• Duizenden bomen er bij de afgelopen jaren in #Zomergem

  De afgelopen jaren zijn er duizenden bomen bijgekomen in Zomergem:

  1) Keigatbossen

  2) Het Leen

  3) Hoek Langeboeken-Korteboeken

  4) Nu is men bezig met Diepenbeek, Langestraat...

  5) Vervangen bomen in verschillende straten (Park ter Daelmen, Den Boer...)

  4_DenBoer_bomen_2014_.png

 • Dikke pluim voor brandweerpost Zomergem

   

  In zitting van 20 september heeft de zoneraad haar begroting 2018 vastgesteld.  De gemeentelijke dotatie voor de gewone dienst bedraagt 97.428,63 euro, in 2017 was dit 118.134,96 euro. De gemeentelijke dotatie voor de buitengewone dienst bedraagt 64.916,77 euro, in 2017 was dit 54.980,51 euro.

  Er is dus een daling van het bedrag dat de gemeente moet betalen. 

   

  We hebben met ons post Zomergem heel goed werk geleverd. Op het vlak van beschikbaarheid scoren alleen post Zomergem en Maldegem ‘zeer goed’. Een grote pluim voor alle vrijwillige brandweermannen en brandweervrouw.

   

  We investeerden heel sterk in de brandweer: van tankwagen tot nieuwe kledij. We zullen dit ook in 2019 doen. Er komen halfzware autopompen bij.

   

  We moeten ook onze blik naar de toekomst richten: blijven we zone Meetjesland of gaan we samen smelten met zone Centrum. We hebben de gouverneur gevraagd om hier een initiatief te nemen.

 • IVM helpt bij aanpak recyclageparken

  Vandaag bezoeken we met de centrale stuurgroep van de fusie de verschillende gemeentelijke diensten. We brengen ook een bezoek aan de drie recyclageparken in Waarschoot, Lovendegem en Zomergem. 

  IVM heeft een studiebureau op hun kosten aangeduid dat gemeenten helpt bij het doorlichten van de huidige recyclageparken: het studiebureau zal de drie parken bezoeken en een advies schrijven i.v.m. de werking van de drie parken. 

   

  borden milieupark.jpg

  Een grote dank u wel ook deze week voor alle huisvuilophalers en de personeelsleden van het recyclagepark: veel respect voor jullie werk!

 • Voluit voor de landbouwgrond, maar wel respect voor open ruimte

  De gemeenteraad keurde de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) goed. 

  In dit RUP kijken we waar binnen het agrarisch gebied niet kan gebouwd worden (met uitzondering van bv. schuilhokken) en er alleen akkers en weiden zullen zijn. Op andere plekken zal men wel nog kunnen bouwen. 

  Bestaande landschapsstructuren kunnen eventueel verordenend aangeduid worden als te behouden en te versterken.

  Daarnaast is het tevens de bedoeling om een zone “recreatiegebied” binnen het huidig agrarisch gebied af te bakenen, zodat er ruimte kan worden gecreëerd voor buitensporten, waaronder accommodatie voor de Landelijke Rijvereniging.

 • Beeks toneel

  FB_IMG_1510642507981.jpg