• Werken aan de veiligheid in #Zomergem

  We willen de veiligheid in ons dorp ook verder handhaven:

  • - we zijn fier met de verbouwing van de politiekazerne in de Sportlaan.
  • - we vervangen de matte verkeersspiegels (budget 10 000 euro)
  • -er komt nieuwe LED-straatverlichting in de Hofbouwstraat (in de buurt van de school en de jeugdlokalen).

   

 • Visie op dorpsgezicht #Zomergem

  Zomergem is één van de mooiste dorpen in Vlaanderen. Dit vijfsterrendorp met de kerk als rond punt is beschermd. We willen dat ons dorp evolueert, maar dat het toch mooi blijft. 

  Om subsidies te kunnen krijgen voor herstellingen aan monumenten in het beschermd dorpsgezicht ‘Zomergem’ moeten we een plan opstellen waar we onze visie geven hoe wij het beschermd dorpsgezicht zien.

  Dit beheersplan willen we in 2016 opstellen. Stedebouwkundige aanvragen toetsen we binnen het beschermd dorpsgezicht ook aan dit plan af.

  Kostprijs: 40 000 euro: hopelijk 25 000 euro subsidies. 

 • Blijvend aanbod in de deelgemeenten voor de kinderen tijdens de vakantie

  Het project ‘Meetjesmanmobiel’ loopt af.

  Niet getreurd: in Zomergem doen we verder.

  De speelpleinwerking krijgt een extra toelage om tijdens de vakanties ook een aanbod te doen in Oostwinkel en Beke.

  Grote dank u wel aan de speelpleinwerking. 

  meetjesmanmobiel 2015.jpg

 • Bomen Park ter Daalmen aangepakt in 2016

  Elk jaar voeren we één straat uit vanuit het bomenplan. In 2016 voorzien we het heraanplanten en de aanpak van de bomen in Park ter Daalmen.  

  Kostprijs: 20 000 euro

  Eerder plantten we al bomen in o.a. Langeboeken en Korteboeken/Bekestraat en in Den Boer.

 • Project Beke: ook voetpaden in de oude Staatsbaan

  We breiden het project van Beke uit. Via een inspraakmoment met de inwoners willen we een ontmoetingsplaats creëren voor jong en oud dat de restgronden tussen het kerkplein en de Priemwegel verbindt. De mensen van Beke bepalen mee wat er komt.

  Kostprijs: 34 700 euro, waarvan 22 600 euro subsidies (Leader-project).

  Daarnaast zullen we ook de voetpaden in de Oude Staatsbaan en de verlichting in die straat en de Priemwegel bekijken.

  Hiervoor voorzien we nog eens maximum 120 000 euro.

   

 • Toeristisch project rond de Lieve goedgekeurd.

  De Lieve Vervoert wil de uitgesproken plattelandsregio langs de Lieve, het oudste kanaal van Vlaanderen, op een unieke en eigen manier op de toeristische kaart zetten. Ook Zomergem zit hier bij.

  Ik had bij toerisme Oost-Vlaanderen aangedrongen op dit project. Bedankt aan toerisme Meetjesland om mee aan de kar te trekken. 

   

  We gebruiken hiervoor een publicatie met zes thematische routes, met telkens een digitale beleving (audio, video of spelelementen). Voor de uitstraling naar het brede publiek en voor de binding van de verschillende thema’s zoeken we naar een creatief-artistieke insteek. Die insteek moet zorgen voor zichtbaarheid van het project in het gebied en zorgt voor een grotere aantrekkingskracht van het verhaal en de thema’s. We versterken ook de link met de ondernemers in het gebied.