• Schade melden bij wateroverlast

  De hevige regenval in Zomergem op maandag 30 mei 2016 heeft op verscheidene plaatsen ernstige schade veroorzaakt.
   
  Wie schade heeft, moet zich in eerste instantie wenden tot zijn eigen verzekeraar. Sinds 1 maart 2007 moet in alle woningverzekeringspolissen (brand en eenvoudige risico's) de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen opgenomen zijn. Uw brandverzekering moet dus natuurrampen dekken. Deze verzekering geldt onder meer voor schade aangericht door:
  • overstroming;
  • overlopen of opstuwen van openbare riolen.
   U moet uw schadegeval aan uw brandverzekeraar of autoverzekeraar aangeven. Het is de verzekeraar die u zal vergoeden.
   
  Enkel in speciale gevallen kan men nog beroep doen op het Vlaams Rampenfonds. En dit kan enkel als de gebeurtenis als algemene ramp wordt erkend. Deze procedure werd ondertussen opgestart. Het gemeentebestuur moet de gegevens verzamelen die essentieel zijn voor het onderzoek door het Vlaams Rampenfonds.
   
  Om een duidelijk beeld te hebben van de geleden schade, vragen we om dit te melden via het formulier 'Melding schade hevige regenval 30 mei 2016'.

   

 • Wateroverlast vooral op de weg in #Zomergem

  Vandaag werd heel Vlaanderen getroffen door zeer hevige regenval. In Zomergem stonden een aantal straten en tuinen onder water: Ro, de streek rond Nekke-Spinhoutstraat-Haagstraat-Uitgem, Leischoot, B.H. Rijckaertstraat, Durmstraat, Meirlare...

  Ik ben de brandweer enorm dankbaar voor hun grote inzet om zandzakjes te leveren, te pompen... Ook dank u wel aan de technische dienst.

  Samen maken we het dorp, ook hier geldt dit. Een woord van dank daarom ook aan de landbouwers die spontaan insprongen om het water bv. in Leischoot weg te pompen. Ik bezocht de mensen daar met schepen Spinel en zij zijn de landbouwers enorm dankbaar. Ook dank u wel aan de mensen die hun buren hielpen in nood.

  Mag ik toch met aandrang vragen om bij wateroverlast de getroffen straten te mijden. Als je er toch moet inrijden, pas dan echt je snelheid aan. Bij hoge snelheid spat het water de huizen binnen. Dank aan de politie om te helpen met het verkeer tegen te houden.

  Laat ons hopen dat het de komende uren wat minder gaat regenen, want de gronden zijn enorm verzadigd en het waterpeil staat hoog.

 • Inwoners over het algemeen tevreden met nieuwe plannen Hofbouwstraat

  Vorige week rondden we de inspraakronde rond de plannen van de Hofbouwstraat, Chrysantenstraat, Kruisdreef en Azaeleastraat af.

  De mensen zijn over het algemeen tevreden.

  De grootste aanpassing op vraag van de inwoners komt er in de Kruisdreef. Er was al eenrichtingsverkeer voorzien en dat juichen de mensen toe. We hadden wel asverschuivingen voorzien door de parkeerplaatsen wisselend link en rechts van de Kruisdreef in te planten. Dit is nu op vraag van de inwoners veranderd.

  Nadat de Kruisdreef een eenrichtingsstraat wordt, komt er langs beide zijden een mooi voetpad van min. 1,5 meter, maar daarnaast komt er ook voor de fietsers die tegen de richting van de auto's rijden, een verhoogd fietspad. De parkeerplaatsen komen allemaal langs de kant van de Sint-Martinusschool.

  Kruisdreef :

  Rijrichting : invoering enkele rijrichting (Dreef naar Hofbouwstraat)

  STOP-principe

  o Stappers :

  volwaardige voetpaden van min.1,5m

  oversteekplaatsen begin en einde Kruisdreef

  kleuraccent oversteekzone fietsers

  o Trappers (=fietsers) :

  Gemengd verkeer voor fietsers in de rijrichting

  Volwaardig fietspad voor fietsers in tegengestelde rijrichting (1,75m breedte)

  o Openbaar vervoer : niet van toepassing (enkel zone voor de schoolbus)

  o Particulier verkeer : voldoende doorgang mits aangepaste snelheid

  Snelheid :

  o 30km/u van L. Dobbelaerestraat tot en met kruispunt Tulpenlaan

  Snelheidsremmende maatregelen

  o Verkeersplateau behouden aan Dreef

  o Kruispunten met Hofbouwstraat accentueren met ander kleur van rijweg

  o Rijweg versmallen door invoer van enkele rijrichting

  Parkeren :

  o Parkeren aan rechtse zijde van de rijrichting

  o Maximaal voorzien van volwaardige parkeerplaatsen

  o Geen parkeren ter hoogte van de uitrit fietsers school

  Rijwegbreedte (incl. weggoten):

  o Rijweg van 3,00m

  o Aanliggend verhoogd fietspad met een breedte van 1,75m

  Groenvoorzieningen:

  o Verschillende groenelementen in de parkeerzones

   

