Vooruit met TV 1 - Page 2

 • #Zomergems plan rond beschermd dorpsgezicht

  De inventarisfase met alle gebouwen in ons beschermd dorpsgezicht is bijna afgerond. Zo zullen we tot een plan komen met de eigenaars die hier hebben aan meegewerkt waarbij de erfgoedwaarde van elk gebouw en wat er behouden moet blijven in onze mooie dorpskern beschreven worden. Eigenaars kunnen hierdoor ook subsidies krijgen bij veranderingswerken.

  Daarnaast deden we heel veel inspanningen rond erfgoed:

  1) We hebben sinds 2014 een archivaris die het gemeentelijk papieren archief heeft uitgebouwd. Vroeger zat alles in het torentje van het gemeentehuis gepropt. Nu is alles mooi geïnventariseerd. Daarnaast zijn we begonnen aan het digitaal archief.

  2) Er zijn twee vrijwilligers die op woensdagvoormiddag naast de wettelijke stukken, ook veel andere informatie van Zomergem verzamelden. Zij zorgen ook voor een artikel in Zomerzine dat verhalen vertelt over het Zomergems verleden.

  3) Bij bepaalde bouwprojecten hebben de eigenaars de erfgoedwaarde hersteld of zal ze hersteld worden: bv. jongensschool Dreef 10, oud gemeentehuis in Oostwinkel, zondagsschool in Oostwinkel, de duivekeettoren in de Durmstraat...

  4) We werken meer en meer rond ontsluiting van erfgoed: denk maar aan de open kerkendag, de nacht van de kerken, de activiteiten rond wereldoorlog I.

  5) We hadden als eerste een goedgekeurd kerkenbeleidsplan in het Meetjesland (samen met Kaprijke). Dit beschrijft hoe we dit erfgoed in de toekomst zullen invullen.

  6) In Beke hebben we met het project rond de dorpskernvernieuwing een oproep gedaan om de oude foto's binnen te brengen om ze te digitaliseren. Zij zullen binnenkort voorgesteld worden. Eén mooie foto hebben we uitvergroot en hangt nu aan de Priem.  

  7) We zorgden voor het herstel van twee monumenten ter nagedachtenis van onze oorlogsslachtoffers: één op het Canadaplein en één aan de brug van Stoktevijver.

   

  Vandaag een speciale dank aan iedereen die zich hier positief voor inzet: het zijn door de doeners dat dit erfgoed overeind blijft. Ze staan niet langs de kant

  Beke.png

  , maar steken de handen uit. Veel respect!

 • Duizenden bomen er bij de afgelopen jaren in #Zomergem

  De afgelopen jaren zijn er duizenden bomen bijgekomen in Zomergem:

  1) Keigatbossen

  2) Het Leen

  3) Hoek Langeboeken-Korteboeken

  4) Nu is men bezig met Diepenbeek, Langestraat...

  5) Vervangen bomen in verschillende straten (Park ter Daelmen, Den Boer...)

  4_DenBoer_bomen_2014_.png

 • Dikke pluim voor brandweerpost Zomergem

   

  In zitting van 20 september heeft de zoneraad haar begroting 2018 vastgesteld.  De gemeentelijke dotatie voor de gewone dienst bedraagt 97.428,63 euro, in 2017 was dit 118.134,96 euro. De gemeentelijke dotatie voor de buitengewone dienst bedraagt 64.916,77 euro, in 2017 was dit 54.980,51 euro.

  Er is dus een daling van het bedrag dat de gemeente moet betalen. 

   

  We hebben met ons post Zomergem heel goed werk geleverd. Op het vlak van beschikbaarheid scoren alleen post Zomergem en Maldegem ‘zeer goed’. Een grote pluim voor alle vrijwillige brandweermannen en brandweervrouw.

   

  We investeerden heel sterk in de brandweer: van tankwagen tot nieuwe kledij. We zullen dit ook in 2019 doen. Er komen halfzware autopompen bij.

   

  We moeten ook onze blik naar de toekomst richten: blijven we zone Meetjesland of gaan we samen smelten met zone Centrum. We hebben de gouverneur gevraagd om hier een initiatief te nemen.

 • IVM helpt bij aanpak recyclageparken

  Vandaag bezoeken we met de centrale stuurgroep van de fusie de verschillende gemeentelijke diensten. We brengen ook een bezoek aan de drie recyclageparken in Waarschoot, Lovendegem en Zomergem. 

  IVM heeft een studiebureau op hun kosten aangeduid dat gemeenten helpt bij het doorlichten van de huidige recyclageparken: het studiebureau zal de drie parken bezoeken en een advies schrijven i.v.m. de werking van de drie parken. 

   

  borden milieupark.jpg

  Een grote dank u wel ook deze week voor alle huisvuilophalers en de personeelsleden van het recyclagepark: veel respect voor jullie werk!