• Ook #Zomergemnaren zullen beroep kunnen doen op goedkope leningen voor energiebesparende maatregelen

   

   

  De gemeenteraad van Zomergem en het OCMW-bestuur keurden de samenwerkingsovereenkomst met Veneco² goed als lokale entiteit voor het Vlaams Energieagentschap (VEA)  voor het verstrekken van goedkope leningen voor energiebesparende maatregelen.

  Hierdoor zullen ook Zomergemnaren goedkope leningen kunnen afsluiten via Veneco² voor energiebesparende maatregelen.

   

  Hoe verloopt dit?

  De particulier belt naar Veneco met zijn/haar vragen, Veneco stelt het aanvraagformulier ter beschikking, helpt eventueel bij het invullen, doet de volledige administratieve afhandeling van begin tot einde. De werklast voor de gemeente is dus zeer beperkt: alleen reclame maken voor dit initiatief.

  Het vorige gemeentebestuur had de boot afgehouden. Hiermee was Zomergem één van de 28 gemeenten die niet voldeden aan de voorwaarden. Zie artikel: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150120_01484399

   

   

   

 • Gemeenteraad stelt eerste intergemeentelijke stedebouwkundige ambtenaar aan #Zomergem

  Vorige week stelde de gemeenteraad de eerste intergemeentelijke stedebouwkundige ambtenaar aan.

  Zomergem werkt vanaf nu samen met Lovendegem en Nevele om een intergemeentelijke dienst stedebouw uit te bouwen.

  Wat zijn de voordelen?

  * Er is met de drie gemeenten samen meer expertise in huis: het ene gemeentebestuur heeft iemand die meer juridisch geschoold is, de andere is een planaloog... Door samen te werken kan men deze expertise delen.

  * Door overleg met de Vlaamse overheid kunnen de drie gemeenten beroep doen op Vlaamse subsdies. 60% van het loon wordt door de Vlaamse overheid gesubsidieerd. Een mooie besparing voor de drie gemeenten.

  * Als onze stedebouwkundig ambtenaar langer dan veertien dagen ziek is, springt een andere gemeente in, zodat de dienstverlening niet stil valt.

  Zo vergroten we onze bestuurskracht en bewijzen we dat kleine gemeenten door samen te werken verder goed werk kunnen leveren, zonder fusies.  

 • Het woon- en zorgcentrum mag ook gebruik maken van de uitleendienst

  De gemeenteraad past het reglement van de uitleendienst aan. Zo kan het woon- en zorgcentrum hier ook gebruik van maken bij het organiseren van activiteiten. In Zomergem hebben we geen WZC van het OCMW. Dit zorgt er voor dat het OCMW minder kosten heeft omdat het een VZW is dat Ons Zomerheem uitbaat. Deze VZW zorgt er voor dat onze senioren zorgeloos kunnen genieten van hun oude dag.

  Om hen te ondersteunen bij de animatieactiviteiten keurden we deze wijziging goed.

 • Agenda gemeenteraad vanavond #Zomergem

  1.    Retributiereglement op het ontlenen van gemeentelijk materiaal via de uitleendienst: goedkeuring wijziging.

   


  2.    Gebruiksreglement op het ontlenen van gemeentelijk materiaal via de uitleendienst: goedkeuring wijziging

   


  3.    Straatbenaming verkaveling De Boomgaard deel 2 : definitieve vaststelling Wagemakersstraat.

   


  4.    Samenwerkingsovereenkomst met Veneco² als lokale entiteit voor het Vlaams Energieagentschap (VEA)  voor het verstrekken van goedkope leningen voor energiebesparende maatregelen: goedkeuring.

   


  5.    Samenwerkingsovereenkomst met Veneco² als lokale entiteit voor het Vlaams Energieagentschap (VEA)  voor het verstrekken van goedkope leningen voor energiebesparende maatregelen: aanduiding effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de kredietcommissie.

   


  6.    Ministerieel besluit van 10 februari 2015 houdende vernietiging van de gemeenteraadsbesluiten van 10 september 2014 en 22 oktober 2014 respectievelijk ‘vzw Netwerk Meetjesland: aanduiding effectieve vertegenwoordiger algemene vergadering, kandidaat adviserend lid algemene vergadering en effectieve vertegenwoordiger raad van bestuur’ en ‘overeenkomst gemeente Zomergem met vzw Netwerk Meetjesland: goedkeuring’: kennisname.

