• Proficiat aan klas 6A van Sint-Martinus: sterrenklas van Oost-Vlaanderen #zomergem

    Woensdag 24 mei 2017 — Klas 6a uit de Sint-Martinus school uit Zomergem scoorde het beste resultaat in Oost-Vlaanderen in de online wedstrijd 'Sterrenklas'. Daarmee tonen ze aan 'de sterren van de Europese vlag' dat ze Europa het beste kennen. Samen met de winnaars uit de andere Vlaamse en Waalse provincies winnen ze een daguitstap. 

    Sterren verdienen!

    In 'Sterrenklas' is de Europese vlag zes van haar sterren kwijt. Deze zes avontuurlijke sterretjes konden hun enthousiasme over Europa niet bedwingen en zijn op pad gegaan om 11- en 12-jarigen te vertellen over de Europese geschiedenis, culturen, landen, regio’s, actualiteit en beslissingen.

    "Van 20 februari tot 9 mei konden de leerlingen via online opdrachten aan de sterretjes tonen dat ze weten waar de Europese Unie om draait. Ze konden dit bewijzen door zes ontbrekende woorden van hun lijflied, het Sterrenlied, in te vullen. 394 Klassen namen deel aan deze online wedstrijd over Europa. Klas 6a uit de Sint-Martinus school uit Zomergem scoorde het beste resultaat in Oost-Vlaanderen."

    Gedeputeerde Geert Versnick, bevoegd voor Europese samenwerking

    Sterrenklas?

    Sterrenklas is een initiatief van de Europa Directs van 8 Vlaamse & Waalse provinciebesturen en het Brussels Gewest. Dit zijn de informatiecentra van de Europese Commissie die in provincies en Brussel gevestigd zijn, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Europahuis Ryckevelde werkt het concept van de wedstrijd uit.

  • Nieuwe winkels

    In Beke komt er naast de kringwinkel een meubelwinkel bij. Dit zijn twee winkels op een jaar tijd bij in Beke. 

    In Zomergem opent KBC verzekeringen op 18 juni hun nieuw pand op de kop van de Dreef, naast Soul bar. 

    En lingerie Ann Vervynckt heeft haar pand naast het ocmw volledig afgegooid om er een moderne, nieuwe winkel op te richten. 

  • Overlijden pater De Mey

    We vernemen het overlijden van pater De Mey. 

    Hij was van 1992 tot 2008 aalmoezenier in Ons Zomerheem. Hij was geboren en was erg gekend in Zomergem.

    Zijn vader was nog ooit directeur van de jongensschool. 

    Geboren in 1928 en overleden op 22 mei 2017. 

    Hij werd missionaris van scheut in 1949. 

    Hij was missionaris in Congo tussen 1956 en 1990. 

    In 2008 ging hij op rust in een rusthuis in Torhout. 

    De uitvaartplechtigheid zal plaats hebben op
    zaterdag 27 mei 2017 om 10.30 u. in de decanale Sint-Pieterskerk, Markt, te Torhout.

    pater De Mey.JPG

  • Met de waterbus naar Gent

    Alle gemeentebesturen van het Meetjesland tekenden vorige week een engagement om samen werk te maken van het klimaat. We werken hiervoor samen met Veneco. 

    Mobiliteit is hierin een belangrijke speler. 

    Ik heb aan Veneco gevraagd om het volgende idee te onderzoeken. 

    Is het mogelijk om vanuit Hansbeke (de kant van de verloren brug) een waterbus in te leggen. De waterbus zou via Hansbeke, Zomergem, Lovendegem naar Gent varen. Op de boot kunnen er ook fietsen meegenomen worden. 

    Dit kan een milieuvriendelijk alternatief zijn om de file te vermijden. Met het nieuwe mobiliteitsplan kan dit een alternatief zijn voor koning auto. 

    Er moet natuurlijk onderzocht worden of dit technisch kan, of dit financieel haalbaar is en of er tijdswinst kan gerealiseerd worden t.o.v. de gewone bussen. 

    De gewone bussen vanuit Eeklo richting Gent moeten immers ook aanschuiven op de N9 en staan daar ook dagelijks in de file. Een waterbus zal ook nooit de klassieke bus kunnen vervangen. 

  • Fusie of niet? Zeg je mening...

    Fusies tussen gemeenten zijn een actueel en veelbesproken thema. De Vlaamse overheid stimuleert gemeenten om te fusioneren met het oog op efficiënte en betaalbare dienstverlening.

    Onlangs werden gesprekken opgestart tussen Zomergem, Lovendegem en Waarschoot met het oog op een fusie van de drie gemeenten.

    Nog voor we hiermee een standpunt vast leggen met de gemeenteraad, willen we naar u luisteren, samen bouwen we immers dit dorp. We willen dit immers in alle openheid bespreken en iedereen bij betrekken. 

    Er liggen twee vragen voor: 

    1) Als er ooit een fusie komt zoals Vlaanderen wilt, vinden jullie dan het voorstel Lovendegem, Waarschoot, Zomergem goed? 

    2) Vinden jullie dat we nu moeten fusioneren zodat we zelf kunnen kiezen met wie we fusioneren? Of vinden jullie dat we moeten wachten tot Vlaanderen ons dit oplegt? 

    We bespreken dit op de gemeenteraad van 31 mei 2017, met alle politieke partijen. 

    Op 6 juni is de inspraakvergadering. 

    Daarna is er op 28  juni gemeenteraad waar we kijken welke beslissing het best is: intenser samenwerken of een fusie. 

    Als men kiest voor een fusie, dan is dit eind juni nog niet definitief. De Vlaamse Regering zegt dan dat je tussen 28 juni en 31 december een plan van aanpak moet uitwerken, het draagvlak moet onderzoeken... 

    Daarna moet je voor 31 december een definitieve beslissing nemen. 

    Elke inwoner van Zomergem is welkom om mee na te denken hierover, we nodigen je dan ook graag uit op een inspraakavond hierover.

    Welkom op dinsdag 6 juni om 20.00 u. in GC ’t Schaapstuk, Lt. Dobbelaerestraat 14c