Vooruit met TV 1 - Page 2

 • Bestek 9 snelheidsborden goedgekeurd

  De gemeente Zomergem zal (samen met Lovendegem) negen digitale borden kopen op zonne-energie om de snelheid te meten. Maandag keurde het college het bestek goed. 

  Ze komen aan de invalswegen van onze dorpen. 

  We experimenteerden eerder al met vier borden. Dit heeft zijn effect. 

  snelheidsbord.png

 • Langeboeken: bestek voor asfalteringswerken goedgekeurd

  in het budget van 2018 keurde CD&V asfalteringswerken goed in Langeboeken. Maandag keurde het college het bestek goed. 

  Eerder hebben we ook Meirlare, Bevrijdingsstraat, Berkenstraat, Korteboeken opnieuw geasfalteerd. 

  langeboeken.png

 • Bedankt vrijwilligers voor de opruim van het zwerfvuil

  Zaterdag waren er zo'n 75 mensen die in de bitterkou zwerfvuil ging oprapen. 

  De buit was groot. 

  Speciale dank aan de KSJ die met hun leden heel wat straten voor zich namen, maar natuurlijk ook aan de milieuraad en de andere vrijwilligers!

 • Zomergemnaar zeer tevreden over wonen in ons dorp

  Vlaanderen onderzocht per gemeente hoe tevreden men woont in zijn of haar gemeente. Zomergem scoort zeer goed op vele vlakken en behoort tot de top in Vlaanderen. Ik ben dan ook algemeen fier met deze cijfers. 

  * 80% is tevreden over het zicht op groen vanuit hun woning (gem. Vlaanderen 73%)

  * 85% is tevreden over de buurt (gem. Vlaanderen 79%)

  * 86% is tevreden over onze gemeente (gem. Vlaanderen 76%)

  * 85% is fier op Zomergem (gem. Vlaanderen 69%)

  * 97% woont graag in Zomergem (gem. Vlaanderen 89%)

  * 80% vindt het netjes in Zomergem (gem. Vlaanderen 68%)

  Je leert ook uit hun rapport dat:

  het aantal sociale woningen van 2012 naar 2016 gestegen is van 172 naar 205. Met 5,9% sociale woningen scoren we beter dan het Vlaams gemiddelde en dan vergelijkbare gemeenten. 

  * Het aanbod openbaar vervoer: 54% vindt dat er voldoende openbaar vervoer is, 30% vindt dit te weinig. In Vlaanderen is dit 24% te weinig en 64% vindt dit voldoende. 

  * 88% vindt dat er voldoende groen is in onze gemeente (Vlaams gemiddelde 81%). 

  * 93% is tevreden over de huisvuilvoorzieningen in Zomergem (Vl. gemiddelde 83%)

  * 89% is tevreden over de sportvoorzieningen in Zomergem (Vl. gemiddelde 76%)

  * 64% is tevreden over de cultuurvoorzieningen in Zomergem (Vl. gemiddelde ligt op 72%). In de volgende legislatuur zal met het kerkenbeleidsplan hier ruimte vrij komen en zullen we ook onze visie op het gemeenschapscentrum moeten bekijken. Op het vlak van bijwonen van culturele evenementen volgen we wel de Vlaamse trend. 

  * Zomergem doet het goed op vlak van sportclubs: per 1 000 inwoners heb je er 7,6 (Vl. gemiddelde is 4,2)

  * Zomergem doet het zeer goed op het vlak van speelvoorzieningen: 80% van onze inwoners vindt dat er voldoende zijn (Vl. gemiddelde ligt veel lager met 61%). 79% vindt dat er genoeg plek is voor de jeugd (slechts 51% in Vlaanderen)

  * Ons aanbod voor senioren scoort ook zeer goed: 86% vindt dat er voldoende activiteiten zijn (Vlaams gemiddelde is 71%)

  * 83% vindt dat er genoeg winkels zijn (Vl. gemiddelde 73%), 82% vindt het horeca-aanbod goed (73% Vl. gemiddelde). 

  * 85% is tevreden over de loketvoorzieningen in Zomergem (VL. gemiddelde 77%)

  * 85% is tevreden over de algemene dienstverlening in Zomergem (Vl. gemiddelde 73%)

  * Het college zette sterk in op inspraak en informatie. Dit loont: 66% vindt dat er voldoende inspanningen zijn. Het Vlaams gemiddelde ligt slechts op 47% (!)

  * 52% heeft veel vertrouwen in het gemeentebestuur (Vlaams gemiddelde ligt slechts op 35%). 

  * 95% voelt zich nooit onveilig in Zomergem (Vl. gemiddelde 75). 

