Politiek

 • Nieuwe, milieuvriendelijkere vrachtwagen

  De huidige vrachtwagen met kraan van de dienst infrastructuur is dringend aan vervanging toe.

  Eandis biedt vrachtwagens met kraan op CNG (compressed natural gas) aan. Die zijn milieuvriendelijker.

  Fiscale voordelen

  De Vlaamse overheid biedt gunstige voorwaarden voor CNG-wagens op het vlak van de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling (BIV).

   

  Zomergem beschikt niet over een sneeuwploeg. Bij montage van een sneeuwploeg op de vrachtwagen kan tegelijkertijd gestrooid worden en sneeuw geruimd worden door eigen diensten.

  Raming: 245 000 euro

  In het kader van het burgemeesterconvenant is het aangewezen naar CO2 uitstoot om geen vrachtwagen op diesel aan te kopen maar om een vrachtwagen op CNG aan te kopen. Elektrische vrachtwagens zijn nog niet op de markt aanwezig. Door het burgemeestersconvenant te tekenen heeft de gemeente zich geëngageerd om 40% minder CO2 uit te stoten tegen 2030. Een voertuig op CNG heeft een veel lagere uitstoot dan een dieselvoertuig of benzinevoertuig. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie naar de bevolking toe. Dit is een belangrijk voorbeeld dat de gemeente zijn engagement wil nakomen.

  CNG staat voor compressed natural gas of aardgas.

   

  Voordelen van CNG:

  • 77% minder fijn stof dan een dieselwagen
  • 11% minder CO2-uitstoot*
  • 90% minder stikstofoxiden*
  • tot 30% goedkoper dan diesel*
  • ongeveer 40% goedkoper dan benzine
  • tanken gaat even snel als bij klassieke brandstoffen; veel sneller dus dan het opladen van een elektrische auto
  • CNG veroorzaakt minder motorslijtage, omdat er minder verbrandingsresidu’s zijn
  • een CNG-voertuig kan ook rijden op biogas, dat wordt verkregen door de ontbinding van organisch afval. Dit zorgt dus voor een extra ecologisch voordeel.
  • Aardgas is mogelijk voor alle verkeerssegmenten: personenwagens, bestelwagens, bussen, trucks, scheepvaart
  • Stadsbussen en taxi’s op CNG bieden een antwoord op de low emission zones in grote steden

  -     Aardgas wordt vervoerd via het ondergronds transport- en distributienet, wat het aantal vrachtwagens op de wegen sterk kan doen dalen.

  vooruit.jpg

 • College trekt naar Raad van State tegen kippenbedrijf

  Het college van burgemeester en schepenen van Zomergem trekt naar de Raad van State tegen de komst van het kippenbedrijf in de Spinhoutstraat.

  Minister Schauvliege gaf een milieuvergunning af voor dit bedrijf in het historisch landschap Ro. Eerder keurde ze wel de milieuvergunning in het ruilverkavelingslandschap Stoktevijver af.

  In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Zomergem staat in het bindend gedeelte dat in dit historisch landschap van Ro geen bijkomende bedrijven gewenst zijn. We willen immers dat de landbouwers ook nog voldoende gronden hebben om te bewerken, te bemesten en te begrazen.

  We zien nieuwe bedrijven liever in leegstaande boerderijen. Dit zorgt voor minder verharding en grondinname. De minister is zelf voorstander van open ruimte in het buitengebied en minder beton en keurt deze aanvraag goed. Onbegrijpelijk!

   

  Er zijn nog vele andere argumenten (ze hield geen rekening met een geluidsstudie, wateroverlast negeert ze...). We zullen die allemaal aan de Raad van State overmaken.   spinhoutstraat.jpg

 • Geen bedrijfsbelasting meer in #Zomergem #dewegvooruit

  Unizo lichtte alle gemeentelijke reglementen van de centrumsteden door.

  De kmo’s en zelfstandigen in ons land gaan gebukt onder een wildgroei aan lokale belastingen. Daarvoor waarschuwt Unizo na een studie van de reglementen van dertien Vlaamse centrumsteden en Brussel.

  Gelukkig zijn er nog gemeenten zoals Zomergem.

  Je kan er gratis parkeren, je betaalt geen belastingen om een terras uit te baten...

  Daarnaast schaften we drie jaar terug ook de algemene bedrijfsbelasting af.

  Tot uw dienst! #dewegvooruit

  vooruit.jpg

 • Toekomstlabs CD&V Lievegem zorgen voor frisse ideeën om nieuwe gemeente vorm te geven.

  Ik stelde aan CD&V Lievegem voor om met toekomstlabs te werken om ideeën te verzamelen rond de nieuwe gemeente en zo met veel frisse ideeën een ambitieus, gedragen en haalbaar verkiezingsprogramma te schrijven.  

  De drie afdelingen (Lovendegem, Waarschoot en Zomergem) zagen dit zitten. 

