• Vraag het aan...

  Op zondag 25 juni is er de zomerkermis. Dit jaar wordt Zomergem die dag het warmste sprookjesdorp. Eén van de activiteiten is ‘vraag het aan’. De burgemeester Tony Vermeire en schepen Nicholas Spinel draaien tussen 15 uur en 16.30 uur op verzoek nummertjes. Heeft een kind een verzoekje, kom dan zeker af naar het Maarten Steyaertplein. Maar je kan ook vooraf je verzoekje doormailen naar burgemeester@zomergem.be.
   
  Zo werken we via de kindergemeenteraad op een andere (ludieke) manier aan inspraak bij kinderen.
   
  Tony Vermeire werkte jaren bij een vrije radio in Waarschoot als presentator en Nicholas Spinel was jaren DJ in het jeugdhuis van Zomergem. Met 'vraag het aan' luisteren ze op een andere laagdrempelige manier wat er bij de kinderen leeft.
   
  1)      Naam kind:….
  2)      Leeftijd: …
  3)      Liedje dat je wil horen: ……
  4)      Waarom is Zomergem voor jou een sprookjesdorp?
  5)      Hoe zou Zomergem nog een warmer sprookjesdorp kunnen zijn?

 • CD&V #Zomergem gaat nog een stap verder in inspraak: fietsparlement

  Ik ijverde als voorzitter van het burgemeesteroverleg om het klimaatplan (burgemeesterconvenant) in heel het Meetjesland te ondertekenen. Ondertussen is dit gebeurd.

  Het mag geen plan blijven. We ijveren ook voor acties. Mobiliteit is daar één actie van.

  Daarom lanceer ik in de grote vakantie een fietsparlement met alle geïnteresseerde inwoners. Dit zal een organisatie zijn van CD&V Zomergem.

  Doel: mensen beslissen mee over budget om fietsbeleid te versterken. Gedurende een kleine twee uur kijken we wat al goed loopt, maar proberen we ook tot prioriteiten te komen voor de komende jaren.

  Zo werken we ook verder aan een nieuwe manier van politiek doen: inzetten op inspraak inwoners op verschillende manieren. Inwoners mogen meebeslissen over een deel van het gemeentebudget.

  De afgelopen jaren zetten we al sterk in op het fietsbeleid. Maar het werk is niet af.

  Stand van zaken fietsbeleid in onze gemeente: wat deden we de afgelopen vijf jaar:

  - camera aan fietsenstalling kerk

  - fietspad Waarschoot-Stoktevijver

  - fietspad Hansbeke-Zomergem-Ursel

  - openen wegel Rijversdreef

  - fietssuggestiestrook in Veldhoek

  - doortrekken Priemwegel

  - snelheidsmeters om auto's te laten vertragen

 • Kerkenbeleidsplan Zomergem goedgekeurd door Agentschap en bisdom

  Een werkgroep maakte een kerkenbeleidsplan voor Zomergem op. 

  Daarin beschrijven we de toekomst van de kerken de volgende jaren. We organiseerden ook een inspraakmoment met de inwoners en hadden hierover een debat in de gemeenteraad. 

  Met de input hier van pasten we ons voorstel aan en legden we dit voor aan het Agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse Regering en aan het bisdom. 

  Beiden gaven hun 'zegen'. We kunnen het plan nu voorleggen aan het college en de gemeenteraad. 

  Zo kunnen we bij restauraties van kerken beroep doen op subsidies van de Vlaamse overheid.  

  Ik ben blij dat we ook terug via inspraak dit hebben kunnen realiseren. 

 • Taxusinzameling

  Breng je taxussnoeisel tussen 19 juni en 26 augustus naar het recyclagepark en draag zo je steentje bij aan de strijd tegen kanker. Taxussnoeisel levert immers grondstof voor geneesmiddelen die ingezet worden in de strijd tegen kanker.

  IVM werkt voor de inzameling samen met Stolk Medicinal Plants die een extra opbrengst per m³ snoeisel garandeert. IVM en de deelnemende steden en gemeenten schenken de opbrengst aan initiatieven ten voordele van de strijd tegen kanker.

 • Laat je fiets registreren in #Zomergem

  Op dinsdag 6 juni kan je bij de technische dienst je fiets laten registeren en dit van 8.00 u. tot 11.45 u en van 13.00 u. tot 15.30 u. Breng zeker je rijksregisternummer mee!

  INFO: technische dienst - Bevrijdingstraat 27 - 09 372 75 04 - td@zomergem.be