• kwaliteitsvol wonen in #Zomergem

  Kwaliteitsvol wonen in Zomergem is een belangrijk thema. 

  Het college van burgemeester en schepenen werkt samen met de GECORO aan een woonverordening dat normen rond die kwaliteit beschrijft: waaraan moeten bv. meergezinswoningen aan voldoen. 

  Vorige week hadden we ook een eerste contact met Veneco om te kijken hoe we algemeen in Zomergem omgaan met bouwen. We willen nadenken over kwaliteitsvol wonen: open landschappen buiten de bebouwde kom vrijwaren, in de kern ook plaats voor groen, aan de rand parkeerplaatsen voorzien... Dit willen we in 2018 verder uitwerken. 

  De afgelopen jaren hebben we hier al op ingezet:

  * Bij bouwvergunningen zijn de normen verstrengd voor meergezinswoningen

  * We werken aan een beheersplan rond het beschermd dorpsgezicht om de erfgoedwaarde van onze dorpskern in beeld te krijgen en mensen subsidies te kunnen geven voor renovatiewerken (via Vlaanderen). 

  * Er kwamen drie speelpleinen bij: zo verdubbelden we in zes jaar tijd het aantal speelpleinen: Beke, Pïeleplein en achter Den Oepites. 

  * Met de renovatie van de oude jongensschool willen we kwaliteitsvol wonen in de dorpskern, waar verdichting samen gaat met een speelplaats, volkstuintjes...

  * Bij de openbare werken krijgt de fietser en voetganger een betere plaats: Spinhoutstraat, Stoktevijver, Beke, Kruisdreef...

  * Tijdens deze legislatuur kwamen er honderden bomen bij langs het straatbeeld. 

   

  Enkele kerncijfers:

  In 2013 was er slechts een ruimtebeslag in Zomergem van 16% (enkel percelen werden hier in rekening genomen, bv. geen wegen). Dit duidt er op dat Zomergem nog heel veel open landschappen telt. 

  Er zijn in 2017 3 762 woongelegenheden. 

  Type bebouwing:

  12% gesloten

  23% halfopen

  53% open 

  8% appartementen

  4% andere

  Gemiddeld gaven we tussen 2012 en 2016 jaarlijks 45 bouwvergunningen af. Daarvan waren er 36 voor woonhuizen en 9 voor appartementen. 

  luchtfoto dorp.jpg

 • Stem op een van de vier namen voor de nieuwe gemeente


  De vier namen waar de inwoners van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem op kunnen stemmen voor de fusie

  We vroegen enkele weken geleden aan alle inwoners van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem om ons te helpen bij het kiezen van een nieuwe naam voor de fusiegemeente. Uit de 541 inzendingen selecteerde onze volksjury van 48 leden een top 4 op maandag 30 oktober 2017.

  Iedere inwoner vanaf 12 jaar kan tot 26 november stemmen op zijn of haar favo­riete nieuwe gemeentenaam. Stem bij voorkeur online via www.fusiedelieve.be.
  De naam met de meeste stemmen ont­hullen we begin december.

   

  Alle stemgerechtigden kunnen slechts één keer stemmen (registratie via  rijksregisternummer). Een ingezonden stem kan niet meer gewijzigd worden. Inwoners die niet over internet beschikken, kunnen hun keuze ook met een formulier bekendmaken dat in de week van 6 november in iedere bus terechtkomt. Steek het ingevulde formulier in de bus van één van de gemeentehuizen. Het vermelden van het rijksregisternummer is ook in deze gevallen een voorwaarde.

   

  De vier namen die de volksjury selecteerde zijn:

  Lievegem

  De Lieve verbindt de drie gemeenten. Het achtervoegsel ‘gem’ of ‘heem’ komt van ‘heim’, wat huis of woonplaats betekent. In dit geval huis of woonplaats van de mensen rond de Lieve.

  Lieveland

  De Lieve verbindt de drie gemeenten. De toevoeging ‘land’ benadrukt het landelijk karakter van de drie gemeenten.

  Midden-Meetjesland

  De nieuwe gemeente situeert zich in het Meetjesland.

  Lievebeke

  De Lieve stroomt als slagader door de drie gemeenten. De Lieve herinnert de bewoners aan iets van voor de fusie.

   

  We nodigen alle inwoners van de drie gemeenten graag nog eens uit voor de inspraakvergadering van 23 november 2017, om 20:00 uur in zaal De Priem in Beke, Priemwegel 4.

  20170829_095840.jpg