• Hij komt, hij komt... ook naar #zomergem

  Binnenkort is het zover: de dag waar alle kinderen het hele jaar naar uitkijken! De jeugdraad kon de Sint en zijn pieten overtuigen om op zondag 1 december naar Zomergem te komen. Na de aankomst per boot gaat het richting sporthal waar de Sint en zijn pieten de kinderen ontvangen en verwennen.

   

  Aankomst per boot

  De Sint komt per boot, via het Schipdonkkanaal naar Zomergem. Vergezeld van enkele pieten, zet hij voet aan wal en begroet hij alle aanwezige kindjes. Op school krijgen alle kinderen een creatieve, originele uitnodiging die ze met wat vouw-, plak- en kleurwerk omvormen tot een vlagje. Kinderen die niet op school zitten in Zomergem halen hun vlagje op de gemeentelijk jeugddienst.

   

  Met de koets naar de sporthal

  Aangezien de Sint al zeer oud is neemt hij, eenmaal aan wal, nog eventjes de tijd om uit te rusten. Met de koets maakt hij een ritje door Zomergem richting sporthal Den Boer.

   

  Sint- en Pietenshow

  In de sporthal belandt de Sint in een spetterende show met dans en muziek. Zijn pieten brengen je aan het lachen met hun gekke fratsen. Het hoogtepunt is ongetwijfeld het persoonlijk bezoekje van elk kind aan de Sint. De Sint maakt tijd om met iedereen te praten, een foto te nemen en tekeningen en brieven aan te nemen. De pieten delen lekkers uit.

  Cadeautjes worden uiteraard nog niet uitgedeeld. Sinterklaas en de zwarte pieten verrassen de kinderen daar liever thuis mee.

   

  Programma

  ·                     14.45 u.: Aankomst van de Sint met de boot aan het Sas (Schipdonkkanaal, via de Durmstraat). Wie met de auto naar het Sas komt, moet in de Zomergemstraat parkeren.

  ·                     15.15 u.: De Sint vertrekt met paard en koets naar de sporthal.

  ·                     16.00 u.: Sint- en Pietenshow in de sporthal

   

  Brieven
  Wil je een brief sturen naar de Sint? Schrijf naar Sinterklaas, Markt 1, 9930 Zomergem. Mailen kan naar: sintenpieten@zomergem.be

   

  Meer info bij de gemeentelijke jeugddienst, Kwadrant, Hofbouwstraat 1, 09 218 95 50, jeugddienst@zomergem.be

 • Tafeltennisclub krijgt onderdak in #Zomergem

  TTC.jpgDe tafeltennisclub TTC verhuist naar de oude Oepites via een erfpachtovereenkomst. Zij zullen instaan voor het onderhoud van dit gebouw.

  De KSJ kan de garage blijven gebruiken als opslagplaats voor hun tenten.

   

 • Prioriteiten voor de volgende jaren

  Wij zien volgende prioriteiten voor de volgende jaren in het meerjarenplan:

   

  Een gemeente moet terug naar zijn kerntaken: een goede dienstverlening: met zeer grote uitdagingen

   

  Dit zijn de prioriteiten van het CD&V-bestuur van Zomergem:

   

  • Onze inwoners goed informeren

  • Een goede dienstverlening aan onze inwoners:

   

  • Efficiënte organisatie

  • Financieel gezondere gemeente

  • Efficiënt en duurzaam beheer patrimonium

   

  • Goede mobiliteit en aanpak verkeersveiligheid

  • Kwaliteitsvol wonen in een landelijke gemeente

   

 • Dreef 10 wordt klein, gezellig en groen woonerf in #Zomergem

   

  dreef 10.jpgHet onderhoud van Dreef 10 is onbetaalbaar voor onze gemeente. De gebouwen schreeuwen om een grondige renovatie, maar we hebben het geld niet. Nu al betalen we jaarlijks meer dan 50 000 euro om alles in stand te houden (verwarming, kuisen, water, elektriciteit…). Dit is niet houdbaar omdat alles staat te vervallen.

   

  We bekijken om de academie en de harmonie elders anders onderdak te bieden. Doordat we het parochiaal centrum zullen huren wordt dit het Zomergemse cultuurhuis.

   

  We willen op Dreef 10 een klein woonproject realiseren. Dit woonproject met een beperkt aantal woningen moet de uitstraling van de schoolsite behouden. We denken ook om daar een groenbuffer te voorzien  waar alle inwoners kunnen wandelen.

