• Ik schenk mezelf voor één dag weg #weekvandevrijwilliger #schrikkeldag

  Zomergem heeft de ambitie van het warmste dorp te zijn. Veel vrijwilligers zetten zich immers in om van ons dorp een bruisend en sociaal dorp te maken.

  In de week van de vrijwilliger, ben ik jullie enorm dankbaar voor jullie engagement als vrijwilliger.

   

  Morgen, 29 februari 2016 is het een schrikkeldag. Dit is een dagje extra. Ik schenk die dag weg.

  Ben je actief in een school, rusthuis, organisatie, vereniging...? Schakel mij dan in voor een paar uur als vrijwilliger. Vraag het aan en mail deze week je idee door naar burgemeester@zomergem.be. Uit alle ideeën loot ik één voorstel en schenk ik zo mijn schrikkeldag weg aan de vrijwilligers. In de komende tijd kom ik dan bij jou langs als vrijwilliger om jullie een paar uur te helpen en mijn waardering uit te spreken voor jullie werk.

  Samen bouwen we aan het warmste dorp!

   

 • #Zomergem scoort goed op vlak van informatie geven

  Met een 8/10 is Zomergem één van de weinige groene vlekken in Vlaanderen waar men voldoet aan de openbaarheid van bestuur: informatie geven als die wordt opgevraagd.

  In twee op de drie Vlaamse gemeenten weigeren ze om verslagen van hun schepencollege vrij te geven of antwoorden ze zelfs niet. En dat terwijl de overheid wettelijk verplicht is om dat soort documenten beschikbaar te stellen. Openbaarheid van bestuur, heet dat.

  Meer info op: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160226_02152700

  Proficiat aan de secretaris en het personeel van onze gemeente. Hopelijk scoren we op de andere tests van het Nieuwsblad even goed.

  Zomergem, het warmste dorp.

 • Aanstelling zonecommandant hulpverleningszone Meetjesland

  De zoneraad van de hulpverleningszone Meetjesland nam woensdag 24/2

  kennis van het schorsingsbesluit van de Raad van State, waardoor de benoeming tot zonecommandant van majoor Rijckaert een feit is. Hij start zijn mandaat op 1 april 2016 voor de duur van 6 jaar.

 • Kleine onderhoudswerken in #Zomergem

  Op 29 februari start de aannemer met onderhoudswerken in de Eikendreef. Het gaat over het herstellen van twee verzakkingen: aan de ingang van de Parklaan en aan de doorsteek van de waterloop t.h.v. huisnummer 14D. De werken zullen twee maal drie weken duren. De Eikendreef zal in beide gevallen afgesloten worden t.h.v. de werken en wordt dus doodlopend. 

   

  Dezelfde dag start de aannemer met het herstellen van de betonplaat in de Langestraat. 

   

 • #Zomergem scoort financieel beter #vooruit

  We bekeken terug de financiële situatie van Zomergem. 

   

  Schulden dalen spectaculair

  De schuld van 2010 naar 2014 daalde met 3,5%. Elke inwoner moet dus gemiddeld 209 euro minder schulden op hun schouders dragen. 

  De leasingschuld daalde met 28,4%. 

  Meer beleidsruimte

  In 2011 was er heel weinig beleidsruimte meer door de hoge schulden: 80,5% van de uitgaven lagen vast. Het beleid kon dus maar 20% kiezen waar het geld naar toe ging. 

  In 2014 is de beleidsmarge gestegen naar 39%. De beleidsruimte is dus groter geworden, wat goed is voor een gemeente. 

  Uitgaven dalen

  In het totaal daalden de uitgaven tussen 2010 en 2014 met 1,1%.

  Het totaal aan personeelsleden daalde met 5,3%.

  Erediensten daalden met 3,5%.

  Inkomsten stijgen

  De inkomsten stegen ook tussen 2010 en 2014. 

  We kregen meer ontvangsten uit de werking: het gemeenschapscentrum kwam er bij, maar ook de opvang is meer kostendekkend...

  Bij de belastingen: de onroerende voorheffing steeg met 8,8%: daarvan zegt het rapport dat er 6,4% hogere kadastrale inkomens zijn: er werd in die periode meer gebouwd in Zomergem. De andere 2,4% heeft te maken met de stijging van de onroerende voorheffing naar 1,675 opcentiemen. Het gemiddelde in onze cluster (landelijke gemeenten met sterke vergrijzing) bedraagt 1,700 opcentiemen. We zitten net onder het gemiddelde. 

  In 2014 stortte de federale overheid ook meer personenbelasting door, vandaar ook een stijging van de ontvangsten. 

   

   

   

   

 • politie houdt toezicht aan alle scholen

  Sinds enkele weken houdt de politie via een beurtrol toezicht aan alle scholen. Het vast toezicht aan enkele scholen blijft. Maar op dit moment was er aan sommige scholen nooit toezicht. Nu zal de politie alle scholen af en toe eens net voor of net na de schooluren patrouilleren. Bedoeling is om te kijken of mensen zich niet gevaarlijk parkeren, te snel rijden...

  We hopen zo preventief aan alle scholen af en toe eens steekproefgewijs te controleren. 

 • Rijversdreef terug open in #Zomergem

  De Rijversdreef (de dreef tussen de Bauwerwaan en Rijvers) is terug open op zijn breedte van vijf meter. Er staan ook twee rijen nieuwe bomen, zodat ze nu kan herstellen. 

  Tijdens de vorige legislatuur besliste de vorige eigenaar van de Rijversdreef de dreef te versmallen tot zo'n 1,60 meter. De (zieke) bomen werden ook gekapt, zodat er niet veel meer over bleef. 

  Het vorige college (open VLD, groen, SP.a) besliste om via de rechter de Dreef terug open te krijgen. Dit mislukte: de duizenden euro's aan advocaat- en gerechtskosten bleken verloren omdat de rechter de vorige eigenaar gelijk gaf. 

  Het nieuwe schepencollege geloofde meer in een onderhandelde oplossing. Groen! wilde dat we in beroep zouden gaan, maar onder leiding van schepen Lampaert gingen de partijen terug aan tafel zitten. 

  Met de hulp van Regionaal Landschap Meetjesland (RLM) en de verkoop van de dreef aan nieuwe eigenaars, lukte het ons om de dreef terug open te krijgen over een breedte van vijf meter en werden er langs beide kanten nieuwe bomen geplant met behulp van RLM. 

  Zo kunnen wandelaars, fietsers en ruiters binnenkort terug genieten van een volwaardige Rijversdreef. Nu moet alles wat uitdrogen: door de werken ligt er het modderig bij. 

  Rijversdreef.jpg