• Volop klimaatacties in #Zomergem

  • We zetten nog meer in op LED-verlichting: 25 000 euro voor de Gentweg, maar ook in projecten Hofbouwstraat, Beke.

   

  • Er komen nieuwe energievriendelijke verwarmingsinstallaties. Deze keer staat de bib (68 000 euro) en de dekenij (83 000 euro: is duurder doordat er asbest is gevonden).

   

  • We investeren nog eens 8 000 euro in het kerkhof van Zomergem zodat de belangrijkste paden onderhoudsvriendelijk kunnen aangepakt worden, nu men geen pesticiden meer mag gebruiken.

   

  • We doen een volledige renovatie van de technische installaties van het zwembad. Daarvoor kregen we van Vlaanderen een subsidie van 149 200 euro. Het project bedraagt zo’n 900 000 euro. We verdienen dit voor een stuk terug door de minderen stookkosten. Het gaat om een nieuwe stookplaats, een nieuw dak boven het zwembad, aanpak van betonrot…

   

  • We voorzien nog eens 10 000 euro voor acties vanuit het klimaatplan. Deze acties worden bepaald door de inspraakmomenten met diverse mensen.

   Tony klimaat.jpg

 • Sterk inzetten op koning fiets

  240920151208.jpg

  We investeerden al in veilige fietsverbindingen in Stoktevijver, Oostwinkel en de Spinhoustraat-Nekke-Gentweg.

  In 2018 komt er nog een fietspad bij in de Kruisdreef en wordt de Chrysantenstraat een woonerf.

  Maar in augustus organiseerde CD&V Zomergem een fietsparlement. Volgende zaken zullen we realiseren in 2018:

  • Bij het binnenkomen van het dorp zullen snelheidsborden aangeven hoe snel men rijdt, zodat men zijn snelheid aanpast t.v.v. de zwakke weggebruiker (25 000 euro).
  • Het fietspad tussen Ronsele en Oostwinkel bestaat uit betonvakken. De kapotte vakken zullen we herstellen (200 000 euro, maar daar zitten ook betonvakken van wegen in).
  • We zullen naast het nieuwe kerkplein in Beke, de nieuwe voetpaden ook de Priemwegel doortrekken.
  • Er is 30 000 euro voorzien voor het herstellen van kerkwegels.
  • Het voetpad in de Tuinwijk-Kleitstraat wordt opnieuw gelegd (60 000 euro).
  • We voorzien 30 000 euro voor fietsprints in de Bekestraat-Korteboeken. Deze moeten duidelijk aangeven dat er fietsers zijn.
  • We bekijken ook met de provincie als we een schoolroutekaart kunnen uitgeven. Op zo’n (digitale) kaart staat de veiligste weg als fietser en voetganger aangeduid naar de scholen.
 • Politiezone Aalter en Lowazo gaan samen

  Door het wegvallen van Nevele in de Lowazone, ging Lowazo op zoek naar een nieuwe partner om de politiewerking te versterken. 

  We vonden een interessante partner in de politiezone Aalter. Samen willen we de nieuwe politiezone Aalter-Lowazo vormen. De gesprekken met de verschillende burgemeesters leidden tot een akkoord. 

  Met deze fusie willen we de politie versterken. Volgende voorstellen zullen we verdedigen in de politieraad. 

  * De dienstverlening willen we versterken: meer aandacht voor sociale politie (slachtofferhulp), wijkinspecteurs, preventie en computergegevens analyseren. 

  * De huisvesting: om de aanrijtijden te verkleinen zorgen we voor een interventiepost in Zomergem voor Waarschoot, Lovendegem en Zomergem. Hier valt dus Nevele weg. In Aalter komt er een interventiepost voor Aalter-Knesselare. 

  Er blijven wijkposten in Lovendegem, Waarschoot, Zomergem, Aalter en Knesselare.

  * Om genoeg politie te hebben groeien we van 120 naar 137 werknemers. 

  * Aalter zal 60% van de kosten betalen, Lievegem 40%. 

  inhuldiging politiehuis2.jpg

   

 • Twee belastingverlagingen in 2018 in #Zomergem

  IMG_7777.JPG

  Op de gemeenteraad van december bespreken we het budget. 

  We schaffen ook in 2018 de gezins- en bedrijfsbelasting van 100 euro af. Of zo’n 300 000 euro aan lastenvermindering.

  We laten de opcentiemen op de onroerende voorheffing (de “grondlasten”) dalen van 1675 opcentiemen naar 1375 opcentiemen of zo’n 380 000 euro.

  Daarnaast dalen de schulden. In 2013 hadden we zo’n 13 miljoen schulden. In 2018 dalen we naar 6,5 miljoen. Dit is een halvering van de schulden. Bij een fusie neemt Vlaanderen nog eens zo’n 4 miljoen aan leningen over. Zo zou de schuld van 13 miljoen dalen naar 2,5 miljoen.

 • Elektrische laadpaal op parking sportcentrum Den Boer

  De Vlaamse regering moedigt het gebruik van elektrische wagens aan. Samen met netbeheerder Eandis heeft de Vlaamse regering een spreidingsplan opgemaakt om 2.500 bijkomende laadpalen te installeren, waarvan minstens 1 in elke Vlaamse gemeente. Vorige week werd ook in Zomergem een elektrische laadpaal geïnstalleerd, meer bepaald op de parking aan Sportcentrum Den Boer. Voortaan kan je aan deze nieuwe laadpaal je wagen eenvoudig opladen aan een marktconform laadtarief.

  Zomergem heeft het Europese burgemeestersconvenant ondertekend waarmee we aangeven om tegen 2030 de broeikasgasuitstoot op ons grondgebied met 40% te willen verminderen. De gemeente verleende dan ook graag medewerking aan Eandis om deze laadpaal te installeren. We hopen zo mee inwoners te overtuigen om met een milieuvriendelijke, elektrische wagen te rijden.

  laadpaal.jpg