• Week van de vrijwilliger

  In onze dorpen zijn er veel vrijwilligers aan de slag: voor het gemeentebestuur, de verenigingen, scholen, wzc... Een grote dank u wel om mee te helpen bouwen aan onze dorpen!

  week van de vrijwilligers.jpg

 • Nieuwe website #zomergem

  In het gemeentelijk meerjarenplan 2014-2019 legde het gemeentebestuur de prioriteiten vast. Eén daarvan is de inwoners goed informeren.

   

  Op maandag 24 februari lanceerde de gemeente Zomergem de nieuwe gemeentelijke website. De keuze van de kleuren is geïnspireerd op de kleuren van de vlag van Zomergem: wit en rood.

  De structuur van de website is zo veel mogelijk vanuit het uitgangspunt van de inwoners uitgestippeld. Bij de oude website was dit eerder vanuit het uitgangspunt van de gemeentelijke diensten.

  Snel informatie zoeken en vinden staat centraal. Daarom kreeg de website een goede zoekfunctie ingebouwd. In de toekomst wordt er verder gewerkt aan het aanbieden van digitale toepassingen.

  De principes van het Belgisch kwaliteitslabel AnySurfer werden zo veel mogelijk gevolgd. AnySurfer streeft ernaar dat websites en digitale documenten toegankelijk zijn. Toegankelijk betekent dat ze bruikbaar zijn voor iedereen, ook voor personen met een beperking.

   

  De site is ook eenvoudig gehouden zodat mensen met tablets en smartphones ook gemakkelijk de site kunnen raadplegen.

 • Lucia De Witte terug in de gemeenteraad

  Lucia komt in de gemeenteraad van Zomergem. Lucia kennen we allemaal als een warme, gastvrije vrouw en was ook in de vorige legislatuur als gemeenteraadslid politiek geëngageerd," zegt fractievoorzitter Tim Maenhout.

  "Door haar opnieuw te laten participeren in de gemeenteraad hebben we een extra vrouw in de gemeenteraad. Ze zal daarnaast ook een meerwaarde bieden als inwoner en vertegenwoordiger van de deelkern Oostwinkel. Als actieve landbouwster kent ze ook de troeven van ons landelijk dorp. Omwille van medische redenen kon ze niet direct toe treden tot de gemeenteraad. Toch volgde ze het eerste jaar van onze legislatuur van dichtbij op. Hilde De Graeve zal vanaf nu de gemeenteraad volgen als OCMW-voorzitter zonder stemrecht."

 • Drie nieuwe speelpleinen in #Zomergem

  Zomergem telt dit jaar drie extra speelpleinen
   
  'Na de aanleg van de speelomgeving achter de nieuwbouw Oepites, de herinrichting van het pleintje in Beke en de aanleg van het Bebat-speelplein zal Zomergem dit jaar drie extra speelpleinen tellen', zegt schepen van jeugd Nicholas Spinel.
   
  Natuurlijke speelomgeving
   
  De aanleg van de speelomgeving achter de nieuwbouw Oepites is momenteel volop bezig. 'In deze speelomgeving zullen geen speeltoestellen staan', zegt Nicholas Spinel nog. Het wordt een speelomgeving met heuvels, bomen... Een plaats waar er kan geravot worden in een natuurlijke omgeving.
   
  Herinrichting in Beke
   
  Doordat de school in Beke bouwplannen heeft wordt het speelpleintje dat er nu staat opnieuw aangelegd aan kinderopvang Bekinop. 'Door de heraanleg krijgt het speelpleintje een grondige opfrissing', zegt Nicholas Spinel. 'We zijn ook volop aan het onderzoeken of we in Beke ook nog extra speelkansen kunnen creëren.'
   
  Bebat-speelplein in nieuwe verkaveling Rijvers

  In 2013 won Zomergem een gratis ecologisch speelplein. Dit kwam doordat we het grootst aantal batterijen hadden ingezameld.
  'Na het winnen van de BEBAT-wedstrijd wilden we niet te hard van stapel lopen wat betreft de locatie', zegt Nicholas Spinel. 'We kregen de suggestie om het in de nieuwe wijk in Rijvers te plaatsen. De locatie is besproken met de jeugdraad en we hebben rekening gehouden met criteria zoals beschikbare ruimte en de aanwezigheid van kinderen'. Uiteindelijk is gekozen voor de nieuwe verkaveling in Rijvers: de ruimte is aanwezig en er wonen veel jonge gezinnen. We moesten de speeltoestellen ook op één plein plaatsen omdat de firma die ons dit speelplein schenkt dit als voorbeeldspeelplein wil gebruiken. Het speelplein zal bestaan uit volledig gerecycleerd materiaal. We zetten dus ook in op duurzaamheid.
  De nieuwe verkaveling in Rijvers is dus de uitgelezen locatie. 'We legden dit gisteren voor aan de buurt. De reacties die we kregen zijn positief', zegt Nicholas Spinel nog. Dit stemt ons heel tevreden.
   
