• Zomergem boven

  Tijdens het fietsparlement dat CD&V Zomergem organiseerde, kwamen heel wat ideeën naar voor. Sommige zaken zullen we bespreken n.a.v. het budget 2018. 

  Er is een idee dat we nog met het budget 2017 zouden kunnen verwezenlijken. 

  De mensen vroegen om in de bocht van het kruispunt Zomergem-Boven en Kapellestraat een duidelijke signalisatie voor fietsers aan te brengen. 

  We stellen voor om dit aan te pakken zoals op de foto te zien (foto van schepen Nicholas Spinel). 

  Daarnaast zullen we ook het hele dorp Zomergem laten bekijken: hoe zien we daar wonen en de mobiliteit in zijn geheel. Later meer hier over. 

  zomergem boven.jpg

 • Plannen Dreef 10

  Vandaag besproken we de plannen met het architectenbureau Dierendonckblancke en aannemer Arlo en Veneco². Zo komen we stilaan tot het indienen van de stedenbouwkundige vergunning. 

  De bouwvergunning wordt ingediend voor eind dit jaar. De werken zou dan misschien in juni 2018 kunnen starten.  

  Het bouwprogramma zal dertien wooneenheden bevatten.

  Het project is voor ons een goede vorm van inbreiding. 

  1) Een mix van woonvormen: woningen en appartementen. 

  2) Veel speelruimte voor kinderen. 

  3) Duurzaamheid: zonnepanelen, hemelwater hergebruiken, renoveren = isoleren.

  Hoogbouw drie woongelegenheden

  Directeurswoning: twee woningen

  Vier woningen in de laagbouw

  Vier woningen in het oudste gedeelte.

  Nieuwe toegangspoort naar Dreef 10 met een afvalberging.

  20 parkeerplaatsen

  Regenwater wordt in een grote put bewaard om te hergebruiken en er komt een ondergrondse infiltratiesysteem. 

  Centrale speelplaats met bomen.

  Luifels langs elke woning. Er wordt veel gewerkt met tuinmuren en omzoomd door hagen. 

  Ter hoogte van de huidige toiletten komen de technische ruimtes en een overdekt terras.

  Er worden zonnepanelen geplaatst op de achterzijde. Je ziet ze nergens vanop de speelplaats.  

  20171127_141431_001.jpg

  20171127_141454.jpg

  20171127_141502.jpg

  IMG_20171127_141144_210.jpg

 • #Zomergems plan rond beschermd dorpsgezicht

  De inventarisfase met alle gebouwen in ons beschermd dorpsgezicht is bijna afgerond. Zo zullen we tot een plan komen met de eigenaars die hier hebben aan meegewerkt waarbij de erfgoedwaarde van elk gebouw en wat er behouden moet blijven in onze mooie dorpskern beschreven worden. Eigenaars kunnen hierdoor ook subsidies krijgen bij veranderingswerken.

  Daarnaast deden we heel veel inspanningen rond erfgoed:

  1) We hebben sinds 2014 een archivaris die het gemeentelijk papieren archief heeft uitgebouwd. Vroeger zat alles in het torentje van het gemeentehuis gepropt. Nu is alles mooi geïnventariseerd. Daarnaast zijn we begonnen aan het digitaal archief.

  2) Er zijn twee vrijwilligers die op woensdagvoormiddag naast de wettelijke stukken, ook veel andere informatie van Zomergem verzamelden. Zij zorgen ook voor een artikel in Zomerzine dat verhalen vertelt over het Zomergems verleden.

  3) Bij bepaalde bouwprojecten hebben de eigenaars de erfgoedwaarde hersteld of zal ze hersteld worden: bv. jongensschool Dreef 10, oud gemeentehuis in Oostwinkel, zondagsschool in Oostwinkel, de duivekeettoren in de Durmstraat...

  4) We werken meer en meer rond ontsluiting van erfgoed: denk maar aan de open kerkendag, de nacht van de kerken, de activiteiten rond wereldoorlog I.

  5) We hadden als eerste een goedgekeurd kerkenbeleidsplan in het Meetjesland (samen met Kaprijke). Dit beschrijft hoe we dit erfgoed in de toekomst zullen invullen.

  6) In Beke hebben we met het project rond de dorpskernvernieuwing een oproep gedaan om de oude foto's binnen te brengen om ze te digitaliseren. Zij zullen binnenkort voorgesteld worden. Eén mooie foto hebben we uitvergroot en hangt nu aan de Priem.  

  7) We zorgden voor het herstel van twee monumenten ter nagedachtenis van onze oorlogsslachtoffers: één op het Canadaplein en één aan de brug van Stoktevijver.

   

  Vandaag een speciale dank aan iedereen die zich hier positief voor inzet: het zijn door de doeners dat dit erfgoed overeind blijft. Ze staan niet langs de kant

  Beke.png

  , maar steken de handen uit. Veel respect!