• Uitvoeren diverse kleine werkjes in #Zomergem

  Vanaf 16 november staan er een aantal kleine herstellingswerken gepland. Die zullen ongeveer twee weken duren. Het gaat om volgende zaken:

  -        Durmstraat: Herstellen KWS op verschillende plaatsen.

  -        Gemeenschapscentrum: herstellen KWS oprit parking achteraan

  -        Haagstraat: herstellen beschadiging in KWS

  -        Langeboeken van nr 12 tot nr 14: 90 meter platte kantstroken

  -        Hoek Vaartkant/Rostynekant: renoveren van KWS.

   

 • Kerkfabrieken werken zuinig

  De gemeente Zomergem moet een pak minder betalen voor het onderhoud van de kerken. In het meerjarenplan was al minder geld voorzien. Zomergem zal ruim 20 000 euro minder betalen voor het onderhoud van de kerken. 

  Op de gemeenteraad: "Burgemeester Tony Vermeire stelt dat de actuele situatie binnen het bisdom is dat er nu echt iets aan het bewegen is met de nieuwe vicaris.  Dekenij Zomergem verdwijnt in het dekenaat Eeklo.  Nevele zit niet langer onder Zomergem, maar komt in het dekenaat Deinze, en Zomergem dus bij Eeklo.

  Alle parochies worden volgend jaar bekeken. De oefening is nu aan het gebeuren in het dekenaat Eeklo.

  De burgemeester merkt ook op dat voor het onderhoud van deze monumenten heel wat vrijwilligers worden ingezet.

  Het meerjarenplan ligt vast en het was al lager dan het vorige, dus we kunnen dit alleen maar erg appreciëren." 

 • Project ontmoetingsplaats Beke goedgekeurd

  We kregen goed nieuws van de provincie.

   Er is een project voor de gemeente Zomergem goedgekeurd waarbij we via een inspraakmoment een speelruimte/ontmoetingsruimte willen creëren in Beke. 

  Dit is een Leaderproject (Europese plattelandssubsidies) voor de aanleg van een intergenerationele ontmoetingsplaats in Beke.

  Enkele dagen geleden kregen we groen licht van minister Schauvliege dat ons project werd goedgekeurd.

   

  Nu we deze week het goede nieuws kregen, gaan we onmiddellijk aan de slag.

   

  Maandag zitten we voor het eerst samen met de verschillende partners (school, kerkfabriek, jeugdraad...). 

  Bedoeling van dit project is om een ontmoetingsplaats te creëren voor jong en oud tussen het kerkplein en de Priemwegel. 

  Deze ontmoetingsplaats moet het kerkplein verbinden met de nieuwe polyvalente zaal die de school binnenkort opent en die ook zal open staan voor de verenigingen. 

  Daarnaast heb je ook de Beekse Bib Fans die de bibliotheek ook open stellen voor activiteiten. De bibliotheek ligt ook in het stuk tussen het kerkplein en de Priemwegel.

  Bedoeling is om dit te realiseren met inspraak van de Bekenaars. 

   

  Het project mag € 34 812,5 kosten, waarvan Europa, Vlaanderen en Oost-Vlaanderen € 22 628,13 willen betalen.

   

  Eerder investeerde Zomergem de afgelopen twee jaar al in extra speelruimte:

  1)      Door batterijen in te zamelen wonnen we een gratis ecologisch speelplein in de nieuwe wijk in Rijvers.

   

  2)      Er kwam achter de nieuwe Oepites een extra avontuurlijke speelruimte.

 • Gemeenteraad van #Zomergem keurt unaniem werken N461 goed.

  De gemeenteraad van Zomergem keurde unaniem de werken aan de N461 goed. 

  Die moeten volgende doelen halen:

  1) Wateroverlast aan de hoek Spinhoutstraat-Haagstraat aanpakken via het aanleggen van een nieuwe gracht in de Haagstraat. 

  2) De fietsveiligheid verbeteren: er komt een nieuw fietspad van Hansbeke, over de Spinhoutstraat tot Ursel. 

  3) Het water wordt meer gezuiverd: er komt een gescheiden rioleringsstelsel. 

  Meer informatie vind je via deze link: http://www.zomergem.be/wonen/mobiliteit/wegenwerken/spinhoutstraatnekkegentweg/presentatie-fietspad-n461.aspx

  Deze werken zijn immens, maar kunnen rekenen op heel wat subsidies van de hogere overheden: van de ongeveer 7,5 miljoen moeten wij ongeveer 1,8 miljoen betalen. 

  Ruim tien jaar terug werd dit project opgestart voor de heraanleg van het bestaande fietspad tussen kruispunt Nekke/Gentweg en Urseldorp.  Het is uitgegroeid van twee (Zomergem en Knesselare) naar vier partners (met Vlaams gewest en TMVW) en uitgebreid met de aanleg van een nieuw fietspad tussen Hansbekebrug en het kruispunt Nekke/Gentweg, sanering van de verspreide lozingen, wegwerken van wateroverlast Haagstraat/Spinhoutstraat en de heraanleg van het wegdek tussen kruispunt Nekke/Gentweg en Urseldorp. Het project wordt geraamd op 7.587.271,46 euro inclusief btw. De gemeente Zomergem zal optreden als bouwheer.

   

  Het eigen gemeentelijk aandeel (na terugbetaling fietspad subsidie Vlaams gewest) wordt geraamd op 647.833,37 euro, inclusief BTW. Het aandeel van TMVW, 1.958.707,67 euro, wordt betaald met het gemeentelijk Aquariobudget.Hiervoor is een gewestbijdrage vastgelegd van 753.259,20 euro.

 • Kippenactie succes in #Zomergem

  De kippenactie die het gemeentebestuur Zomergem hield was een succes. 208 kippen werden verdeeld. Bedoeling is om het tuinafval te laten opeten door de kippen zodat er minder afval in de restafvalzak terecht komt. 

 • Werken aan de school in Oostwinkel

  Niet alleen de schoolomgeving in Oostwinkel wordt aangepakt. De school start zelf met buitenwerken om de speelplaats en oud toilettenblok aan te pakken. Dit moet nog meer speelkansen geven aan de kinderen. 

  Het is geleden van de jaren '60 dat er in Zomergem zoveel bouwdossiers waren voor de scholen:

  1) De Middenschool kreeg een volledig nieuw blok. 

  2) De Sint-Martinusschool heeft een nieuw blok. 

  3) De Zandloper is volop bezig met een volledige nieuwbouw. 

  4) De school van Beke wil vanaf januari 2016 klaar zijn om te turnen, eten en de verenigingen van Beke te ontvangen in een nieuwe polyvalente zaal. 

  5) Oostwinkel kreeg een nieuwe administratieve blok en werd van binnen opgeknapt. 

  Zomergem blijft een echte onderwijsgemeente, met een nieuwe aanblik, maar dezelfde hoge kwaliteit. 

 • Den Oker krijgt een nieuwe look

  Nadat het Zoet Gemoed een volledige make-over kreeg, is het nu de beurt aan het restaurantgedeelte van Den Oker. Deze topzaak met Franse keuken op hoog niveau, zal begin december volledig veranderen van interieur in het restaurant. Vanaf midden december is het uitkijken naar deze vernieuwing. 

  We wensen Dietrich en zijn team veel succes bij de verbouwingen.