  Wat is een toekomstlab? 

  Het brengt mensen van binnen de politiek samen met mensen van buiten de politiek: inwoners, experts...

  Eerst is er een inhoudelijke insteek, daarna discussiëren we rond het thema van het toekomstlab om uiteindelijk tot ideeën te komen die we gebruiken voor een sterk verkiezingsprogramma van CD&V Lievegem. 

  Welke vonden al plaats? 

  We hadden een zeer sterk toekomstlab rond communicatie en inspraak. Met onze ploeg experimenteerden we al met een fietsparlement, het zelf tekenen van een plan voor hun buurt door de inwoners zelf (Beke en Hofbouwstraat), i-padbevraging aan winkels rond het parkeerbeleid... CD&V Lievegem wil dit in de toekomst nog uitbouwen: samen werken aan de uitbouw van onze dorpen. 

  Een tweede toekomstlab ging over dienstverlening. In een goed onderbouwde paneldiscussie hadden we het over het evenwicht tussen digitalisering en anderzijds werken op mensenmaat zodat niemand wordt uitgesloten. 

   

  Wat is het volgende toekomstlab? 

  Op 13 februari organiseert de werkgroep 'sociale dienstverlening' een toekomstlab. Ze starten om 19 uur in het Sociaal Huis in Waarschoot. Voor het bekijken van een film rond dit thema, verzamelt men ideeën rond sociale dienstverlening. Wil je meer informatie contacteer gerust Hilde De Graeve h_degraeve@hotmail.com. 

  De werkgroep hield ook een enquête bij een aantal mensen uit de sector om te polsen welke initiatieven zij van de nieuwe gemeente verwachten. Bedankt voor hun inspanningen!

 • Nieuwe energievriendelijkere stookinstallaties voor de bib en de dekenij

  IMG_20170519_122640.jpg

  Ik ondertekende het burgemeesterconvenant om werk te maken van een beter klimaat. Als gemeente geven we het goede voorbeeld. Het college keurde het contract voor het vervangen van de stookinstallatie van de bib en de dekenij goed. #dewegvooruit #klimaatgezond


  Voor de dekenij gaat het ook om asbestverwijdering. De maximale prijs zoals bepaald in het contract bedraagt voor de werken 33.873,21 euro voor de optie graafwerken 5.084,42 euro en voor de optie asbestverwijdering 37.847,31 euro  (telkens inclusief BTW).

  Voor de bib is er 57.465,45 euro voorzien, voor de optie vervangen gasdetectie en automatische gasafsluiter 4.268,61 euro en voor de optie bediening, supervisie, op afstand (GBS) 3.335,06 euro (inclusief BTW).

 • Kom meedenken over het klimaat in Lievegem

  De gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem ondertekenen samen het Europese Burgemeestersconvenant. We engageren ons zo om de CO2-uitstoot op ons gezamenlijke grondgebied met minstens 40 procent te verminderen tegen 2030 (ten opzichte van 2011). Dat doen we door het energieverbruik te verminderen en in te zetten op hernieuwbare energie. Daarnaast zullen we maatregelen uitwerken om de gevolgen van de klimaatverandering, zoals wateroverlast, hitte en droogte te temperen. Met de steun van de Provincie en Veneco maken we een klimaatactieplan op. We werken ook actief mee aan het regionaal project ‘Meetjesland klimaatgezond’.

  Gezocht: jouw ideeën!

  We rekenen op de input van onze inwoners, bedrijven, verenigingen … om van dit klimaatgezond verhaal een echt verhaal van onze gemeente te maken! Wil je samen met het gemeentebestuur nadenken over een klimaatgezonde toekomst? Schuif dan mee aan één van de Klimaattafels.
   
  We denken na over de volgende thema’s:
  • Hoe kunnen we energiezuinig en klimaatgezond wonen en werken?
  • Hoe kunnen we ons efficiënt en duurzaam verplaatsen?
  • Hoe kunnen we minder consumeren en kiezen voor lokale en regionale producten?
  • Hoe kunnen we meer hernieuwbare energie produceren in onze gemeenten?
  Alle inwoners, bedrijven, scholen, verenigingen en organisaties van onze gemeenten zijn welkom!
   
   
  Zomergem: dinsdag 6 februari, GC ’t Schaapstuk, Lt. Dobbelaerestraat 14c
   
  We starten telkens om 19.00 u. en sluiten rond 22.00 u. af met een drankje.

  klimaattafel.JPG

 • 151ste editie vette veemarkt op 25 maart 2018

  De 151ste editie van de vette veemarkt vindt plaats op 25 maart. Deze keer is het thema 'vetje en veetje maken muziek'. We maken met de kinderen het eerste vette veemarktlied. Maar daarnaast is er nog veel meer te doen. Schrijf nu de datum al in je agenda!

  DSC05530.JPG