Jongeren leren composteren

In de omgeving van het Kwadrant zijn er vele jeugdverenigingen actief. We willen hen helpen bij het leren composteren. 

De Oepites wordt regelmatig verhuurd in het weekend, waarbij de groepen ook vaak koken en verse groenten en fruit mee brengen.  In plaats van dit in de vuilzak te steken, zou dit beter gecomposteerd worden.

Daarnaast kunnen de jeugdbewegingen een belangrijke schakel zijn om jongeren er op te wijzen wat composteerbaar is en dat dit niet in de restafvalzak hoort.

Ook het speelplein kan hier goed gebruik van maken.  We zouden een compostvat kunnen plaatsen bij de Vlinder, dat ook door het speelplein kan gebruikt worden.

 Indien de jeugdverenigingen het wensen kan een compostmeester eens langs gaan om wat uitleg te geven over het gebruik van het compostvat.

De commentaren zijn gesloten.