• Veel nieuwe investeringen in #Zomergem in 2016

  De gemeenteraad keurde in zijn zitting van 16 december 2015 het budget voor 2016 goed. Er staan enkele investeringen op het programma, zowel nieuwe projecten als werken die in 2015 werden opgestart en zullen worden afgewerkt in 2016.

  De wegenwerken in Oostwinkel (Oostwinkeldorp en Veldhoek) zijn opgestart in september 2015. Het kruispunt Veldhoek/Oostwinkeldorp zit in een eindfase. Oostwinkeldorp en de Veldhoek zelf staan nog op het programma voor 2016. Totale budget voor de gemeente: 495.526,90 euro

  In het voorjaar starten de werken aan de N461, de grootste infrastructuurwerken die ooit plaatsvonden in Zomergem. Het wegdek van de N461 krijgt een structureel onderhoud door de diensten van het Vlaams Gewest. Er wordt een vrij liggend fietspad aangelegd langs de N461 tussen de brug over het kanaal Gent-Oostende tot juist voor Ursel. Verder komt er nieuwe riolering in Nekke, de Spinhoutstraat, de Haagstraat en Hoetsel en worden er maatregelen genomen om lokale wateroverlast aan te pakken. Inbreng van de gemeente: 638.599 euro. 

  Met hulp van het plattelandsfonds leggen we een nieuwe asfaltlaag in de Bevrijdingstraat en Meirlare. Inbreng van de gemeente: 80.000 euro

  In Beke realiseert de gemeente een ontmoetingsplaats voor jong en oud, een project dat de restgronden tussen het kerkplein en de Priemwegel verbindt. Hiervoor krijgen we subsidies van de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeente zelf besteedt 12.100 euro.

  In het kader van het bomenbeheersplan worden jaarlijks in één straat nieuwe bomen geplant. In 2016 is Park ter Daelmen aan de beurt. Kostprijs: 20.000 euro

   

  Om subsidies te kunnen krijgen voor herstellingen aan monumenten in het beschermd dorpsgezicht ‘Zomergem’ moet de gemeente in 2016 een beheersplan opstellen waarin we onze visie geven hoe wij het beschermd dorpsgezicht zien. Stedenbouwkundige aanvragen toetsen we binnen het beschermd dorpsgezicht ook aan dit plan af.  De gemeente ontvangt hiervoor subsidies, de uiteindelijke kostprijs voor Zomergem is 15.000 euro.

   

  In Beke wil de gemeente de geplande voetpaden en de verlichting van de Oude Staatsbaan realiseren. De kostprijs voor de verlichting is 20.000 euro, voor de voetpaden is 100.000 euro voorzien in de meerjarenplanning.

  Een budget van 55.000 euro is voorzien voor grote belijningswerken.

  De speelpleinwerking krijgt een extra toelage om tijdens de vakanties een speelaanbod te realiseren in de deelgemeentes, nu het project ‘Meetjesmanmobiel’ beëindigd is.

  Er is een budget van 10.000 euro voorzien voor nieuwe verkeersspiegels en er komt LED-straatverlichting in de Hofbouwstraat, in de buurt van de school en de jeugdlokalen, voor een bedrag van 8.295 euro.

 • Je kan wereldfilms ontlenen in bib #Zomergem

  Tot eind maart presenteert de bib een nieuwe selectie wereldfilms van Cinébib.
  Er is opnieuw een ruim aanbod met gevarieerde thema’s. Humor en maatschappijkritiek komen aan bod in Relatos Salvajes (Wild Tales), een Argentijnse film die genomineerd werd voor de Oscar voor niet-Engelstalige film. Een andere topper is Black coal, thin ic, een Chinese politiethriller met een femme fatale in de hoofdrol. De film won de Gouden Beer op het filmfestival van Berlijn. Of horses and men brengt je naar een onherbergzame IJslandse vallei waar de paarden het soms meer voor het zeggen hebben dan de mensen. Dat levert af en toe komische en absurde situaties op. Ook in White God spelen dieren de hoofdrol. In deze Hongaarse film komt de hond in opstand tegen de mens. De honden kregen voor hun rol in Cannes de ‘Palm Dog Award’.

 • Ontmoetingsplaats in Beke

  ‘Een openbare, groene ruimte waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten’, dat is de opzet van een nieuw project in Beke. Om deze ontmoetingsplaats te ontwikkelen diende het gemeentebestuur van Zomergem vorig jaar een subsidiedossier in bij de provincie Oost-Vlaanderen. We zijn fier dat de Vlaamse overheid en de provincie Oost-Vlaanderen geloven in het mooie project en subsidies zullen toekennen.