 • Veldekens dicht

  Het Agentschap Wegen en Verkeer sluit de weg tussen Eeklo en Maldegem wekenlang dicht voor broodnodige herstellingswerken. Jammer dat men geen infovergadering organiseerde met de handelaars en bewoners van de omliggende straten of omleidingsstraten. Communicatie bij werken is essentieel.

  Artikel het Laatste Nieuws:

  De baan van Aalter naar Eeklo gaat in Adegem wekenlang dicht. Veldekens en de Kruipuit krijgen een grondige herstelbeurt. Niets te vroeg, want het zijn de slechtste straten van het Meetjesland. Er wordt in drie fasen gewerkt om de hinder te beperken, maar tot half juni is er veel hinder. De werken starten vanaf maandag 23 februari.

  Op maandag 23 februari start het Agentschap Wegen en Verkeer met een grondige herstelling van Veldekens (N499) in Adegem. De werfzone situeert zich van net voorbij het Schipdonkkanaal aan Veldekensbrug tot voorbij het kruispunt Kruipuit, aan de grens met Ursel. De buurt kreeg al uitleg op een informatievergadering.

  Minder geluidsoverlast

  "Het wegdek van Veldekens is echt in zeer slechte staat en wordt grondig aangepakt", zegt burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V). "Na de werken zal er niet alleen meer rijcomfort zijn, maar ook minder geluidsoverlast. Ook het fietspad wordt helemaal vernieuwd. Het fietspad wordt visueel meer gescheiden van de rijweg. De kasseistroken, die nu het fietspad scheiden van de weg, maken plaats voor struiken. Ook het kruispunt Kruipuit zelf wordt veiliger en overzichtelijker. De aantakking vanuit Zomergem wordt smaller, waardoor het autoverkeer moet vertragen. De fietsers worden zo ook zichtbaarder voor het autoverkeer." De buurt is opgelucht. "Onze straat is al jaren in slechte staat", reageert Peter De Donder die langs het traject woont. "De werken zullen natuurlijk hinder met zich mee brengen, maar je kan geen omelet bakken zonder eieren te breken. Als de vrachtwagens in de putten rijden, hoor je dat tot binnen. Dat zal eindelijk verleden tijd zijn."

  Drie fasen

  De werken starten ter hoogte van Veldekensbrug aan het Schipdonkkanaal, op de grens van Adegem met Eeklo. In de eerste fase wordt gewerkt tot net voor het kruispunt Kruipuit in Adegem. Die fase zal duren tot begin april en al die tijd gaat de weg volledig dicht om een nieuwe asfaltlaag aan te leggen. Doorgaand verkeer wordt zoveel mogelijk rond gestuurd langs de N44 en de E34. Lokaal verkeer wordt omgeleid via de Kruipuit naar Adegem, of omgekeerd langs Zomergem.

  In een tweede fase wordt het kruispunt Kruipuit zelf aangepakt. De kant met aantakking naar Zomergem wordt van begin april tot eind mei heringericht. Het kruispunt gaat dan dicht voor alle verkeer. Lokaal verkeer wordt omgeleid, maar doorgaand verkeer wordt langs de N44 en de E34 omgestuurd.

  Eind mei start het derde en minst ingrijpende deel voor het verkeer. Tot begin juni wordt dan Veldekens aangepakt van net voorbij Kruipuit tot de gemeentegrens met Knesselare. Lokaal worden daar beschadigde betonplaten opgebroken en vernieuwd. Tijdens die werken zal de aannemer telkens maar één rijstrook inpalmen. Er blijft dan beurtelings verkeer mogelijk langs de werfzone geregeld met tijdelijke verkeerslichten.

   

  BRON: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-maldegem/baan-aalter-eeklo-weken-dicht-a2221155/

 • Vanaf 8 januari 2015 verandert MijnOvinob in Mijn Bibliotheek.

   

  Net als vroeger kan je via Mijn Bibliotheek online reserveren, verlengen en nog veel meer...

  Heb je al een MijnOvinob account?

  Heb je nog geen MijnOvinob account?

  Ga dan naar https://mijn.bibliotheek.be en maak een account aan.

  Meer info

  Wil het toch niet meteen lukken, neem dan contact op met de bibliotheek. Zij helpen je graag verder.

 • Zitbanken aangepakt in #Zomergem

  Zomergem telt heel wat mooie fiets- en wandelwegen. De afgelopen weken heeft de technische dienst de banken hersteld en mooi gemaakt. Zo zullen de fietsers en wandelaars even kunnen uitrusten op de zitbanken en genieten van ons mooie dorp.