• Nieuwe betaalbare woningen in #Zomergem

  Vrijdag konden we de sleutel overhandigen aan de huurders en eigenaars van betaalbare woningen in de wijk de Boomgaard in Oostwinkel. Ze werden gebouwd door de Meetjeslandse Bouwmaatschappij.

  Voor Oostwinkel is het belangrijk dat er woningen bijkomen om de leefbaarheid van het dorp te vergroten. Met de nieuwe woningen in de Boomgaard en ook met de vele nieuwe privéwoningen in de Langestraat stijgt de bevolking terug in Oostwinkel.

  Oostwinkel is in onze ogen het ‘warmste dorp van Vlaanderen’. Dit komt o.a. door de inzet van vele vrijwilligers in onze gemeenschap, onze verenigingen, de parochie… We zijn hen dankbaar voor wat zij allemaal organiseren.

  Er is nog in elke deelkern een school die er voor zorgt dat er nog een echt gemeenschapsgevoel is. Ook hen zijn we bijzonder dankbaar.

  Het gemeentebestuur probeert hen te versterken. Onze gemeente staat er financieel bijzonder slecht voor. Toch kiezen we er voor om verder te blijven werken aan de verschillende dorpen:

  1. Het schepencollege raakt niet aan de basissubsidies voor alle verenigingen (jeugd-, cultuur-, sport- en natuurverenigingen) in onze dorpen.

  2. Het schepencollege zet sterk in op zijn deelgemeenten: in Beke wordt er sterk geïnvesteerd in het herstel van wegen en het verhogen van de verkeersveiligheid. Maar ook in Oostwinkel komt er een groot project: de volledige schoolomgeving , Veldhoek en een stuk van Oostwinkeldorp worden aangepakt.

  3. Er is een kinderopvang in Beke en Oostwinkel. Deze service breidden we in 2013 uit met kinderopvang op woensdagnamiddag in Oostwinkel.

  4. Er is een aanbod voor kinderen in de vakanties: in Oostwinkel was er in de herfstvakantie en de grote vakantie sinds lang terug een aanbod.  We startten met de speelpleinmobiel.

  5. Onze mandatarissen begeven zich ook naar de deelgemeenten. Zo was er een grote aanwezigheid van het college tijdens de kerstmarkt in Oostwinkel, maar organiseerde het gemeentebestuur ook in december een drink en ontmoetingsmoment met de ouders van de kinderopvang, ook in de deelgemeenten. De nieuwjaarsreceptie van onze partij ging door in Oostwinkel.

  6. Nieuw is ook dat er een feestcomité van Oostwinkel werd erkend om dat ‘warm dorp’ verder uit te bouwen. Zij zullen maar liefst 1 200 euro ontvangen om activiteiten te organiseren.

  7. Er kwam een schuilhuisje aan de petenquebaan in de Kasteeldreef voor de senioren.
  8. Ten slotte bestaat er in Zomergem een dienstverlening voor minder mobiele mensen waarbij ambtenaren van het gemeente- en OCMW-bestuur aan huis komen.DSC05230.JPG

 • Opening speelplein

  Vrijdag openden we het nieuwe speelplein Pieleplein in de nieuwe wijk Rijvers. Een mooie start van de vakantie! Het ecologisch speelplein wonnen we door batterijen in te zamelen. Bedankt aan iedereen die hier aan meewerkte!

  DSC05229.JPG

 • Speelstraten in #Zomergem

  In Zomergem worden deze zomervakantie opnieuw speelstraten ingericht. In Biesbilkske, Rijversmeersen, Schuthof en Vosbos zullen kinderen uit de buurt gedurende vier weken van 14.00 u. tot 18.00 u. ongehinderd op straat kunnen spelen. De straat wordt verkeersvrij en kinderen worden koning over de straat. De initiatiefnemers voor het inrichten van de speelstraten zijn de buurtbewoners zelf.

  Wie volgende zomer zijn straat tot speelstraat wil omtoveren, kan contact opnemen met de jeugddienst.

   

  Meer info bij de jeugddienst, Kwadrant, Hofbouwstraat 1, 09 218 95 50, jeugddienst@zomergem.be.

 • Jaarverslag 2013 van Zomergem: vijf geslaagde opdrachten

  Dit document moet niet meer opgemaakt worden, maar het geeft nog meer dan het budget 2013 een beeld van wat er allemaal reilt en zeilt in onze bruisende gemeente. En dat is heel wat voor een kleine gemeente. 2013 was een belangrij jaar voor onze organisatie. Er waren maar liefst vijf opdrachten.

  Opdracht 1: een nieuwe ploeg, vlugge doorstart: samen sterk

  In het deel bestuur ziet u de wissels vermeld. Van de ene dag op de andere dag veranderde het gemeentebestuur, maar dankzij de inzet van het personeel en een frisse nieuw wind werd het een vlugge doorstart. Ik wil dan ook de administratie bedanken voor het vele werk en de goede samenwerking het afgelopen jaar.

