• Zomergem investeert in sport, samen met de verenigingen: minister Muyters: help!

  zwembad04_small.6.jpg

  Liefst 539 sporthallen en zwembaden in Vlaanderen zijn in zo'n slechte staat dat ze moeten worden gesloten of dringend worden opgelapt. Dat blijkt uit een bevraging van Sport Vlaanderen, waarover de kranten van Mediahuis berichten.

  Daarnaast blijkt dat negen op de tien gemeenten het geld niet hebben om hun sportzalen en zwembaden onder handen te nemen. Ze kijken dan ook naar Vlaanderen om bij te passen, maar de regering houdt de geldkraan dicht.

  In Zomergem zullen we op zes jaar tijd zwaar hebben geïnvesteerd in de sport, maar wel met hulp van Farys en met hulp van de verenigingen. 

  Onze sportinfrastructuur is ongeveer even oud als ik: zaken boven de 40 jaar vragen al eens onderhoudswerken. 

  Daarom hebben we een dossier ingediend bij de Vlaamse Regering om de technieken, het betonrot, het dak en werken om te bezuinigen op energie aan te pakken. We wachten ongeduldig op het antwoord van minister Muyters. Dit werk is geraamd op om en bij de 650 000 euro. We kunnen eventueel rekenen tussen de 0 à 30% subsidies. We hopen de rest dicht te rijden door een goede uitbating van onze cafetaria en door minder energieverbruik.  

  Daarnaast maken we ook werk van een vernieuwing van slechte terreinen voor de atletiek. We willen een polyvalent terrein dat voor voetbal en atletiek kan worden gebruikt.  Kostprijs: 80 000 euro. Ook hier werken de twee verenigingen mee aan dit dossier. 

  Eerder vernieuwden we ook twee tennisvelden voor zo'n 150 000 euro. We mogen onze pollekes kussen omdat daar de tennisvereniging 75 000 euro schonk om te investeren in sport in onze gemeente.

  We willen ook 55 000 euro investeren in nieuwe verlichting van onze sporthallen. Deze investering moet zichzelf terugbetalen omdat we hier rekenen op minder energieverbruik. 

  Ten slotte verhuisden we de tafeltennis ook van de oude brandweerkazerne naar den Oepites.

  In het totaal zullen we zo'n 1 miljoen geïnvesteerd hebben in de sportinfrastructuur, door nog efficiënter en energievriendelijker te werken hopen we dit allemaal te kunnen betalen. Maar daarvoor hebben we wel de Vlaamse subsidies nodig voor de zwembadrenovatie: minister, alstublieft: heeft ons vlug een positief antwoord!

  Minister Muyters, je ziet dat we als gemeentebestuur wel degelijk onze verantwoordelijkheid opnemen. 

   

 • 150ste editie vette veemarkt was een topeditie #warmstedorp #zomergem

  Het was over de dieren en over een massa volk lopen vandaag in Zomergem. Bedankt aan iedereen die meewerkte aan deze geslaagde vette veemarkt! Een ongelooflijk dankbare en fiere burgemeester!

  vvm 150 jaar.jpg

 • Wissel voor de toekomst #Zomergem

  Toen CD&V Zomergem in 2012 de absolute meerderheid kreeg, konden we beroep doen op een ploeg die een mix was van vernieuwing en mensen met ervaring. De afgelopen jaren is de partij er in geslaagd om met een jonge ploeg het warmste dorp een nieuw elan te geven.

  CD&V Zomergem wil dit team op dezelfde manier verder uitbouwen in de toekomst: ervaring gekoppeld aan vernieuwing.

  Dirk De Poorter wordt nieuwe, eerste schepen

  Schepen Luc Lampaert wordt als eerste schepen vervangen door Dirk De Poorter vanaf 31 mei 2017. Dirk neemt als eerste schepen de bevoegdheden van Luc over: omgeving, lokale economie en cultuur.

