Vooruit met TV 1 - Page 2

 • Nieuwe energievriendelijkere stookinstallaties voor de bib en de dekenij

  IMG_20170519_122640.jpg

  Ik ondertekende het burgemeesterconvenant om werk te maken van een beter klimaat. Als gemeente geven we het goede voorbeeld. Het college keurde het contract voor het vervangen van de stookinstallatie van de bib en de dekenij goed. #dewegvooruit #klimaatgezond


  Voor de dekenij gaat het ook om asbestverwijdering. De maximale prijs zoals bepaald in het contract bedraagt voor de werken 33.873,21 euro voor de optie graafwerken 5.084,42 euro en voor de optie asbestverwijdering 37.847,31 euro  (telkens inclusief BTW).

  Voor de bib is er 57.465,45 euro voorzien, voor de optie vervangen gasdetectie en automatische gasafsluiter 4.268,61 euro en voor de optie bediening, supervisie, op afstand (GBS) 3.335,06 euro (inclusief BTW).

 • Kom meedenken over het klimaat in Lievegem

  De gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem ondertekenen samen het Europese Burgemeestersconvenant. We engageren ons zo om de CO2-uitstoot op ons gezamenlijke grondgebied met minstens 40 procent te verminderen tegen 2030 (ten opzichte van 2011). Dat doen we door het energieverbruik te verminderen en in te zetten op hernieuwbare energie. Daarnaast zullen we maatregelen uitwerken om de gevolgen van de klimaatverandering, zoals wateroverlast, hitte en droogte te temperen. Met de steun van de Provincie en Veneco maken we een klimaatactieplan op. We werken ook actief mee aan het regionaal project ‘Meetjesland klimaatgezond’.

  Gezocht: jouw ideeën!

  We rekenen op de input van onze inwoners, bedrijven, verenigingen … om van dit klimaatgezond verhaal een echt verhaal van onze gemeente te maken! Wil je samen met het gemeentebestuur nadenken over een klimaatgezonde toekomst? Schuif dan mee aan één van de Klimaattafels.
   
  We denken na over de volgende thema’s:
  • Hoe kunnen we energiezuinig en klimaatgezond wonen en werken?
  • Hoe kunnen we ons efficiënt en duurzaam verplaatsen?
  • Hoe kunnen we minder consumeren en kiezen voor lokale en regionale producten?
  • Hoe kunnen we meer hernieuwbare energie produceren in onze gemeenten?
  Alle inwoners, bedrijven, scholen, verenigingen en organisaties van onze gemeenten zijn welkom!
   
   
  Zomergem: dinsdag 6 februari, GC ’t Schaapstuk, Lt. Dobbelaerestraat 14c
   
  We starten telkens om 19.00 u. en sluiten rond 22.00 u. af met een drankje.

  klimaattafel.JPG

 • Lievegem en Nevele werken aan afvalbeleid in Senegal

  LMB_afvalbeleid (1).jpg

  De gemeenten Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele hebben een stedenband met drie gemeenten in Senegal. 

  Naast projecten in onderwijs en gezondheidszorg start nu ook een project rond afvalbeheer in het dorpje Thor in de gemeente Diender. Afval is een groot probleem op veel plaatsen in Senegal. Er bestaat geen gestructureerde afvalophaling of –verwerking en er is geen riolering. Dit heeft een nefast effect op het milieu en op de gezondheid. 
  Het is niet toevallig dat het afvalproject wordt gestart in het dorpje Thor. De inwoners richtten er een milieucomité op en doen reeds geruime tijd inspanningen om zwerfvuil aan te pakken. Met de financiële steun van de LoWaZoNe is het mogelijk om dit probleem grondig aan te pakken. Alle 5000 inwoners van Thor zullen bij het project worden betrokken. 
  Bij alle huishoudens worden twee afvalbakken geleverd: één voor composteerbaar materiaal en één voor restafval. Een ophaalsysteem met ezels en karren zorgt ervoor dat het vast afval op gereguleerde stortplaatsen terechtkomt. GFT wordt gecomposteerd op een vaste plaats en de compost wordt verkocht. Voor het afvalwater voorziet het project de aanleg van tien sterfputten op enkele erven.
  Het is belangrijk dat afvalbeheer op lange termijn blijft voortbestaan in Thor. Daarom gaat er veel aandacht naar opleiding en opvolging.  Het milieucomité van Thor organiseert bijeenkomsten om de inwoners te informeren en bijzondere aandacht gaat naar vorming voor de leerkrachten zodat zij de kinderen van jongs af aan kunnen motiveren. 
  Als dit initiatief succesvol is, kan het dienen als voorbeeld voor de andere dorpen in KeMoPoDi!
   
  Tekst: Lieve Joos
   

   

 • 151ste editie vette veemarkt op 25 maart 2018

  De 151ste editie van de vette veemarkt vindt plaats op 25 maart. Deze keer is het thema 'vetje en veetje maken muziek'. We maken met de kinderen het eerste vette veemarktlied. Maar daarnaast is er nog veel meer te doen. Schrijf nu de datum al in je agenda!

  DSC05530.JPG

 • Zomergem twee keer in de prijzen voor versterken bruisende kern

  pilootproject Veneco.jpg

  De provincie geeft zo' 2 500 euro om acties uit te werken rond het versterken van onze dorpskern. 

  Veneco selecteerde onze gemeente als pilootproject om te werken rond tijdelijke invulling van panden. 

  Twee initiatieven die aansluiten bij het gemeentelijk project rond het promoten van ons winkeldorp en ondersteunen van de winkeliers. 

  Prettig nieuws om het weekend te starten!

 • Farys kreeg opdracht om dossier Beke- en Paterstraat op te starten.

  In de Beke- en Paterstraat kampt men al jaren met problemen. Een vorig college startte een dossier op in 2001. Doordat dit dossier bleef aanslepen, haalde Vlaanderen het dossier van de lijst met subsidies. Nu plant men de werken in de volgende legislatuur 2019-2025. Omdat zo'n dossier lang kan duren, gaf het college aan Farys de opdracht om de studie terug op te starten. Dit duurt immers lang. De volgende ploeg zal zo kunnen verder werken aan een oplossing voor de Beke- en Paterstraat. 

  Concreet gaat het om een rioleringsproject (gescheiden water = beter voor het milieu), aanpakken van wateroverlast (sneller afvoeren van regenwater), een veiligere straat (plaats zwakke weggebruiker of snelheidsremmende maatregelen). 

  Bekestraat.JPG

   

 • Gunning multifunctioneel terrein goedgekeurd

  Het college keurde maandag de gunning goed voor het multifunctioneel terrein. Dit wordt het derde voetbalterrein en een mooi terrein voor atletiek in kunstgras voor 104 000 euro. De raming was 120 000 euro. 

  tennis start werken.jpg