  Ook zijn er voor het eerst ook mandaten voor intercommunales door de meerderheid doorgegeven naar de oppositie: dit ziet u vanaf p. 13. Ik wil dan ook alle partijen bedanken om de goede samenwerking en de positieve opstelling. Chapeau dat jullie als gemeenteraadslid nog een engagement willen opnemen. Dit is niet zo evident meer.  

  Ook de samenwerking met het OCMW werd stap voor stap aangepakt. Ik ben de voorzitter, secretaris, leden van de OCMW-raad en het personeel daar heel dankbaar voor.

  Opdracht 1 is door die goede samenwerking geslaagd.  

  Opdracht 2: werk aan een nieuwe BBC

  Binnen de organisatie is dit drieletterwoord niet langer een verwijzing naar een kwaliteitsomroep van over de zee, maar een kwaliteitseis die ze van dichtbij meemaakten. Voor het eerst stelden we samen een ambitieus beleidsprogramma op voor de komende zes jaar, waarbij we ook al bekeken of we al die plannen konden betalen en Zomergem terug financieel gezonder konden maken.

  Opdracht 2: na lang zwoegen en zweten: geslaagd.  

  Opdracht 3: verbeter de dienstverlening door o.a. het voeren van een interne controle

  Vanaf 2013 starten we ook met een interne controle: we kijken of wat we doen goed doen en wat we beloven uitvoeren. Dit is nieuw en zal er voor zorgen dat op lange termijn het gemeentebedrijf beter draait en dat we onze eigen werking in vraag durven stellen en bijsturen waar nodig.

  Opdracht 3: de opstart is geslaagd.

  Opdracht 4: meer doen met minder

  Voor het eerst sinds lang daalde het personeelsbezetting onder de grens van 60 VTE.

  De belastingen daalden ook, maar de reden hier van hebben we vorige keer uitgelegd.

  Er werd 20% bespaard op de receptie- en representatiekosten dan het jaar er voor.

  Op de ondersteuning van de jeugd-, sport-, cultuur-, natuur- en noord-zuidverenigingen werd niet bespaard.

  De werkingskosten bleven nagenoeg gelijk en de schulduitgaven daalden voor het eerst sinds jaren.

  De uitgaven voor het OCMW stegen licht: we blijven investeren in mensen die het moeilijk hebben.

  De uitgaven voor de politie bleef gelijk.

  In de sport deed men extra inspanningen om het aanbod gelijk te houden, maar het tekort naar beneden te halen.

  Ook de kerkfabrieken deden inspanningen om hun werkingskosten naar beneden te halen.

  Opdracht 5: vooruit met een goede dienstverlening

  Zomergem heeft als kleine gemeente heel wat te bieden. Ik zet een aantal zaken van 2013 op een rijtje.

  De bib kende een mooi jaar met als hoogte punt de viering van 100 jaar bib.

  En ook bij de brandweer was het feest met 100 jaar brandweer, er was een geslaagd brandweerkamp en de eerste voorbereidingen gedaan voor de oprichting van een brandweerzone Meetjesland.

  De opvang zit in de lift: er zijn heel wat meer kinderen die naar de opvang komen. Op woensdagnamiddag is er nu ook opvang in Oostwinkel.

  Bij de dienst bevolking krijgt men nu een reispas met biometrische gegevens. In 2013 waren er 63 inwoners meer dan in 2012.

  Ook bij cultuur zetten we een stap vooruit: in 2013 onderzochten en deden we er alles aan om zes jaar lang 36 000 euro Vlaamse cultuursubsidies te krijgen. We kregen zelfs een brief met lovend commentaar van onze cultuurminnende gouverneur!

  Bij feestelijkheden onthouden we de nieuwe structuur, winterpret en het koppelen van acties voor de zelfstandigen aan activiteiten.

  Op het vlak van communicatie werd achter de schermen gewerkt aan een nieuwe website en kenden we enkele geslaagde inspraakmomenten met onze inwoners (Veldhoek, kortparkeren…).

  Ook de jeugd ging er op vooruit door de opening van de nieuwe Oepites, het spelaanbod in Oostwinkel en Beke tijdens de vakantie, de Meetjeslandmobiel, het winnen van het BEBAT-speelplein…

  En we voerden ook een milieuvriendelijk beleid: het restafvalcijfer daalde voor het eerst onder de 145 kg per inwoner. We deden ook mee aan gemeenschappelijke prijsafspraken om het afval goedkoper te verwerken. Het asbestafvaltoerisme hebben we halt toegeroepen: 25 000 kg minder asbest in 2013.

