• B-terrein voetbal wordt grondig hersteld

  voetbal.jpg

  Het voetbalseizoen loopt op zijn einde. Tijd om alles te renoveren voor het volgende seizoen. 

  Jaarlijks worden de voetbalvelden bewerkt en speelklaar gemaakt voor het volgende seizoen.

  Het B-terrein vertoont vele verzakkingen en de hoogte van de doelen is te groot omdat daar veel aarde verdwenen is.

  Vanaf dit jaar is via Farys de firma Krinkels aangeduid om in de onderhoud te voorzien. Zij stellen voor om terrein B zeer grondig aan te passen om op die manier het terrein langer bespeelbaar te maken.

  De werken kosten zo'n 10 700 euro. Dit wordt via TMVW betaald. 

 • Bloesemfeest groot succes

  Honderden mensen zakten af naar de eerste bloesemfeesten.

  Bedankt aan alle medewerkers en Tom Van Hecke en zijn vrouw .

  20170429_194201.jpg

 • Drempel aan Smatch wordt aangepakt

  De drempel aan de Smatch in het Motje ligt er al lang. De helling echter is heel slecht. We willen die hellingsgraad aanpassen.

  De helling van de plateau wordt niet uitgebroken en er wordt rechtstreeks een laag gietasfalt op gegoten. Dit werk kan alternerend over de twee baanhelften uitgevoerd worden en kan op 1 dag gebeuren. Het verkeer kan beurtelings door. De dienst infrastructuur voorziet de signalisatie. 

  Met deze voorlopige maatregel willen we de hellingsgraad zachter maken. We willen met dit experiment bekijken of dit ook voor andere vluchtheuvels kan.

  Eerder pakten we ook al de verkeersdrempel Veldhoek-Oostwinkeldorp aan. 

 • Vlaamse subsidies waarderen werk Zomergem voor sport en het zwembad in het bijzonder

  Zomergem heeft een mooi zwembad. Het zorgt voor een uitstraling tot buiten de gemeente. Ook de Zomergemse kinderen kunnen hierdoor aan betaalbare tarieven (leren) zwemmen.

   

  Het zwembad is zo'n 40 jaar oud. Er zijn hertellingen nodig. Het college van burgemeester en schepenen diende i.s.m. de sportdienst en Farys een renovatiedossier in bij de Vlaamse Regering.

  Vandaag besliste de Vlaamse Regering om een subsidie toe te kennen. Zomergem krijgt 149 232 subsidies.

   

  Het is de eerste keer dat Zomergem subsidies ontvangt voor haar zwembad. We zijn dan ook zeer blij.

   

  Dit komt omdat we sterk inzetten op duurzaamheid en minder energieverbruik.

   

  Wat houden de werken in?

  * Aanpakken betonrot.

  * Vernieuwen dak boven het zwembad en isoleren.

  * Vernieuwen technische installaties zodat er energievriendelijker verwarmd wordt en er minder gesloten moet worden voor technische pannes.

  * Renovatie stookplaats

   

  De totaalprijs bedraagt ongeveer 650 000 euro. Dit komt op een jaarlijkse kost van zo'n 55 000 euro. We willen dit betalen met de subsidies van de Vlaamse Regering, het minder verbruik van energie. De rest willen we betalen door een efficiëntere werking van de cafetaria... We zien dat de laatste jaren er ongeveer 50 000 euro per jaar minder wordt uitgegeven aan de vzw Sport. Door deze manier van werken is dit financieel betaalbaar.

   

  Zo investeren we sterk in een betere sportinfrastructuur, in duurzaamheid en dus in minder energieverbruik.

   

  Dank aan iedereen die hier aan meewerkte en aan Dirk (sportdienst) en David (Farys) in het bijzonder.  

 • Camerabewaking gaat binnenkort van start

  De borden camerabewaking die wettelijk verplicht zijn, zijn eindelijk geleverd en geplaat. Zo kunnen we de camerabeelden gebruiken van de camera's aan de kerk, maar ook die van de mobiele camera die we overal kunnen opstellen (bv. op Dreef 10, glasbollen...). Volgende week wordt alles opgeleverd. 