  Chrysantenstraat :

  Rijrichting : behoud dubbele rijrichting

  STOP-principe

  o Stappers :

  Volledige vlakke aanleg (woonerf)

  Door inplanting parkeerplaatsen en weggoten een afbakening van de zone voor

  mechanisch verkeer aanduiden

  Aansluitend op niveau van voetpaden Hofbouwstraat

  o Trappers (=fietsers) : gemengd verkeer omwille van

  Keuze voor woonerf

  Niet gelegen op fietsassen

  o Openbaar vervoer : niet van toepassing

  o Particulier verkeer : voldoende doorgang mits aangepaste snelheid

  Snelheid :

  o 20km/u ingevolge invoering “woonerf”

  Snelheidsremmende maatregelen

  o niveau voetpaden

  o materiaalgebruik

  o asverschuivingen door inplanting parkeerzones en groenzone

  Parkeren :

  o Enkel in aangeduide parkeerplaatsen (woonerf)

  Rijwegbreedte (incl. weggoten):

  o Niet éénvormig en éénduidig door vlakke aanleg

  Groenvoorzieningen:

  o inplanting solitaire boom in groenzone

  o Afbakening parkeerzones door groenelementen

  Riolering:

  o Gescheiden stelsel :

  Regenwaterstelsel (RWA) : afvoer van daken en rijweg en overloop

  hemelwaterput

  Afvalwaterstelsel (DWA) : afvoer van afvalwater private eigendommen

  o Afkoppeling van private eigendommen :

  Verplicht te scheiden voor half-open en open bebouwingen

  Gesloten bebouwingen : enkele voorste dakhelft af te koppelen

  Azaleastraat :

  Rijrichting : behoud dubbele rijrichting

  STOP-principe

  o Stappers :

  Ingevolge het beperkt gebruik van de bestaande voetpaden wordt gekozen om

  de voetgangers laten gebruik maken van de nieuwe fietspaden (gemengd

  gebruik fietspaden.

  o Trappers (=fietsers) :

  Aanleg van aanliggend verhoogde fietspaden

  afdwingen snelheid mechanisch verkeer.

  o Openbaar vervoer : niet van toepassing

  o Particulier verkeer : voldoende breedte als ontsluitingsweg voor aanliggend wijken

  Snelheid :

  o 50km/u tussen Tulpenlaan en Azaleastraat

  Snelheidsremmende maatregelen

  o Verkeersplateau ter hoogte van de Hofbouwstraat en Den Boer

  o Rijweg versmallen (van 7m naar 6,20m)

  Parkeren :

  o Op eigen terrein (voornamelijk open bebouwingen)

  o Parkeren op de rijweg is mogelijk

  Rijwegbreedte (incl. weggoten):

  o 6,20m

   

  Hofbouwstraat :

  Rijrichting : behoud dubbele rijrichting

  STOP-principe

  o Stappers :

  volwaardige voetpaden van min.1,5m van Azaleastraat tot L. Dobbelaerestraat

  oversteekplaatsen in functie van looplijnen

  rustplaats langsheen wandel-as (bank)

  o Trappers (=fietsers) : gemengd verkeer omwille van

  beperkte ruimte

  beperkte snelheid mechanisch verkeer.

  o Openbaar vervoer : niet van toepassing

  o Particulier verkeer : voldoende doorgang mits aangepaste snelheid

  Snelheid :

  o 30km/u van L. Dobbelaerestraat tot en met kruispunt Tulpenlaan

  o 50km/u tussen Tulpenlaan en Azaleastraat

  o Slagbomen ter realisatie van de “speelstraat”

  Snelheidsremmende maatregelen

  o Verkeersplateau behouden en uitbreiden aan Kwadrant en Oepites

  o Kruispunten accentueren met ander kleur van rijweg

  o Rijweg versmallen

  o Strategische inplanting van enkele groenelementen (=> asverschuiving en

  wegversmalling)

  o In de zone tussen Tulpenlaan en Azaleastraat asverschuivingen door inplanting

  parkeerzones

  Parkeren :

  o Zone ’t Schaapstuk : herinrichting parking en verschuiving weg => extra parkeerplaatsen.

