College legt advies over brandweer voor aan de gemeenteraad van #Zomergem#Lievegem

lievegemeenten.jpg

Een gemeente kan maar behoren tot één hulpverleningszone.

 

De gemeente Lovendegem behoort nu tot de hulpverleningszone Centrum. De gemeenten Waarschoot en Zomergem (waar ook een brandweerpost aanwezig is) behoren tot de hulverleningszone Meetjesland.

 

Daarom moet minister Jambon een koninklijk besluit opmaken voor de koning waar hij Lievegem ofwel laat toetreden tot zone Centrum of tot zone Meetjesland.

 

Minister Jambon moet hiervoor bij de gouverneur advies inwinnen. De gouverneur moet alle burgemeesters van Oost-Vlaanderen hier voor samen roepen. Minister Jambon liet ons deze week weten dat hij werkt aan wetgeving om de overdracht van personeel en materiaal van de ene zone naar de ander eenvoudiger te maken.

 

De colleges van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem zullen op de gemeenteraden voorleggen dat Lievegem best aansluit bij zone Centrum.

 

Dit was geen gemakkelijke beslissing. De burgemeesters en politiek verantwoordelijken hebben zich laten ondersteunen door de financieel beheerders, maar luisterden ook twee keer naar de brandweermannen en –vrouw van posten Waarschoot en Zomergem.

 

Post Waarschoot heeft weinig vertrouwen meer in zone Meetjesland en wil aansluiten bij zone Centrum.

Post Zomergem heeft een voorkeur voor zone Meetjesland en had een aantal voorwaarden als we toch bij zone centrum zouden aansluiten.

 

Na onderhandelingen denken we dat het voorstel van zone Centrum aansluit bij de meeste verzuchtingen van de brandweermannen en –vrouw.

 

 

Uit het voorstel van zone Centrum blijkt dat

 • Zone Centrum sterk investeert in materiaal en dienstverlening.
 • Er bij een uitruk altijd een back-up-ploeg uitgestuurd wordt
 • Specialisaties 24/24, 7/7 aanwezig zijn
 • Er bij te weinig vrijwilligers er garantie is van beroepspersoneel in stand-by
 • men belooft om tankwagen, multifunctionele autopomp, commandowagen en ladderwagen te behouden per post.
 • men belooft om de posten Waarschoot en Zomergem open te houden.
 • Men pleit voor inspraak van de posten (ook voor VTO = opleiding)
 • Er een professioneel kader aanwezig is met een korpscommandant, jurist…
 • Een grotere zone zwaarder doorweegt in de besluitvorming federaal
 • Er nood is aan een traject rond vrijwilligerscultuur
 • er komt bijkomende wetgeving om materiaal over te brengen naar een andere zone (waarderingsregels…) en om personeel over te brengen (algemeen, maar ook specifiek voor stagiairs en mensen met een anciënniteit van minder dan drie jaar ervaring).

 

We bedanken de zone Meetjesland voor de jarenlange samenwerking. Lievegem zal verder streven naar een goede samenwerking tussen zone Meetjesland en zone Centrum.

 

De commentaren zijn gesloten.