  Zo werken we verder aan een veilig dorp waar het goed is om te leven!

 • Verkoop oude pastorij Oostwinkel

  pastorij oostwinkel.jpg

  De openbare verkoop van de pastorij van Oostwinkel vindt plaats op vrijdag 19 mei om 13 uur in café de Kastelein in Oostwinkel. 

  Er is geen pastoor meer in Oostwinkel en voor de pastoor-emeritus werd een woonst gevonden in het dorp zelf. Daardoor verkoopt het gemeentebestuur dit gebouw. Er zijn twee percelen: links (waar de garage op staat) en het gedeelte waar de pastorij op staat. 

  Nu zaterdag is er een kijkmoment tussen 10 en 12 uur voor de geïnteresseerde kopers. 

  Het speelplein met petanquebaan wordt niet verkocht.

  Het gemeentebestuur hoopt een koper te vinden die net zoals bij het oud gemeentehuis in Oostwinkel terug de pastorij doet heropleven.  Zo bouwen we niet alleen de schulden van de gemeente af, maar zorgen we ook voor een opwaardering en renovatie van onze mooie deelgemeente Oostwinkel. 

 • Negatief advies milieuaanvraag kippenbedrijf

  Het college van burgemeester en schepenen van Zomergem gaf een negatief advies voor een kippenbedrijf in de Spinhoutstraat. De milieuaanvraag betreft een aanvraag voor een nieuw op te richten kippenbedrijf met nieuw te bouwen kippenstallen voor 80 000 kippen en een loods met daarbij een bedrijfswoning. Dit advies gaat naar het provinciebestuur dat een beslissing neemt over de milieuaanvraag.

  Het college vindt ook belangrijk dat de landbouw nog voldoende hectare heeft voor open akkerland. 

  Nu loopt het openbaar onderzoek nog af voor de stedenbouwkundige aanvraag. Daarover beslist het gemeentebestuur. 

  Naast opmerkingen over de MER-studie, invloed op fauna en flora... bekeken we ook de inplanting. Zonder volledig te zijn, bekeken we onder andere dit argument:

  Er wordt een open landschap aangesneden door het bouwen van nieuwe stallen en de loods.  De inplanting gebeurt vanaf 65 m verwijderd van de straat en het einde van de stallen is zo’n 200 m gelegen van de straat. 

   

  Het terrein is gelegen in een afwisselend akker- en weiland als bodemgebruik volgens het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Zomergem. De gewenste agrarische structuur op deze locatie volgens het GRS is ruimtelijk functioneel samenhangend landbouwgebied op lokaal niveau. In het richtinggevend gedeelte van het GRS ten aanzien van ruimtelijk functioneel samenhangend landbouwgebied op lokaal niveau het volgende geoordeeld:

  “De relatief lage bebouwingsgraad mag in de toekomst slechts beperkt toenemen. Bijkomende agrarische bedrijfszetels zijn uitgesloten, maar een uitbreiding van de bestaande bedrijfsinfrastructuur is mogelijk. (…)

  Een uitbreiding van de bestaande bedrijfsinfrastructuur is mogelijk. Deze moet echter aansluiten op de bestaande bedrijfsgebouwen en moet verenigbaar zijn met de landschappelijke structuur (eventueel gepaard gaande met erfbeplanting), de landbouwstructuur en de overige functies van het gebied.”

  Volgens het GRS is derhalve een nieuwe inplanting van een agrarische bedrijfszetel niet wenselijk.

  Bovendien bevindt dit landschap zich in het deelgebied “historisch landschap van Ro” volgens het GRS waar een concentratie van kleine landschapselementen aanwezig is. Dit gebied is geselecteerd voor de opmaak van een RUP ‘weidegebieden Ro en verwevingsgebied Schipdonkkanaal’ en is dan ook in het bindend gedeelte van het GRS alsdusdanig opgenomen.