• Jaaroverzicht 2014 #Zomergem

  Het afgelopen jaar heeft iedereen terug hard gewerkt om het warmste dorp, Zomergem, verder uit te bouwen. Enkele realisaties van onze inwoners, personeelsleden, vrijwilligers en politici op een rijtje:

  • Bronzen medaille burgemeesterraport 2014

  • Werken in Ro

  • Verhuis tafeltennisclub naar oude Oepites

  • Winterpret

  • BBF van start

  • Nieuwe website

  • Zwerfkattenactie

  • Lucia De Witte in de gemeenteraad

  • Opening middenschool

  • Lancering dorpskrant

  • Gouverneur looft Zomergem voor goed bestuur door het gemeenschapscentrum te starten

  • Start Meetjesmanmobiel: mobiel speelplein in Beke en Oostwinkel

  • Opening speelplein Pieleplein in Rijvers

  • Kassagebouw voetbal en clublokaal atletiek

  • Bomen aangeplant in omgeving Korteboeken/Beke

  • Nieuwe bandenkraan

  • Jaarlijkse +/- 34 000 euro subsidies van Vlaanderen voor cultuur

  • Nieuw parkeersysteem in gebruik vanaf 1 mei

  • Schuilhokje op speelplein Oostwinkel

  • Monument gesneuvelden in Stoktevijver ingehuldigd

  • Digitale boeken in de bib

  • Nieuwe bomen in den Boer

  • Veiligere schoolomgeving in de Oude Staatsbaan, schoolomgeving Beke

  • Voltarestaurant in maïs

  • Woonproject sociale bouwmaatschappij Den Boomgaard in Oostwinkel in gehuldigd

  • Skaten kan in Dreef 10

  • Pastoor Oostwinkel verhuist zodat pastorij verkocht kan worden en de pastoor een aangepaste woning heeft.

  • Postkaartenactie VVV De Lieve promoot Zomergem

  • Kerkhof Zomergem ingezaaid en aangepakt zodat alles beter te onderhouden valt

  • Nieuw wegdek in Korteboeken en Berkenstraat

  • Herstellen kop van de Kleitstraat

  • Succesvolle opendeur brandweer

  • Aankoop nieuwe kledij  en laarzen brandweer

  • Aanstelling van een onderluitenant bij de brandweer

  • Gemeentebestuur promoot peren in opvang n.a.v. boycot Rusland van invoer Belgische peren

  • Wereldfeest zet Noord-Zuidwerking in de kijker

  • Oprichten intergemeentelijke stedebouwkundige dienst met Nevele, Lovendegem en Zomergem.

  • Via interne controle kijken waar de dienstverlening en de werking van het gemeentbestuur nog kan worden verbeterd.

  • Opdoeken opvang asielzoekers in Rijvers

  • Activiteiten als herdenking van 100 jaar wereldoorlog I

  • Intergemeentelijk samenwerken om rampen te bestrijden en rampenoefening in de Middenschool

  • Oud-gemeentehuis van Oostwinkel verkocht om schulden te laten dalen en werken in Oostwinkel te kunnen betalen.

  • Kampioenenhulde voor de sport

  • Bouw nieuw gemeentemagazijn voor de technische dienst

  • Eerste vrijwilligersfeest

 • Eindelijk uitspraak rechtszaak Markt #Zomergem: en nu Zomergem, vooruit!

  Na tien jaar is er een uitspraak in de rechtszaak rond de verzakkingen rond de kerk van Zomergem. Het gemeentebestuur zal zo’n 80 000 euro schadevergoeding ontvangen, maar er zijn ondertussen zo'n 70 000 euro aan gerechts- en advocatenkosten betaald door de gemeente Zomergem.

   

  Op 14 januari 2003 was er een eerste wegverzakking rond de kerk van Zomergem. Het toenmalige college spande een rechtszaak aan tegen de architecten en ingenieurs. De aansprakelijkheid voor de schade werd in twee verdeeld tussen de architecten (foute concept om kasseien zo te plaatsen) en de gemeente (gebrek aan onderhoud).

  Het toenmalige college ging in beroep.

   

  Het hof van beroep deed nu uitspraak. Volgens het Hof werden in de periode 2000-2010 door de gemeente te weinig voorzorgsmaatregelen getroffen. De gemeente moest de kasseien beter hebben onderhouden (bv. vullen met split). Uit het onderzoek is ook gebleken dat de gemeente soms dooibarelen moet plaatsen tijdens dooi.

  Daarom wordt de gemeente Zomergem door de rechter voor 30% aansprakelijk gesteld voor de schade en de gerechtskosten. De architecten en ingenieurs zijn voor 70% aansprakelijk doch enkel voor de eerste 10 jaar na uitvoering van de werken. Alle kosten na 2010 moet het gemeentebestuur zelf betalen, omdat de rechter oordeelt dat na tien jaar herstellingen niet te vermijden zijn. Spijtig genoeg zijn het grootste deel van de herstelwerken pas na 2010 gebeurd.

