Kerkenbeleidsplan is opgestuurd ter goedkeuring door het bisdom en het Agentschap

luchtfoto dorp.jpg

In het uiteindelijke kerkenbeleidsplan zijn er nog wijzigingen gebeurd n.a.v. de inspraakronde met de inwoners. 

Zomergem is gekend voor zijn creatieve economie: er zijn veel kunstenaars aanwezig. Wij willen hen ook een plaats geven.

 

Daarom is er het voorstel om van de kerk van Oostwinkel geen colombariumkerk te maken. Na inspraak van de inwoners en de werkgroep opteren we er voor om van deze kerk een herdenkingskerk te maken. We zien Oostwinkel als een plaats voor herdenking, socio-culturele activiteiten met de nadruk op beeldende kunsten (tentoonstellingen, ateliers …) De herdenking van de slag van Oostwinkel en ook Ronsele kan hier een plaats krijgen.

Permanente tentoonstelling rond WOI en II

 

Ronsele: naast de liturgie, plaats voor nevenactiviteiten: socio-culturele activiteiten met o.a. focus op muziek en woord door de goede akoestiek.

 

Beke: Vanaf 2020 wordt aan een herbestemming gedacht. Mogelijkheden hierbij zijn:

             Socio-culturele bestemming (toneel, feestzaal …)

             Sportinfrastructuur

 

In 2019 komt er een intensief traject, mét inspraak van de bevolking, waarbij de herbestemming concreet wordt uitgewerkt.

 

Zomergem blijft de hoofdkerk voor de nieuwe parochie Lovendegem-Waarschoot-Zomergem. Er blijft daar plaats voor concerten...

 

De commentaren zijn gesloten.