• Zo bijzonder 2018!

  We wensen je
  een warme glimlach
  een uitnodigend gebaar
  een enthousiaste knipoog
  een vriendelijk woord...

  'jij bent zo bijzonder' voor ons
  ook in 2018!

  Valentine, Tony, Hanne en Kasper

  wens.JPG

 • Langeboeken wordt ook aangepakt

  Naast de Spinhoutstraat-Nekke-Gentweg en Hofbouwstraat-Chrysantenstraat-Kruisdreef voorzien we nog twee grote werken.

  • We willen Langeboeken een volledig nieuwe asfaltlaag geven.
  • We willen ook de Zomergemstraat (Durmstraat) aanpakken met een nieuwe asfaltlaag.

  Samen kost dit zo’n 200 000 euro. We krijgen hier subsidies vanuit Vlaanderen voor (plattelandsfonds).

  werken oostwinkel 180116.jpg

 • Zomergem promoten als winkeldorp

  Ook de winkels deden heel veel inspanningen om te vernieuwen. Als je de Dreef bekijkt, dan is die op drie jaar tijd veel veranderd. Maar we mogen niet blijven stil zitten. In heel Vlaanderen staan de winkels onder druk door supermarkten en door online kopen. We voorzien 17 000 euro voor acties om ons dorp te promoten als winkeldorp. We hopen 10 000 euro subsidies te ontvangen vanuit de provincie.

  Tony samen bouwen.jpg

 • Betere infrastructuur voor de sport

  Voor de sport gaan we voor een overkapping van de tennisvelden achteraan. Zo komen er meer uren vrij tijdens de winter voor de andere sporten in de sporthal. Voor de atletiek en voetbal voorzien we in 2018 een polyvalent kunstgrasveld.

  Daarnaast is er ook de renovatie van de technische installaties van het zwembad. 

  voetbal.jpg

 • Ook het jeugdwerk krijgt meer ondersteuning

  • Ook het jeugdwerk groeit nog aan. Ook hier verhogen we de subsidies met 1925 euro. We verwachten van hen ook een inspanning op het vlak van minder afval.

   

  • Voor de skaters voorzien we zoals gepland nieuwe skatetoestellen. Hiervoor is 20 000 euro gepland. Dit was een vraag van de jeugdraad en zullen we samen met hen bekijken.

   IMG_7761.JPG

 • Meer subsidies voor verenigingen

  150 jaar VVM.jpg

  Het verenigingsleven bloeit en groeit in Zomergem. We voorzien 4 000 euro extra subsidies voor de socio-culturele verenigingen. Er sloten zich immers acht extra verenigingen aan bij de cultuurraad. In ruil vragen we wel aandacht voor minder afval. We geven geen gratis restafvalzakken meer om de verenigingen aan te moedigen het afval te verminderen of te sorteren.

 • Goed wonen in #Zomergem

  • Woonproject Dreef 10

   

  In 2018 willen we naast het leveren van de bouwvergunning ook de opstart van de werken om tot een kwalitatief woonproject te komen.

   

  • Woonverordening

   

  Voor het bouwen van meergezinswoningen zullen we normen opleggen i.v.m. parkeren, fietsenstalling, ruimte van de verschillende kamers, hoeveelheid groen/bebouwde oppervlakte…

   

  • Verdichting in de dorpskern

   

  Vlaanderen wil dat de mensen in de dorpen vooral in het centrum wonen. Zo wordt de open ruimte buiten de dorpskern meer gespaard.

  Zomergem wil dat dit op een kwalitatieve manier gebeurt. Daarom zullen we bekijken waar wat kan komen. We willen nagaan welke gebouwen we willen behouden, hoe het zit met de mobiliteit en verkeersveiligheid als je meer in de kern woont…  We voorzien 35 000 euro.

   

  • Daarnaast willen we een RUP opmaken om te kijken waar nieuwe landbouwbedrijven zich nog kunnen vestigen. We willen dat er nog voldoende weiden en akkers zijn en dat de bestaande landbouwbedrijven niet weggedrukt worden door nieuwe.

   

  • De stedenbouwkundige en milieuvergunningen moeten gecontroleerd worden. Anders moet men geen maatregelen opleggen bij een vergunning. Er ontbreekt vaak de tijd om dit te doen. Daarom zullen we met een aantal gemeenten samenwerken om controles op de vergunningen uit te voeren via Veneco.

   dreef 10.jpg