• Schrik niet: een buur aan de muur

  Zomergem kent een rijke populatie steenuilen. Toch moeten we vaststellen dat door veranderingen in het landschap het aantal broedplaatsen daalt. De Vogelwerkgroep van Natuurpunt Zomergem krijgt daarom een subsidie van Regionaal Landschap Meetjesland voor het steenuilenproject Een buur aan de muur. De Vogelwerkgroep zal 40 nestkasten bouwen en ophangen aan muren van Zomergemse huizen, stallen en schuren. Door het plaatsen van deze kasten krijgt de steenuil opnieuw een kans om zich te settelen en verhogen we tegelijk de biodiversiteit.

  Wil jij een buur aan jouw muur? Neem contact op met de Vogelwerkgroep van Natuurpunt Zomergem. De vrijwilligers zullen met veel plezier het project verder toelichten en samen met jou ene geschikte plek zoeken om een nestkast op te hangen.

  INFO: Lode Van de Velde, Natuurpunt Zomergem – buuraandemuur@hotmail.com

 • Prachtig archief van Beke

  Beke is een woonkern op de grens van de gemeenten Waarschoot en Zomergem. De benaming 'Beke' werd reeds vermeld in 1291 en wijst op het oorspronkelijke karakter van het gehucht. Voor het kanaal De Lieve werd gegraven lag er een natuurlijke waterloop. De Lieve werd rond 1253 aangelegd en werd op vele plaatsen gegraven in bestaande waterlopen. 

  De foto's in deze e-expo geven een beeld van het verleden van Beke, met veel aandacht voor het dagelijkse leven: klasfoto's, stoeten en feesten, dorpsbeelden, beroepen, enzoverder. De foto's werden verzameld door vrijwilligers van de bibliotheek van Beke .

  Bedankt voor het vele werk!

  http://www.erfgoedbankmeetjesland.be/virtuele-tentoonstellingen/plaatsen/116-het-verleden-van-beke/overzicht

   

 • Beschermd dorpsgezicht #Zomergem: hoe zien we dit evolueren? Infoavond!

  De kerk en de dekenij van Zomergem zijn beschermd als monument sinds 1946. Sinds 1995 zijn ook het gemeentehuis en de dorpspomp beschermde monumenten en is de dorpskern een beschermd dorpsgezicht. Deze beschermingen zorgen ervoor dat het historische kader en karakter van het dorp juridisch beschermd zijn en bewaard blijven voor de toekomstige generaties. Om een visie uit te werken op het beheer van het erfgoed binnen de dorpskern heeft de gemeente initiatief genomen om een beheersplan op te stellen. De opmaak van een beheersplan vergemakkelijkt het aanvragen van in het beheersplan goedgekeurde werken en maakt premies voor werken die bijdragen aan de erfgoedwaarde van de dorpskern mogelijk.

   

  Al je vragen over het beheersplan krijgen een antwoord tijdens een infoavond op dinsdag 20 juni. De erfgoedconsulent van Onroerend Erfgoed licht de huidige wetgeving en het instrument beheersplan toe. Adviesbureau Antea Group dat in opdracht van de gemeente het beheersplan opmaakt, zal het traject van het beheersplan inhoudelijk toelichten. Alle eigenaars van gebouwen binnen het beschermd dorpsgezicht zullen tevens persoonlijk worden uitgenodigd.

   

  WAAR: raadzaal gemeentehuis

  WANNEER: 20 juni, 20.00 u.

  INSCHRIJVEN: meld je aanwezigheid voor 14 juni via omgevingsloket@zomergem.be of 09 370 75 75

 • Bib #Zomergem in cijfers

  • 2.091 materialen aankocht, namelijk 1.883 boeken, strips en tijdschriften en 208 dvd’s?
  • 1.799 actieve leden had die samen 75.110 materialen leenden?
  • alle prentenboeken voor onze jongste lezertjes (verhalend en niet verhalend) op thema plaatste en hiervoor ieder boek voorzien werd van een nieuw etiket?
  • heel wat kinderen in klasverband mocht verwelkomen? Om boeken te ontlenen, om een bibliotheekintroductie te krijgen (eerstejaars middenschool) of om naar een auteur te luisteren …
  • beroep kon doen op acht vrijwilligers? Zes dames kwamen 33 maandagen samen om in totaal 305 uren boeken te plastificeren. Twee dames zetten in totaal 180 uren boeken terug. Dank voor jullie inzet!

  Bedankt vrijwilligers en personeelsleden!

 • Verteluurtje in bib Zomergem

  Op woensdag 31 mei leggen we opnieuw de prentenboeken en zitkussentjes klaar voor jouw kleuter. De bibmedewerkers lezen voor en heten jou en jouw kleuter(s) van harte welkom van 15.00 u. tot 16.00 u. In de bib kan je kleuter even tot rust kan komen bij het luisteren naar leuke verhalen.

 • Verzekeringen gemeente Zomergem: 30 000 euro minder per jaar

  Vandaag staat er in de kranten dat heel wat gemeenten de verzekeringen veel te duur betalen doordat ze de verzekeringen gewoon verdelen onder de verschillende makelaars, zonder prijzen op te vragen.

  Zomergem doet dit sinds 2016 wel. We besparen hierdoor 30 000 euro per jaar.