• Link tussen de Lieve, Lovendegem, Waarschoot en Zomergem

  1. Het historische 'Lieveland' kent een rijk verleden met de oudste dorpen Lovendegem en Zomergem - parochies sinds de tiende eeuw n.C. - en Vinderhoute (anno 966). Ook de dertiende-eeuwse woonkernen Oostwinkel, Ronsele en Waarschoot horen tot dit gebied; in het midden van diezelfde eeuw werd trouwens het kanaal de Lieve aangelegd. Deze laatste drie dorpen vormden het ambacht Waarschoot met eigen schepenbank in 1563, nadat ze eerst met Zomergem het gelijknamige ambacht Zomergem hadden gevormd. In 1800 werden de bestaande parochies gemeenten, het gehucht Beke groeide uit tot nieuwe woonkern en latere parochie (1933). De fusieprojecten van de jaren 1970 hervormden de gemeenten tot het tegenwoordige Lovendegem, Waarschoot en Zomergem. Vanaf 2019 zullen ook deze drie gemeenten een nieuw bestuurlijk geheel vormen. Een spannend vooruitzicht. Het Lieveland waarborgt een boeiende geschiedenis, en schrijft een mooie toekomst. 

   

  Bron: historisch Lieveland

  Suggesties voor de naam zullen na de gemeenteraad van 28 september verzameld worden. Op de gemeenteraad van december wordt de definitieve naam vast gelegd. 

   

 • Inspraakmomenten inwoners

  Samen bouwen we aan de nieuwe gemeente

  Op 28 september nemen de gemeenteraden van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem de principebeslissing voor een fusie.

  In dit traject krijgen de mensen de kans om mee te bouwen aan hun nieuwe gemeente. Dit inspraaktraject loopt ook verder volgend jaar als we echt werk maken van de nieuwe gemeente.  

  Op www.fusiedelieve.be zal je vanaf volgende week informatie vinden over de fusie, kunnen inwoners vragen stellen, suggesties doen naar de naam van de nieuwe gemeente en komt er een FAQ.

  Er komt een nieuwsbrief voor alle inwoners.

  Er komen drie inspraakvergaderingen (één per gemeente) in oktober om dit project voor te stellen, om de mensen te laten nadenken hoe ze hun nieuwe gemeente zien…

  We doen dit nog eens over in november om hen opnieuw uit te dagen om hun ideeën te verzamelen rond hoe zij hun nieuwe gemeente zien.

  Daarnaast blijven we inzetten op participatie: er komen gesprekstafels rond verschillende onderwerpen: die van toerisme en klimaat zijn al gepland.

  De eerste inspraakvergaderingen zijn gepland op:

  11 oktober om 20 uur: Zomergem, gemeenschapscentrum

  12 oktober om 20 uur: Lovendegem, raadszaal (ocwm-gebouw)

  16 oktober om 20 uur: Waarschoot, de Kring. 

 • Fusie biedt voordelen voor alle inwoners van #Lovendegem, #Waarschoot en #Zomergem

  De meerderheidspartijen CD&V en Open Vld hebben de afgelopen zomermaanden verder gepraat om de intense samenwerking tussen de 3 gemeenten verder gestalte te geven. Uit die gesprekken bleek dat een fusie voordelen biedt voor alle inwoners van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem. De nieuwe gemeente zal ongeveer 26 000 inwoners tellen.

  Belastingverlaging voor iedereen
  We laten de personenbelasting dalen naar 7% en 1325 opcentiemen voor de onroerende voorheffing. De inwoners zullen jaarlijks 1,6 miljoen minder belastingen betalen. Door de handen in elkaar te slaan worden wij één grote landelijke gemeente. We krijgen hiervoor een mooie financiële bonus van 12,9 miljoen euro.

  Inwoners bouwen mee aan nieuwe gemeente
  De inwoners betrekken we structureel en intensief via info- en inspraakmomenten. De keuze van de naam maakt o.a. deel uit van het inspraakproces. Ook na de definitieve beslissing blijven de inwoners betrokken. We willen de komende jaren samen bouwen aan een nieuwe gemeente met respect voor de eigenheid van Lovendegem, Vinderhoute, Waarschoot, Beke, Oostwinkel, Ronsele en Zomergem.

  Waarom nu
  Sommige partijen vroegen eind juni om eerst nog met Nevele te onderhandelen. Door de fusie van Nevele met Deinze is dit niet langer een optie.

  Er is een groter draagvlak bij de meeste politieke partijen en de bevolking om nu concrete stappen te zetten.

  Andere voordelen

  Vlaanderen stimuleert gemeenten om te fusioneren. Deze drie gemeenten kiezen bewust zelf hun fusiepartner. Samen vormen ze een sterke, bruisende landelijke gemeente.

  Door te fusioneren wordt de dienstverlening (ook de digitale) versterkt en kunnen we beter inspelen op de nieuwe noden aan een betaalbare prijs. We bundelen de expertise van onze diensten.

  We werken efficiënter, zo zullen er minder kosten zijn voor de politieke mandaten. We vallen terug van 59 naar 29 gemeenteraadsleden, van 15 schepenen naar 8, van 3 burgemeesters naar 1.

  De meerderheidspartijen engageren zich om de geplande projecten uit te voeren.

  Waar gaan we voor?
  We investeren verder in elke kern op het vlak van sport, socio-culturele verenigingen, voet- en fietspaden, wegen en rioleringen, jeugdwerk en kwalitatieve kinderopvang. Ook de nieuwe uitdagingen zoals klimaat, vergrijzing en communicatie krijgen een plaats.

  Het gemeentehuis blijft open in de drie gemeenten. 

  Volgende stappen

  De fusie zal goed voorbereid worden.

  • 28 september 2017: principiële goedkeuring op een extra gemeenteraad van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem.
  • Opstart van de inspraakmomenten.
  • Onmiddellijke opstart werkgroep fusies met politici en ambtenaren en begeleiding vanuit Vlaanderen.
  • Voor einde 2017: definitieve beslissing tot fusie.
 • Meer aandacht voor toerisme in #Zomergem

  De afgelopen jaren hebben we meer geïnvesteerd in de promotie van ons dorp als mooi en warm dorp. Dit is goed voor onze ondernemers, horeca en ook voor de toeristische sector. 

  We hebben al twee B&B's in Beke en er komen nu ook mogelijkheden tot overnachting in Oostwinkel. De pastorie in Oostwinkel is verkocht. Een deel van de oude pastorie zou nu een B&B worden. Daarnaast verkochten we het oude zondagsschooltje. Dit diende de afgelopen jaren als garage voor de pastoor. De nieuwe eigenaar zou er graag een vakantiewoning van maken. 

  Zo zullen mensen van heel het land kunnen genieten van het warmste dorp. 

  Volgende zaken realiseerden we de afgelopen jaren m.b.v. de partnerorganisaties toerisme Meetjesland en toerisme Oost-Vlaanderen:

  1) Toeristisch rustpunt aan Daalmen brug bij het Schipdonkkanaal 

  2) Wandelroutes met knooppunten

  3) Nieuwe bordjes aan de bezienswaardigheden met uitleg er op

  We hopen ook nog een paardenroute te openen (samen met de provincie Oost-Vlaanderen. 

  Er is het project De Lieve vervoert die onze streek toeristisch op de kaart moet zetten. 

  En we zijn volop bezig met landschapspark Drongengoed waar we via Oostwinkel een toegangspoort willen creëren.