   

  Vanaf nu willen we vooral genieten van ons mooie dorp

  Het is goed dat deze rechtszaak na tien jaar miserie achter de rug ligt. Er is jarenlang energie en tijd gestoken in deze rechtszaak. Onze advocaat heeft ons goed verdedigd, maar een rechtszaak brengt hoge expertisekosten met zich mee.

   

  We draaien deze bladzijde om. Zomergem heeft een mooi dorp. Daar willen we de volgende jaren mee uitpakken!

 • Benefiet voor Lotte

  Lotte is een Zomergems meisje dat strijdt tegen kanker. Naast de kaarsenverkoop in diverse winkels en het gemeentehuis, komt er ook een benefiet.

  Wanneervrij 02/01/15 om 19:00WaarWinterdorp - Markt te Zomergem
  Markt 1, 9930 Zomergem

  Na een leuke en creatieve kindernamiddag in ons benefietdorp, hebben we ook aan de volwassenen gedacht ! In de 4 verwarmde tenten gaan verschillende activiteiten door meer info : zie uitgebreide beschrijving

   

  Contact
  dirk.cloetens@telenet.be
   
 • Gevangen dieren menselijk opvangen

  Soms vindt men dode dieren langs de weg of nog verloren gelopen dieren, waar de eigenaar niet van gekend is. De politie mag die niet zomaar meenemen met hun combi.

  Daarom stapt het schepencollege van Zomergem in een samenwerkingsovereenkomst met een aantal gemeenten in de buurt.

  Er werd een prijsvraag gedaan.  Maldegem stelt voor, na overwegingen en bezoeken aan de ingeschreven opvangcentra, om samen te werken met dierenbescherming Gent omdat zij beter voorzien zijn voor de opvang van zowel honden als katten.  Bij zwerkattenacties vangen zij de katten en brengen ze naar de dierenartsen.  Katten kunnen ook opgevangen worden.  Ook dode dieren worden door hen opgehaald. Door samen te werken met de verschillende gemeenten, kan de prijs gedrukt worden naar 2 000 euro per jaar.

  Wettelijk gezien zijn de gemeenten verplicht om een overeenkomst te hebben met een dierenasiel voor het geval dieren worden gevonden.  De politie is vragende partij, omdat zij geen gevonden dieren mogen vervoeren met hun dienstwagen en dus ook niet kunnen instaan voor de opvang van de dieren. 

  Dit is het tweede nieuwe initiatief van het nieuwe college i.v.m. dierenwelzijn. Dit jaar organiseerden we ook al twee keer een zwerfkattenactie.

   

 • Snelheid in de Paterstraat wordt verlaagd.

  Momenteel geldt er in de Paterstraat een snelheid van 70 km/u. Volgens het mobiliteitsplan is een gewenste snelheid van 50 km/u opgenomen. Voorstel tot wijziging van de snelheid in de Paterstraat van 70 km/u naar 50 km/u. Zo proberen we daar de veiligheid te verhogen.

 • Politie: evenveel agenten, maar lagere bijdrage

  De Lowazone wil evenveel agenten in hun zone. Dit is niet altijd gemakkelijk, omdat de federale overheid minder kandidaten toelaat tot de politieschool.

  In 2015 wil de politiezone ook werk maken van de vernieuwing van de politiekazerne in de Sportlaan in Zomergem.

  Ondanks deze inspanningen, daalt de gemeentelijke bijdrage. Dit is goed voor de gemeentelijke financiën. We hopen wel dat de besparingen van de federale overheid op de politietoelagen aan de gemeenten geen roet in het eten zal gooien.

   

   

  Op 19 november 2014 is de begroting 2015 van de LoWaZoNe ter goedkeuring voorgelegd aan de Politieraad. De gemeentelijke toelage bedraagt 687.455 euro, vorig jaar was dit 697.806 euro.

   

 • Nieuwe servers nodig voor betere dienstverlening

  Op dit moment zijn de servers van het gemeentebestuur en het OCMW op de tand versleten. Dit betekent dat als die uitvallen, heel het computersysteem van het OCMW en het gemeentebestuur alle computers lam kunnen liggen voor een hele periode. De investering is al enkele jaren uitgesteld, maar dit kan niet langer meer.

  Doordat het OCMW en het gemeentebestuur samen de servers zal vernieuwen, bedingen we een betere prijs en kunnen we er voor zorgen dat als de server van het gemeentebestuur uitvalt, we beroep kunnen doen op de server van het OCMW en omgekeerd.

  De voordelen van de nieuwe server:

  1) Sneller kunnen werken met ons computernetwerk.

  2) Een degelijk back-upsysteem zodat bij een uitval of brand, de gegevens terug opgeroepen kunnen worden.

  3) Bij uitval van de ene server, kan de andere overnemen en liggen onze diensten geen dagen plat.

  4) Meer mogelijkheden om elektronische documenten door te sturen: zo hopen we deze legislatuur te werken aan een digitale bouwaanvraag.

  5) In de toekomst zullen we niet alles in één keer moeten vervangen, waardoor de hoge investeringskost meer zal gespreid worden. Nu zal dit eenmalig zo'n 136 000 euro kosten. We willen hier ook niet voor lenen om de huidige schuldenberg toch af te bouwen.