• Geen verkiezingsborden op openbaar terrein in #zomergem

  Er komen geen gemeenschappelijke verkiezingsborden in Zomergem voor de parlementsverkiezingen van 25 mei 2014. Het plaatsen van de borden vraagt terug werk van de technische dienst en doordat er drie verkiezingen samen vallen zou het over een hele reeks van borden gaan.

  Dit voorstel werd bij de andere fracties afgetoetst na de gemeenteraad. De meeste fracties konden zich vinden in dit voorstel.

   

 • Landbouw blijft belangrijk voor onze streek

  Dinsdag maakte ik de streekconferentie rond landbouw mee.

  Bij de opmaak Streekpact II van RESOC-SERR voor de regio blijkt dat land- en tuinbouw een grote rol in onze regio. 23 % van de tewerkstelling in Oost-Vlaanderen wordt gegenereerd door de Agroindustrie. Vandaar dat zij op 25 maart een Conferentie hebben georganiseerd om het toekomstige Europese, Vlaamse en Provinciale beleid te laten toelichten.

  De conferentie was een groot succes door de grote opkomst van land- en tuinbouwers en bedrijfsleiders uit de agrovoedingsindustrie.

   

 • Gouverneur looft #Zomergem voor goed bestuur n.a.v. oprichten gemeenschapscentrum. Klacht Groen verworpen.

  De gouverneur heeft zich uitgesproken over het omvormen van het parochiaal centrum naar een gemeenschapscentrum. Hij verwerpt de klacht van groen! en was bijzonder lovend over dit initiatief.

  Ik citeer uit zijn brief: 

  'Het gemeentebestuur heeft een afweging gemaakt tussen enerzijds de behartiging van de financiële belangen van de gemeente en dus van alle burgers en anderzijds het streven naar een cultureel beleid waaraan alle verenigingen en gebruikers kunnen deelnemen, zonder onderscheid van ideologische en filosofische overtuiging.

  Ik meen dat uw bestuur er zonder meer in geslaagd is beiden te verzoenen.

  Het bestuur heeft immers ingespeeld op de opportuniteit die werd geboden om tegen een zeer matige huurprijs een eigen culturele infrastructuur te bekomen, die bovendien subsidieerbaar is en via de inning van retributies ook zelf inkomsten zal genereren. Zelf een centrum verwerven of bouwen zal een veel grotere financiële inspanning vergen die de gemeentekas nog jarenlang zal bezwaren in deze economisch moeilijke tijden.

  Anderzijds biedt de huurovereenkomst mijns inziens voldoende waarborgen voor de neutraliteit en het pluralisme dat het beleid moet nastreven.

  Elk gebouw dat wordt herbestemd heeft zijn voorgeschiedenis. De huurovereenkomst stipuleert dan ook terecht dat alle verwijzingen naar het verleden als parochiaal centrum moeten worden verwijderd en vervangen, wat volgens mijn inlichtingen ondertussen reeds gebeurd is.

  Het feit dat de cafetaria verder wordt uitgebaat door de vzw Dekenale Werken lijkt mij geen bezwaar aangezien geen enkele gebruiker van het centrum verplicht is om die te gebruiken. Ook hier werd de keuze van uw bestuur ingegeven door gebrek personeel en bezorgdheid over de beschikbare middelen.

  Ondertussen werden ook de leden van het beheersorgaan door de gemeenteraad aangeduid. De samenstelling uit vertegenwoordigers van alle politieke fracties en vertegenwoordigers van alle politieke fracties en vertegenwoordigers van gebruikers en geïnteresseerden is conform de cultuurpactwetgeving die de bescherming van alle filosofische en ideologische strekkingen nastreeft.

  Ik zie dan ook geen reden voor een maatregel van bestuurlijk toezicht.'

  Jan Briers

  Gouverneur

 • Nieuwe wijk Rijvers gaat voor pluktuin en zitbanken

  De nieuwbouwwijk Rijvers-Kleit in Zomergem kent heel wat jonge gezinnen. Een groene openbare speelzone en voetbalveld, komt tegemoet aan de noden van de bewoners. In mei 2014 komt hier ook het speelplein, dat de gemeente dankzij de inwoners won in een Bebat-wedstrijd. Helaas zijn er bij dit speelplein geen zitbanken voorzien. 

  De buurtbewoners van de wijk slaan de handen in elkaar en dienen een projectvoorstel in bij twee lopende wedstrijden, met als doel de buurt gezelliger te maken: van Douwe Egberts en van Fintro.

  Doel is om één van deze wedstrijden te winnen, zodat we het speelplein kunnen verrijken met twee zitbanken, waar ouders kunnen toezien op het spel van de kinderen, en de kinderen bij tijd en stond kunnen uitrusten van hun spel. Daarnaast willen we graag de groene zone op een speelse, duurzame manier een invulling geven. Een pluk- en proeftuin, met allerhande fruitsoorten zoals bessen, bramen, appelen, peren, ... kan een ontmoetingsplaats worden waar buurtbewoners naar hartelust fruit kunnen smullen. Een leerzaam én duurzaam project!