  * 87% is tevreden over de kinderopvang. Dit is veel hoger dan het Vl. gemiddelde van 69%

  * 90% is tevreden over de oudervoorzieningen in Zomergem (die bij ons in handen zijn van een vzw). Vl. gemiddelde ligt op 74%. 

  Met 108 plaatsen per 1 000 inwoners hebben we ook meer plaatsen dan het Vl. gemiddelde (76). 

   

   

 • College legt advies over brandweer voor aan de gemeenteraad van #Zomergem#Lievegem

  lievegemeenten.jpg

  Een gemeente kan maar behoren tot één hulpverleningszone.

   

  De gemeente Lovendegem behoort nu tot de hulpverleningszone Centrum. De gemeenten Waarschoot en Zomergem (waar ook een brandweerpost aanwezig is) behoren tot de hulverleningszone Meetjesland.

   

  Daarom moet minister Jambon een koninklijk besluit opmaken voor de koning waar hij Lievegem ofwel laat toetreden tot zone Centrum of tot zone Meetjesland.

   

  Minister Jambon moet hiervoor bij de gouverneur advies inwinnen. De gouverneur moet alle burgemeesters van Oost-Vlaanderen hier voor samen roepen. Minister Jambon liet ons deze week weten dat hij werkt aan wetgeving om de overdracht van personeel en materiaal van de ene zone naar de ander eenvoudiger te maken.

   

  De colleges van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem zullen op de gemeenteraden voorleggen dat Lievegem best aansluit bij zone Centrum.

   

  Dit was geen gemakkelijke beslissing. De burgemeesters en politiek verantwoordelijken hebben zich laten ondersteunen door de financieel beheerders, maar luisterden ook twee keer naar de brandweermannen en –vrouw van posten Waarschoot en Zomergem.

   

  Post Waarschoot heeft weinig vertrouwen meer in zone Meetjesland en wil aansluiten bij zone Centrum.

  Post Zomergem heeft een voorkeur voor zone Meetjesland en had een aantal voorwaarden als we toch bij zone centrum zouden aansluiten.

   

  Na onderhandelingen denken we dat het voorstel van zone Centrum aansluit bij de meeste verzuchtingen van de brandweermannen en –vrouw.

   

   

  Uit het voorstel van zone Centrum blijkt dat

  • Zone Centrum sterk investeert in materiaal en dienstverlening.
  • Er bij een uitruk altijd een back-up-ploeg uitgestuurd wordt
  • Specialisaties 24/24, 7/7 aanwezig zijn
  • Er bij te weinig vrijwilligers er garantie is van beroepspersoneel in stand-by
  • men belooft om tankwagen, multifunctionele autopomp, commandowagen en ladderwagen te behouden per post.
  • men belooft om de posten Waarschoot en Zomergem open te houden.
  • Men pleit voor inspraak van de posten (ook voor VTO = opleiding)
  • Er een professioneel kader aanwezig is met een korpscommandant, jurist…
  • Een grotere zone zwaarder doorweegt in de besluitvorming federaal
  • Er nood is aan een traject rond vrijwilligerscultuur
  • er komt bijkomende wetgeving om materiaal over te brengen naar een andere zone (waarderingsregels…) en om personeel over te brengen (algemeen, maar ook specifiek voor stagiairs en mensen met een anciënniteit van minder dan drie jaar ervaring).

   

  We bedanken de zone Meetjesland voor de jarenlange samenwerking. Lievegem zal verder streven naar een goede samenwerking tussen zone Meetjesland en zone Centrum.

   

 • Inwoners en eigenaars van de straat kunnen stemmen op nieuwe namen

  Omdat enkele straten dezelfde naam hebben, worden er nieuwe namen gekozen.

  De gemeenteraden van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem hebben op 21 december 2017 de fusie van de drie gemeenten goedgekeurd. Vlaanderen zal de nieuwe gemeente Lievegem opleggen dat geen enkele straat dezelfde naam mag hebben als een andere straat in de gemeente. Dit is om verwarring te vermijden bij enerzijds post- en pakjesdiensten maar vooral ook bij de hulpdiensten.

  We hebben heel wat voorstellen ontvangen voor een nieuwe straatnaam. De voorstellen werden getoetst aan aanbevelingen van de federale overheid en van bpost. Vervolgens heeft het college van burgemeester en schepenen onderstaande selectie vastgelegd. Elke bewoner (vanaf 12 jaar), handelaar of eigenaar van een pand kan één keer stemmen op deze selectie.

  https://www.lievegem.be/volg-de-fusie/straatnamen-wijziging2