  De ontmoetingsruimte situeert zich aan het stuk groen voor de bibliotheek van Beke. Ook het perceel tegenover het terrein maakt deel uit van het project. Zo zal de ontmoetingsplaats dus grenzen aan de nieuwe polyvalente zaal van basisschool Beke.
  Met een werkgroep van verschillende belanghebbenden (Kerkfabriek, Beke school, Beeks bewonersplatform, jeugdraad, Regionaal Landschap Meetjesland, Beekse Bib Fans, gemeente Waarschoot) worden de krijtlijnen uitgetekend en het project heel nauw opgevolgd.

  Heel belangrijk hierbij is dat de inwoners van Beke heel sterk betrokken zullen worden in het vorm geven aan deze ontmoetingsplek. Zo zullen de kinderen van de basisschool bevraagd worden. Ook de Beekse Bib Fans trekken mee aan de kar, en organiseren speciale inspraakmomenten voor de inwoners van Beke.

  Wil je ook je stem kwijt over hoe het terrein er zal uitzien? Noteer dan alvast volgende data in je agenda:

  • Zondag 31 januari - 10.00 u. tot 11.30 u. – Bibliotheek Beke
   Tijdens dit inspraakmoment kan je mee je idee geven van wat niet mag ontbreken op de ontmoetingsplaats.
  • Zondag 24 april - 10.00 u. tot 11.30 u. – Bibliotheek Beke
   Op basis van de verschillende ideeën worden er een aantal scenario’s van plannen voorgesteld. Ook hierover kan je mee discussiëren.

  Dit project is een Platteland Plus-project en wordt gerealiseerd met de steun van Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen.

 • Nieuw politieraadslid voor #Zomergem

  Raadslid Johan De Muynck heeft per brief van 1 december 2015 zijn ontslag als politieraadslid ingediend. Er is geen opvolger meer beschikbaar: Joris Deene is immers geen gemeenteraadslid meer.

  Wanneer een effectief lid voor het verstrijken van zijn mandaat ophoudt deel uit te maken van de politieraad en hij geen opvolger(s) heeft, kunnen alle nog in functie zijnde gemeenteraadsleden die de voordracht van het te vervangen lid hadden ondertekend, gezamenlijk een kandidaat effectief lid en één of meer kandidaat-opvolgers voordragen. In dit geval worden deze kandidaten verkozen verklaard, de kandidaat-opvolgers in orde van hun voordracht.

  Johan De Muynck, als enige nog in functie zijnde gemeenteraadslid die de voordracht heeft ondertekend, werd gevraagd een nieuwe voordracht in te dienen.

  In de voordracht wordt raadslid An Fremout voorgedragen als effectief lid, raadslid Ronny Claeys als opvolger.

 • Nieuwe netten achter voetbalveld de Boomgaard

  Men is volop bezig met het bouwen van het tweede deel van de Boomgaard. In de Boomgaard is er enkele jaren terug een mooi speelplein aangelegd. De technische dienst plaatste nu netten achter de voetbaldoelen zodat er geen ballen bij de buren belanden of op het nabijgelegen kerkhof.

  voetbalnet boomgaard.jpg

 • Maaltijdcheques personeel #Zomergem verhogen

  Zoals opgenomen in het budget 2016 wordt voorgesteld om de waarde van één maaltijdcheque op te trekken van 6,5 euro naar 7 euro.Het personeel deed de afgelopen jaren heel wat inspanningen. Met minder mensen, deden we meer. Bedankt aan alle personeelsleden om zich dagelijks in te zetten voor het warmste dorp, Zomergem. 

 • #Zomergem krijgt mooi rapport van het Nieuwsblad

  Het Nieuwsblad gaf elke gemeente een rapport op basis van bevragingen bij inwoners. In dit rapport staat dat je graag in Zomergem woont (8,5/10) en dat je een fiere Zomergemnaar bent (8/10). Dit zijn heel hoge scores die we te danken hebben aan alle inspanningen van inwoners en personeelsleden. Bedankt voor jullie inzet! Samen bouwen we verder aan ‪#‎hetwarmstedorp‬ ‪#‎zomergem‬ ‪#‎beke‬ ‪#‎oostwinkel‬ ‪#‎ronsele‬.