Kom meedenken over het klimaat in Lievegem

De gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem ondertekenen samen het Europese Burgemeestersconvenant. We engageren ons zo om de CO2-uitstoot op ons gezamenlijke grondgebied met minstens 40 procent te verminderen tegen 2030 (ten opzichte van 2011). Dat doen we door het energieverbruik te verminderen en in te zetten op hernieuwbare energie. Daarnaast zullen we maatregelen uitwerken om de gevolgen van de klimaatverandering, zoals wateroverlast, hitte en droogte te temperen. Met de steun van de Provincie en Veneco maken we een klimaatactieplan op. We werken ook actief mee aan het regionaal project ‘Meetjesland klimaatgezond’.

Gezocht: jouw ideeën!

We rekenen op de input van onze inwoners, bedrijven, verenigingen … om van dit klimaatgezond verhaal een echt verhaal van onze gemeente te maken! Wil je samen met het gemeentebestuur nadenken over een klimaatgezonde toekomst? Schuif dan mee aan één van de Klimaattafels.
 
We denken na over de volgende thema’s:
  • Hoe kunnen we energiezuinig en klimaatgezond wonen en werken?
  • Hoe kunnen we ons efficiënt en duurzaam verplaatsen?
  • Hoe kunnen we minder consumeren en kiezen voor lokale en regionale producten?
  • Hoe kunnen we meer hernieuwbare energie produceren in onze gemeenten?
Alle inwoners, bedrijven, scholen, verenigingen en organisaties van onze gemeenten zijn welkom!
 
 
Zomergem: dinsdag 6 februari, GC ’t Schaapstuk, Lt. Dobbelaerestraat 14c
 
We starten telkens om 19.00 u. en sluiten rond 22.00 u. af met een drankje.

klimaattafel.JPG

De commentaren zijn gesloten.