  Wens jij dit project te steunen? Breng dat je stem uit!

  - In de Douwe Egbertswedstrijd, aan de hand van een code die je vindt op een Douwe Egberts-verpakking, via de volgende link: http://dekoppenbijeen.be/project/784/pluktuin-en-zitbanken

  - In de Fintro wedstrijd, via de volgende link: http://www.fintroverbetertjebuurt.be/project/124/

 • De geschiedenis van de filmaffiche

  De bibliotheekvereniging Zomergem nodigt uit

  op een voordracht door Ronnie Pede:

  Op 3 april 2014 om 20.00 uur in de bibliotheek,

  Den Boer 15 te Zomergem

  Inkom 5 euro

   

  In deze lezing zullen we voorbeelden zien van de film De Witte, uit de jaren 30, en de volgende versies uit de jaren 50. Verder  zullen we latere versies van ‘Limelight’ (Charley Chaplin) en een aantal affiches uit de sixties bekijken die gesigneerd werden door hun ontwerper, Ray Elsevier, in zijn typische, maar niet door iedereen gesmaakte, gouachestijl, alsook een viertal andere versies van ‘Hasta la Vista’: 2 festivalversies en 2 uit landen waar de film uitgebracht werd.

   

  De typische filmaffiche beleefde hoogdagen in de jaren 50, maar stilaan, vooral vanaf de jaren 80, werd deze vervangen door een foto-affichette die overal in de wereld ongeveer dezelfde werd. Wellicht zal de papieren filmaffiche over enkele jaren helemaal verdwenen zijn, en vervangen worden door een digitale versie.

  De na-oorlogse filmaffichette is het werk van anonieme tekenaars/ schilders die op basis van foto’s getekende affiches ontwierpen. Zij waren ook verantwoordelijk voor de grote geschilderde reclameborden die vooraan als ‘bilboard’ aan de bioscoop hingen.

  Bezoek ook, tijdens de openingsuren van de bibliotheek, de tentoonstelling in de bibliotheek: filmaffiches  van 1950 tot nu!

  Dit is een tentoonstelling van Ronny Pede, fervent verzamelaar van filmaffiches.

 • 147ste vette veemarkt #zomergem groot succes

  vette veemarkt.jpgHet was op de koppen lopen zondag rond de Markt in Zomergem. De vette veemarkt vond plaats onder een stralende zon. Heel wat landbouwliefhebbers van de hele streek, maar ook een pak jonge gezinnen trokken massaal naar dit jaarlijks hoogfeest voor de landbouw.

   

   

   

  Er waren maar liefst 35 vette dieren die deelnamen aan de prijskamp van de vette veemarkt.

   

  Meer dan 200 dieren werden in het totaal tentoon gesteld: van schapen, kippen, valken tot paarden.

   

   

   

  Het was het tweede jaar op rij dat ook ZOZ deze dag gebruikte als start van de winkelactie ‘het kip of het ei’.

   

   

   

  Kampioen van de markt is Jos Hanselaer uit Zele.

   

  Zomergems kampioen van de markt is Marc Declerck.

   

 • Geen hondenpoep op de stoep #zomergem

  Heel wat Zomergemnaren zijn de gelukkige eigenaar van een hond. Die trouwe vrienden hebben de nodige wandelingen nodig en heel wat mensen gaan dan ook regelmatig op stap met hun hond. Helaas merken we steeds meer dat, wanneer de hond zijn behoefte heeft gedaan, de baasjes zonderomkijken verder stappen en de hondenpoeplaten liggen.

  Niets is vervelender dan wandelen op een voetpad dat bezaaid ligt met hondenpoep.

  Nog erger is wanneer je er per ongeluk ook nog in trapt… We zien het allemaal voor ons…

  We laten allemaal graag onze kinderen spelen op de speelpleinen die werden aangelegd door de gemeente. Dit zijn echter geen uitlaatweiden voor je hond.

  Stel je voor dat jouw kind in contact komtmet hondenpoep!

  Wil jij hondenpoep inje tuin of op je oprit? Waarschijnlijkniet. Ruim dan ook zelf op als je gaatwandelen met je hond.

  De gemeente zorgde reeds een paar jaar terug voor een hondentoilet aan Den Boer, waar de honden zonder zorgen hun behoefte kunnen doen. Gebeurt dit toch op straat of in een park, dan ben je verplicht om het op te ruimen. Zorg dus steeds dat je een zakje bij hebt, zodat je alles kan opruimen.

  Gooi het zakje achteraf in een vuilbak.