Kerkenbeleidsplan Zomergem goedgekeurd door Agentschap en bisdom

Een werkgroep maakte een kerkenbeleidsplan voor Zomergem op. 

Daarin beschrijven we de toekomst van de kerken de volgende jaren. We organiseerden ook een inspraakmoment met de inwoners en hadden hierover een debat in de gemeenteraad. 

Met de input hier van pasten we ons voorstel aan en legden we dit voor aan het Agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse Regering en aan het bisdom. 

Beiden gaven hun 'zegen'. We kunnen het plan nu voorleggen aan het college en de gemeenteraad. 

Zo kunnen we bij restauraties van kerken beroep doen op subsidies van de Vlaamse overheid.  

Ik ben blij dat we ook terug via inspraak dit hebben kunnen realiseren. 

De commentaren zijn gesloten.