#Zomergems plan rond beschermd dorpsgezicht

De inventarisfase met alle gebouwen in ons beschermd dorpsgezicht is bijna afgerond. Zo zullen we tot een plan komen met de eigenaars die hier hebben aan meegewerkt waarbij de erfgoedwaarde van elk gebouw en wat er behouden moet blijven in onze mooie dorpskern beschreven worden. Eigenaars kunnen hierdoor ook subsidies krijgen bij veranderingswerken.

Daarnaast deden we heel veel inspanningen rond erfgoed:

1) We hebben sinds 2014 een archivaris die het gemeentelijk papieren archief heeft uitgebouwd. Vroeger zat alles in het torentje van het gemeentehuis gepropt. Nu is alles mooi geïnventariseerd. Daarnaast zijn we begonnen aan het digitaal archief.

2) Er zijn twee vrijwilligers die op woensdagvoormiddag naast de wettelijke stukken, ook veel andere informatie van Zomergem verzamelden. Zij zorgen ook voor een artikel in Zomerzine dat verhalen vertelt over het Zomergems verleden.

3) Bij bepaalde bouwprojecten hebben de eigenaars de erfgoedwaarde hersteld of zal ze hersteld worden: bv. jongensschool Dreef 10, oud gemeentehuis in Oostwinkel, zondagsschool in Oostwinkel, de duivekeettoren in de Durmstraat...

4) We werken meer en meer rond ontsluiting van erfgoed: denk maar aan de open kerkendag, de nacht van de kerken, de activiteiten rond wereldoorlog I.

5) We hadden als eerste een goedgekeurd kerkenbeleidsplan in het Meetjesland (samen met Kaprijke). Dit beschrijft hoe we dit erfgoed in de toekomst zullen invullen.

6) In Beke hebben we met het project rond de dorpskernvernieuwing een oproep gedaan om de oude foto's binnen te brengen om ze te digitaliseren. Zij zullen binnenkort voorgesteld worden. Eén mooie foto hebben we uitvergroot en hangt nu aan de Priem.  

7) We zorgden voor het herstel van twee monumenten ter nagedachtenis van onze oorlogsslachtoffers: één op het Canadaplein en één aan de brug van Stoktevijver.

 

Vandaag een speciale dank aan iedereen die zich hier positief voor inzet: het zijn door de doeners dat dit erfgoed overeind blijft. Ze staan niet langs de kant

Beke.png

, maar steken de handen uit. Veel respect!

De commentaren zijn gesloten.