  Het Bebat-speelplein is echt een prachtig geschenk van de jeugd voor de jeugd want dankzij de inzet van de Zomergemse jeugdwerkers hebben we de wedstrijd gewonnen.

 • #Zomergem pakt zwerfkatten aan

  Voor het eerst zal Zomergem iets doen aan de zwerfkatten. Veel inwoners hadden ons hier over aangesproken. We zijn blij dat we via overleg met de dierenartsen een goed stappenplan hebben kunnen uitwerken.

  Vangnachten voor zwerfkatten

  Op maandag 24, dinsdag 25, woensdag 26 en donderdag 27 februari organiseert de gemeente Zomergem vangnachten voor zwerfkatten. De katten worden in een kooi gevangen. De kooien worden geplaatst in volgende straten:


  • Berkenstraat,
  • Oude Staatsbaan,
  • Overdam,
  • Durmstraat,
  • Parklaan,
  • Daalmen,
  • Kasteeldreef,
  • Sint Jansstraat,
  • Beukenpark,
  • Zandstraat en
  • Guido Gezellestraat.

  Laat je huiskat die nachten niet buiten of voorzien ze van een halsbandje.

  Laat je eigen huiskat steriliseren of castreren

  Katten worden vruchtbaar vanaf 4 à 6 maanden. Elk jaar brengt een kattin 3 nestjes voort met gemiddeld 4 kittens. Dat wil zeggen dat in het eerste jaar alleen al 12 kittens geboren worden. Als al deze katten zich voortplanten, wil dit zeggen dat er in het tweede jaar al 67 katten bijgekomen zijn.

  Veel mensen laten de natuur haar gang gaan, met alle gevolgen:


  • Voor al die kleintjes vindt men al snel geen goede thuis meer.

  • Het teveel aan katten belandt in een reeds overvol dierenasiel, dat regelmatig zijn toevlucht moet zoeken in het doden van katten.

  • Katten worden aan hun lot overgelaten, wat in veel gevallen tot overlast door zwerfkatten leidt.

  Het verminderen van het aantal zwerfkatten hangt dus voor een groot deel af van de wil van eigenaars van huiskatten om hun dier te laten steriliseren. Door jouw huiskat te steriliseren of castreren, beperk je de overlast in je gemeente en moeten er minder dieren in het asiel afgemaakt worden.

  Zwerfkatten steriliseren/castreren: een doeltreffende oplossing tegen overlast

  Teveel zwerfkatten op een bepaalde locatie veroorzaken overlast. Het steriliseren of castreren van zwerfkatten helpt het probleem op termijn oplossen. Er wordt een stabiele populatie gecreëerd die na verloop van tijd via een natuurlijk verloop kleiner wordt. Sterilisatie en castratie zorgen er voor dat de overlast daalt zonder dat de dieren dood moeten.

  Meer info via de milieudienst, gemeentehuis, Markt 1, 09 370 75 75, duurzaamheid@zomergem.be of milieu@zomergem.be

   

   

 • Agenda gemeenteraad Zomergem februari

  1.    Gemeenteraad: kennisname ontslag als gemeenteraadslid van Joris Deene.

   

   

  2.    Gemeenteraad: onderzoek geloofsbrieven, installatie als gemeenteraadslid en vaststelling rangorde van An Fremout.

   

   

  3.    Gemeenteraad: kennisname ontslag als gemeenteraadslid van Hilde De Graeve.

   

   

  4.    Gemeenteraad: onderzoek geloofsbrieven, installatie als gemeenteraadslid en vaststelling rangorde van Lucia De Witte.

   

   

  5.    Huishoudelijk reglement Initiatief buitenschoolse opvang Zomergem: goedkeuring wijziging.

   

   

  6.    Retributiereglement voor de buitenschoolse kinderopvang: goedkeuring wijziging.

   

   

  7.    Leveren van nieuwe bandenkraan en overname van oude bandenkraan: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

   

   

  8.    Patrimonium - grondverwervingen noodzakelijk voor de realisatie van het fietspad gelegen N461 (Spinhoutstraat/Nekke/Gentweg): goedkeuring akten minnelijke onteigening en pachtbeëindigingen (deel 13).

   

   

  9.    Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling Veneco² - algemene vergadering van 19 maart 2014: goedkeuring agenda inzonderheid jaarverslag 2012, balans en resultatenrekening.

   

   

  10.  Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling Veneco² - buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2014: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger.

   

   

  11.  EVA vzw Gemeentelijke Sportcentra Zomergem - statutenwijziging: goedkeuring.

   

   

  12.  EVA vzw Gemeentelijke Sportcentra Zomergem: bepaling aantal leden algemene vergadering en raad van bestuur.

   

   

  13.  Personeel - aanwerving van een communicatieambtenaar - statutair: vacantverklaring - wijze van bekendmaking - vaststelling selectieprocedure - aanleggen wervingsreserve.

 • Zwerfvuil: politie vindt dader

  Deze week vond de politie de dader van een sluikstort in de Hofbouwstraat en het Molenpark. Knap werk.