  (heden 28, toekomst 33)

  o Kwadrant : 2 extra parkeerplaatsen

  o Zone Kwadrant – Tulpenlaan : parkeren op rijweg

  o Zone Tulpenlaan – Azaleastraat : parkeren in afgebakende parkeerzones

  Rijwegbreedte (incl. weggoten):

  o Zone L. Dobbelaerestraat - Kwadrant : 5,60m + een vernauwing : 3,60m

  o Zone Kwadrant – Tulpenlaan : 6.50m + vernauwingen aan bomen : 4,50m

  o Zone Tulpenlaan – Azaleastraat : 5,60m

  Groenvoorzieningen:

  o Strategische inplanting van enkele bomen in de centrale zone

  o Afbakening parkeerzones door groenelementen

  Riolering:

  o Gescheiden stelsel :

  Regenwaterstelsel (RWA) : afvoer van daken en rijweg en overloop

  hemelwaterput

  Afvalwaterstelsel (DWA) : afvoer van afvalwater private eigendommen

  o Afkoppeling van private eigendommen :

  Verplicht te scheiden voor half-open en open bebouwingen

  Gesloten bebouwingen : enkele voorste dakhelft af te koppelen

  Kruisdreef :

  Rijrichting : invoering enkele rijrichting (Dreef naar Hofbouwstraat)

  STOP-principe

  o Stappers :

  volwaardige voetpaden van min.1,5m

  oversteekplaatsen begin en einde Kruisdreef

  kleuraccent oversteekzone fietsers

  o Trappers (=fietsers) :

  Gemengd verkeer voor fietsers in de rijrichting

  Volwaardig fietspad voor fietsers in tegengestelde rijrichting (1,75m breedte)

  o Openbaar vervoer : niet van toepassing (enkel zone voor de schoolbus)

  o Particulier verkeer : voldoende doorgang mits aangepaste snelheid

  Snelheid :

  o 30km/u van L. Dobbelaerestraat tot en met kruispunt Tulpenlaan

  Snelheidsremmende maatregelen

  o Verkeersplateau behouden aan Dreef

  o Kruispunten met Hofbouwstraat accentueren met ander kleur van rijweg

  o Rijweg versmallen door invoer van enkele rijrichting

  Parkeren :

  o Parkeren aan rechtse zijde van de rijrichting

  o Maximaal voorzien van volwaardige parkeerplaatsen

  o Geen parkeren ter hoogte van de uitrit fietsers school

  Rijwegbreedte (incl. weggoten):

  o Rijweg van 3,00m

  o Aanliggend verhoogd fietspad met een breedte van 1,75m

  Groenvoorzieningen:

  o Verschillende groenelementen in de parkeerzones

  Chrysantenstraat :

  Rijrichting : behoud dubbele rijrichting

  STOP-principe

  o Stappers :

  Volledige vlakke aanleg (woonerf)

  Door inplanting parkeerplaatsen en weggoten een afbakening van de zone voor

  mechanisch verkeer aanduiden

  Aansluitend op niveau van voetpaden Hofbouwstraat

  o Trappers (=fietsers) : gemengd verkeer omwille van

  Keuze voor woonerf

  Niet gelegen op fietsassen

  o Openbaar vervoer : niet van toepassing

  o Particulier verkeer : voldoende doorgang mits aangepaste snelheid

  Snelheid :

  o 20km/u ingevolge invoering “woonerf”

  Snelheidsremmende maatregelen

  o niveau voetpaden

  o materiaalgebruik

  o asverschuivingen door inplanting parkeerzones en groenzone

  Parkeren :

  o Enkel in aangeduide parkeerplaatsen (woonerf)

  Rijwegbreedte (incl. weggoten):

  o Niet éénvormig en éénduidig door vlakke aanleg

  Groenvoorzieningen:

  o inplanting solitaire boom in groenzone

  o Afbakening parkeerzones door groenelementen

 • Pop up Dreef 10: exclusieve inkijk


  Op vrijdag 27 mei 2016 was er de opening van het pop-up restaurant Dreef 10. In het filmpje krijg je een exclusieve rondleiding. Meer info: http://www.dreef10.be.

   

 • Terug hoogste score in test het Nieuwsblad voor #Zomergem

  Het Nieuwsblad licht de verschillende gemeenten door. Deze keer vergeleken ze de kostprijs van verschillende documenten. Hoeveel kost een eID, kids-ID, reispas of rijbewijs? Zomergem scoort met 7/10 het hoogst in het Meetjesland.

  Er zijn nu 4 tests geweest. Zomergem staat op plaats 18 van de 308. We moeten de score natuurlijk relativeren, maar het is altijd leuk. Ik ben vooral dankbaar voor de inzet van het personeel, elke dag weer, om jullie een goede service aan te bieden, ondanks de vele uitdagingen.

 • Opening BARR

  Op donderdag 26 mei 2016 opende BARR in Zomergem. Een exclusieve inkijk:

 • Drukke openingstijden

  Gisteren konden we de zeer mooi ingerichte BARR openen. Het interieur is een pareltje en zet de horeca van Zomergem nog meer op de kaart. 

  13254047_969317313189900_5792864589986820364_n.jpg

  Vanavond is het de beurt aan de pop up in de oude jongensschool van Dreef 10. 

  Stefaan en Dries, veel succes met jullie zaak!