  Dirk De Poorter: “De voorbije 4 jaren was ik graag voorzitter van de gemeenteraad.
  Nu krijg ik als schepen de kans om een nieuwe dimensie van de lokale politiek te leren kennen.
  Schepen worden is een heel boeiende uitdaging die ik met veel goesting en enthousiasme wil aanpakken.
  Nu reeds kijk ik uit naar een aangename samenwerking met de ambtenaren, de burgemeester en de schepenen.
  De volledige CD&V ploeg, en in het bijzonder Luc Lampaert, ben ik bijzonder dankbaar.”

  Dirk heeft al heel veel ervaring opgebouwd de laatste jaren: in 2006 kwam hij voor het eerst op voor CD&V. In 2012 werd hij de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad. In die rol staat hij bekend als een bruggenbouwer tussen de verschillende partijen en als iemand die alle dossiers op de gemeenteraad grondig bestudeert.

  Luc Lampaert wordt als partijvoorzitter de coach voor de nieuwe mensen

  Luc Lampaert blijft gemeenteraadslid en wordt de nieuwe voorzitter van CD&V Zomergem en CD&V-fractieleider. Hij zal zich zo blijven inzetten voor de afdeling en zal als coach van de ploeg helpen om nieuwe mensen binnen de partij te begeleiden en te ondersteunen. Als raadslid zal hij de komende jaren zich blijven inzetten om onze partij inhoudelijk verder te ondersteunen. We zijn blij dat Luc ons team verder blijft ondersteunen en zijn hem heel dankbaar voor zijn grote inzet gedurende tientallen jaren en rekenen ook op hem de komende jaren, vanuit zijn nieuwe rol.

  Luc Lampaert: “Ik neem ontslag als schepen om jonge mensen te lanceren zoals vroeger Raf De Smet met mij deed. Ik blijf mij ten volle engageren binnen de partij als fractieleider voor CD&V in de gemeenteraad. Op vraag van de partij zal ik ook voorzitter van de partij worden om de verkiezingen van 2018 voor te bereiden.”

  Tim Maenhout wordt nieuwe gemeenteraadsvoorzitter

  Opdat Dirk De Poorter zijn dossiers goed kan verdedigen als schepen in de gemeenteraad, stelt CD&V Zomergem Tim Maenhout voor als nieuwe voorzitter van de gemeenteraad. CD&V kiest voor een voorzitter die niet zetelt in het college en zorgt er zo voor dat elke partij aan het woord kan komen op de gemeenteraad. Tim Maenhout: "Een gemeentebestuur luistert, bouwt bruggen en verdient altijd feedback. De uitdaging van voorzitter van de gemeenteraad biedt me de kans om hier actief aan mee te werken. De motivatie en deskundigheid van mijn voorganger, kersvers schepen De Poorter, werken alvast inspirerend."

 • Openbaar onderzoek kippenstal in Spinhoutstraat

  Bij de provincie Oost-Vlaanderen is een milieuvergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van twee nieuwe stallen in de Spinhoutstraat. Deze stallen zijn bestemd voor 80.000 slachtkuikens. Het gemeentebestuur van Zomergem organiseert op woensdag 5 april om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis (Markt 1) een infoavond over deze aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 16 maart tot en met 15 april.

 • Boomplantactie in #Zomergem

  Op zondag 26 maart komt Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, meeplanten tijdens een grote plantactie in het Keigatbos in Zomergem. Op een oppervlakte van 2,42 hectare komt een prachtig, streekeigen bos van zomereik, winterlinde, zwarte els en haagbeuk. Dit initiatief maakt deel uit van het ‘Big Spring Event’ van Lions Club België, die hiervoor samenwerkt met de Vlaamse bosgroepen en het Agentschap voor Natuur en Bos. Want op 26 maart zullen op maar liefst 19 locaties in heel Vlaanderen 50 000 boompjes geplant worden.

  De leden van de bosgroepen stelden 14 locaties ter beschikking voor de aanplanting van nieuwe boompjes, waaronder een mooi perceel van een private boseigenaar in het Keigatbos in Knesselare/Zomergem. Op ongeveer 2,5 hectare komt er een omvorming van naaldbos naar een inheems, gemengd loofbos met vooral zomereik. Dat zal zorgen voor extra biodiversiteit in de streek. Bovendien komt er ook een bloemenrijke bosrand met struiken zoals Gelderse roos, sporkehout, meidoorn, lijsterbes,… Dat zullen aantrekkingspolen worden voor heel wat bijen, vlindersoorten, vogels en kleine zoogdieren.


