgebouwd worden tot een mooie, vernieuwde polyvalente zaal. Dit is een opportuniteit voor de gemeenschap Beke. De school zorgt er voor dat de parochiezaal van Beke een echte facelift krijgt. Hier voor moet de gemeente een stukje grond verkopen aan de school. Dit werd principieel goedgekeurd door de gemeenteraad.

   

 • Sterke vrouw #Beke #Zomergem2012 #Zomergem Gonda Lootens

  Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 stelt CD& V andermaal een nieuwe sterke vrouw voor.

  De 48-jarige Gonda Lootens wil zich inzetten voor Zomergem en haar deelgemeenten . Omdat ze een echte  Zomergemnaar is woont ze nu al  drie jaar terug op onze gemeente. In de Lt. Dobbelaerestraat heeft ze haar vaste stek. Ze is gehuwd met Martin Van Ryckeghem en  heeft twee kinderen , Michiel en Jolien . Ze draagt als onderwijzeres van het vijfde leerjaar  in de school van Beke  alle kinderen al 24 jaar een warm hart toe.

  Ze is de dochter van Julien Lootens, gewezen slager  in de Dekenijstraat, maar ze behoort ook tot een echte onderwijsfamilie. Jeugd, opvoeding, sport  en cultuur draagt ze bijgevolg  hoog in het vaandel. Ze houdt van zingen , daar kunnen de Bekenaars wel van getuigen. Tijdens de weekends leeft ze samen met haar gezin voor het volleybal.

  Ze zet zich al 24 jaar in voor het sociaal overleg binnen het Vrije Zomergemse Basisonderwijs. Aangezien toekijken vanaf de zijlijn niet haar stijl is zal ze haar sociale vaardigheden vanaf nu ook aanwenden binnen de Zomergemse politiek.

  Voor CD&V Zomergem tellen de deelgemeenten ook mee. Gonda zal daarom de vinger aan de pols houden met alle inwonerse, ook die van Beke. We zijn dan ook blij met deze sterke vrouw! Beke, Gonda Lootens

 • Sterke vrouw #Beke #Zomergem2012 #Zomergem

  CD&V stelt binnenkort nog een sterke vrouw voor die de rangen van CD&V Zomergem komt vervoegen. Omdat voor ons Beke ook belangrijk is, zal zij o.a. de vinger aan de pols in Beke houden. Info volgt...

 • Project Beke ligt voorlopig stil #Zomergem2012 #Zomergem

  Het schepencollege heeft het project voor Beke voorlopig stil gelegd.

  De uitleg van het college:

  Het College stelt vast dat het huidig subsidieproject niet kan doorgaan:

  enerzijds is er zoals gevraagd vanuit Leader binnen de gestelde termijn (23 april 2012) geen gezamenlijk engagement van de beide gemeenten mogelijk gezien Waarschoot voorlopig (vermoedelijk ook definitief) geen subsidie krijgt voor haar aandeel, en anderzijds is het project in zijn huidige vorm niet meer uitvoerbaar (en dus geen subsidie) gezien de vzw Parochiale Werken Beke het terrein achter de parochiezaal niet meer wil ter beschikking stellen en dus niet overdragen aan de gemeente (maar wel ‘verkopen’ samen met de parochiezaal aan het schoolbestuur) omdat ze dit zouden willen gebruiken in hun renovatie van de parochiezaal. Dit heeft voor gevolg dat de daar voorziene parkeerplaatsen vervallen en zoals de vzw aangeeft het kerkplein opnieuw moet gebruikt worden als parkeerplaats, wat opnieuw een wijziging zou inhouden van het project.

  Het verkrijgen van het kerkplein (men kan niet op privégrond investeren) en het niet inrichten als parkeerplaats waren voorwaarden gesteld door de beide gemeenten, inzonderheid door Waarschoot (als medeparticipant in een project dat wat dit stuk betreft niet op haar grondgebied ligt).

  In overleg met de gemeente Waarschoot is via de gemeente Waarschoot (= opdrachthouder) gevraagd aan de ontwerper om een herinrichting van het straatgedeelte voor het kerkplein te bekijken en een raming in die zin over te maken.

 • CD&V pleit voor opvang tijdens zomervakantie in Beke

  speelpark oostwinkel3.jpgCD&V vindt dat het schepencollege dringend op zoek moet gaan om een aanbod te voorzien tijdens de grote vakantie in Beke. Als de vrijwilligers van het speelplein het niet zien zitten (en daar hebben we alle begrip voor), is het de plicht van het schepencollege om in te springen en een oplossing te zoeken binnen de kinderopvang. Hilde De Graeve gaf een aantal voorstellen om tot een oplossing te komen. Voor de gemeenteraad gaven inwoners een petitie af met de vraag om toch een aanbod te voorzien voor de kinderen van Beke in de grote vakantie. Ook in Oostwinkel zal er geen initiatief komen van het gemeentebestuur.

  Lees meer...