  Voor het eerst was de Zomergemse openbare grond voor 95% pesticidenvrij. Dit kon maar door een grotere inzet van een sociale tewerkstellingsfirma. Maar we organiseerden voor het eerst een prijsvraag, waardoor de prijs kon beperkt worden.

  We plantten ook de bomen terug aan in het Lindeken en de Tennislaan.

  De fairtradetaart, de wereldmarkt in Waarschoot en de reis van de milieuambtenaar naar Senegal zijn voorbeelden van hoogtepunten van de Noord-Zuidwerking in 2013.

  De ambtenaren van de dienst ruimtelijke ordening werkten hard verder. Ze leverden 171 stedebouwkundige vergunningen af. Dit is een stijging met 29: met 15 extra vergunningen voor landbouwbedrijven en handel of KMO-ruimtes t.o.v. 2012, ondanks de crisis.

  De seniorenraad buigde zich over de nieuwe plannen van het Woon- en zorgcentrum op de site van de Lijn.

  De sport kende zoals alle jaren een heel gevuld programma. De sportkampen en sportdagen hadden aanzienlijk meer inkomsten.  

  Bij de technische dienst vielen vooral de werken aan het Maarten Steyaertplein en Stoktevijver (met fietspad) op. De wegmarkeringen werden terug aangebracht en een aantal verkeerstechnische ingrepen: bv. kruispunt in de Azaleastraat, het kruispunt bij het binnen rijden van Rijvers…

  Ook opdracht 5: meer dan geslaagd.

  Zo voorzitter: ik ben fier dat we dit konden realiseren met het personeel, heel veel vrijwilligers, maar ook met een positieve ingesteldheid van de hele gemeenteraad. We hopen met iedereen ook zo verder hard te kunnen werken om het warmste dorp van Vlaanderen verder uit te bouwen. Ik reken daar op de steun van iedereen!

 • Inhuldiging gewonnen speelplein #zomergem

  In de zomer van 2013 ging Zomergem net als 37 andere Oost-Vlaamse gemeenten de uitdaging van Bebat aan om het grootste aantal batterijen, zaklampen en accu’s in te zamelen. Dankzij tal van acties en een grote inzet van de inwoners en het jeugdwerk zamelde Zomergem maar liefst 44.706 gebruikte batterijen, zaklampen, en accu’s in, goed voor 136 gram/inwoner!  Als winnaar kreeg Zomergeme een ecologische speelplein, volledig gemaakt uit recycleerbaar materiaal.

   

                               

   

  Op vrijdagavond 27 juni, om 18.30 u. zal het gemeentebestuur samen met Bebat, de jeugdraad en de buurtbewoners het nieuwe speelplein, dat gevestigd is in de nieuwe wijk Rijvers openen. Ook de naam van het speelplein, waarvoor de inwoners konden stemmen zal hier bekendgemaakt worden.

   

 • #Zomergem afgelopen weekend #warmstedorpvanvlaanderen met geslaagd kermisweekend

  Ik kijk met een goed en fier gevoel terug op het afgelopen kermisweekend. Er was heel veel volk in ons dorp en heel wat leuke activiteiten. Vanavond is er nog o.a. het kinderuurtje op de kermis, de traditionele avondmarkt en heel wat activiteiten in de verschillende cafés en het jeugdhuis.

  Morgen is er nog o.a. de jaarmarkt.

  Vrijdag kon je o.a. genieten van sterretjes op de dansvloer. Je kan nog wat herinneringen ophalen via volgende link:

  Er was ook heel wat volk op de openingsreceptie en een geslaagde, maar snelle editie van de parochianenkoers.

  Zaterdag kon je o.a. genieten van een picknick in het parkcafé in de tuin van de dekenij. Dit was ook een geslaagd nieuw initiatief. Tijdens de wielerwedstrijd was er een jammerlijk ongeval. Veel sterkte aan de getroffen slachtoffers en mensen die dit hebben zien gebeuren.

  Zondag had je heel veel oldtimers (ik dacht zo'n 230), was het koppen lopen in de Kerkstraat voor de eerste rommelmarkt en heel veel ambiance met de match van de Rode Duivels op groot scherm.

  De ochtendloop van ACME kende een mooie opkomst, waar het nieuwe clublokaal werd ingewijd.

  Dit is maar een klein overzicht van de zestig activiteiten.

  Bedankt aan de vele vrijwilligers, cafés, jeugdhuis en natuurlijk ook het feestcomité Zomergem centrum. Dit was een zeer geslaagd weekend. Ook een dank u wel aan het gemeentepersoneel die hier aan heeft meegewerkt.

  atletieklokaal.jpgkermis.jpg

  parkcafé.jpg

 • Jubilarissen in 2013

  Huwelijksjubilarissen 2013

   

  Briljant (65 jaar)

  Diamant (60 jaar)

  Goud (50 jaar)

  3

  13

  37

   

  Er was 1 honderdentweejarige