• dag van de kinderbegeleider

    Ik heb heel wat bewondering voor de mensen die actief zijn in de opvang. Voor of na school, baby's, kleuters, lagere school kinderen. Telkens zetten ze zich keihard in voor het geluk van onze kinderen. 

    Op donderdag 12 oktober is het de Dag van de kinderbegeleider. Die dag worden in gans Vlaanderen de kinderbegeleiders in de bloemetjes gezet.

    Bedankt!