  Minister Joke Schauvliege, gedeputeerde Jozef Dauwe en 300 leden van de lokale Lions Clubs en de bosgroepen zullen eigenhandig de boompjes in de grond steken op zondagnamiddag 26 maart, zodat ze zelf rechtstreeks kunnen bijdragen aan meer natuur in hun streek. In de voormiddag koppelen de Lions Clubs ook nog een zwerfvuilactie aan hun Big Spring Event: in samenwerking met OVAM gaan ze zwerfvuil opruimen in het Keigatbos en omgeving.


  De Oost-Vlaamse bosgroepen zullen de plantactie in Zomergem coördineren en opvolgen. Ook de komende jaren zullen ze nog verder ondersteuning bieden aan de boseigenaar, zodat deze 5000 boompjes uitgroeien tot een prachtig deel van het Keigatbos.

 • Nog meer werk maken van hergebruik van afvalmaterialen in #Zomergem

  IVM heeft een tijd geleden een projectaanvraag ingediend en goedgekeurd door OVAM rond circulaire economie.

   

  De fase om na te denken hoe men dit project zal uitwerken is afgerond en nu wil men aan de uitwerking van het project beginnen.

   

  De bedoeling van dit project is dat voor de afvalstoffen die worden ingezameld op de recyclageparken en bedrijf wordt gevonden binnen het IVM werkingsgebied en dat deze de afvalstof gebruikt als grondstof voor zijn producten.

   

  Firma Deceuninck is bereid gevonden om mee te werken aan dit project voor de inzameling van PVC.  Op dit moment wordt PVC nog bij het harde plastiek ingezameld, maar blijkt dat er nog steeds PVC in het grof afval terecht komt en PVC perfect te recycleren en te hergebruiken is.

   

  Via telefonisch contact werd gevraagd door IVM of de gemeente Zomergem bereid zou zijn om in dit project in te stappen.

  Er worden een soort manden van 1m x 1m voorzien op het recyclagepark voor de inzameling van PVC.  Dit hoeft niet onder de overkapping te staan.

  De inzameling gebeurt volledig gratis: geen kosten voor huur van de containers, geen kosten voor ophalen en geen kosten voor verwerking.

   

  Daarnaast zal ook extra ingezet worden in de samenwerking met de Kringwinkels om zo veel mogelijk herbruikbaar materiaal bij hen te krijgen.  Men zou willen inzetten op vooral de kleine zaken, die nog te veel bij het afval terecht komen, terwijl deze nog herbruikbaar zijn.  De grote zaken, zoals meubels en andere grote zaken, kunnen door de Kringwinkel zelf opgehaald worden.  Op het recyclagepark wil men gebruik maken van duidelijke borden, die men bij de verschillende containers wil zetten, zodat de mensen nog eens nadenken, alvorens ze het in een container gooien.  Men wil een kleinere container voorzien hiervoor (de grootte van een kast).

  De bedoeling is nog steeds om ons afvalcijfer te doen dalen.  Door de mensen steeds meer te laten nadenken over wat we kunnen uitsorteren en hergebruiken, hopen we dat de mensen steeds meer zullen sorteren en zo hun hoeveelheid restafval kan dalen.

   

  Dit project is ook belangrijk om mensen aan te tonen dat er nog heel wat kan opnieuw gebruikt worden als grondstof voor nieuwe zaken. 

   

  Door meer te hergebruiken, wordt er minder afval gecreëerd.

   

  Aangezien dit project de gemeente geen geld kost, maar we toch een mooie bijdrage kunnen leveren aan het project en onze inwoners bewuster kunnen maken dat ook bepaalde afvalstomen grondstoffen kunnen zijn, lijkt het ons interessant om deel te nemen aan dit project en te starten met PVC.