   

 • Als laatste gemeente van het Meetjesland proberen de Vlaamse cultuursubsidies binnen te halen door huren parochiaal centrum #Zomergem

   

  PC.jpg

  36 000 euro subsidies per jaar van Vlaanderen voor cultuur

   

  Zomergem is de laatste gemeente die niet voldoet aan de normen om Vlaamse cultuursubsidies te krijgen. We willen echt voor de 36 000 euro subsidies gaan. Daarvoor ontbrak nog een grote zaal. Om een nieuwe zaal te bouwen hebben we geen geld. 

   

  Alle verenigingen onderdak bieden

   

  Daarom zaten we met de beheerraad van het parochiaal centrum samen. Zij willen de zalen en de benedenverdieping van het parochiaal centrum van Zomergem aan ons verhuren tot eind 2019. Zo zouden we voldoen aan de normen van de Vlaamse Regering.

   

  We kunnen de verenigingen onderdak blijven bieden, maar doordat het gemeentebestuur dit zal beheren kunnen we het parochiaal centrum voor alle verenigingen open stellen.

   

  Door te huren zijn we niet verantwoordelijk voor grote herstellingen aan het gebouw.

   

  Het zal dan ook geen parochiaal centrum meer zijn, maar een gemeenschapscentrum, voor iedereen. De voorlopige naam voor het gemeenschapscentrum is ‘Schaapstuk’.

   

 • #Zomergem klaar met ambitieus meerjarenplan

  dorp.jpg‘En nu Zomergem vooruit, deelgemeenten inbegrepen.’

  Het nieuwe schepencollege is er in geslaagd om op tien maanden tijd de basis te leggen van een ambitieus meerjarenprogramma. Het moet Zomergem financieel terug gezonder maken en wil daarnaast onze mooie gemeente verder uitbouwen, met aandacht voor elke inwoner.

  Dit meerjarenprogramma kwam er na lang zwoegen van de ambtenaren en de CD&V-ploeg. We zijn iedereen dankbaar die hier aan heeft meegewerkt.

  Kwaliteitsvol wonen in een bruisende gemeente

  Beke, Oostwinkel, Ronsele en Zomergem zijn mooie dorpen om te wonen. We zullen die verder uitbouwen. Onze gemeente zal blijvend aantrekkelijk zijn om te wonen: door het mooie vrijetijdsaanbod, de aantrekkelijke winkels, de goede opvangmogelijkheden… Als jong gezin kan je beroep doen op een uitgebreide dienstverlening. Als senior heb je een mooi vrijetijdsaanbod en voor wie het later nodig heeft zijn er mantelzorgpremies en een goed uitgebouwd woon- en zorgcentrum.

  Daarom zullen we als gemeentebestuur dit aanbod blijvend ondersteunen en versterken. De volgende jaren geef ik u een aantal concrete thema's en voorstellen.

 • Agenda gemeenteraad #zomergem 27 november om 20 uur

  1.    Jaarverslag 2012: kennisname.

   

   

  2.    Belasting op de gelegenheden waar gewoonlijk gedanst wordt: goedkeuring.

   

   

  3.    Aanvullende belasting op de personenbelasting - aanslagjaren 2014 tot en met 2019: vaststelling.

   

   

  4.    Belasting op de tweede verblijven: goedkeuring.

   

   

  5.    Belasting op het plaatsen van kermisinstallaties: goedkeuring.

   

   

  6.    Belasting op de plaatsrechten op de markten: goedkeuring.

   

   

  7.    Belasting op het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente: goedkeuring.

   

   

  8.    Belasting op dragende verticale constructies en zendmasten: goedkeuring.

   

   

  9.    Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein: goedkeuring.

   

   

  10.  Belasting op de leegstand van gebouwen en woningen: goedkeuring reglement.

   

   

  11.  Belasting op het openen van een volle grondconcessie op de gemeentelijke begraafplaatsen: goedkeuring.

   

   

  12.  Belasting op de ontgravingen: goedkeuring.

   

   

  13.  Belasting op het openen van een graf-, urnenkelder en columbarium: goedkeuring.

   

   

  14.  Kerkfabriek Sint Martinus Zomergem - meerjarenplan 2014-2019: goedkeuring.

   

   

  15.  Kerkfabriek Sint Martinus Zomergem - budget 2014: aktename.

   

   

  16.  Kerkfabriek Sint Gangulfus Ronsele - meerjarenplan 2014-2019: goedkeuring.

   

   

  17.  Kerkfabriek Sint Gangulfus Ronsele - budget 2014: aktename.

   

   

  18.  Kerkfabriek Sint Maurus Beke - budget 2013 - wijziging nr. 1: aktename.

   

   

  19.  Kerkfabriek Sint Maurus Beke - meerjarenplan 2014-2019: goedkeuring.

   

   

  20.  Kerkfabriek Sint Maurus Beke - budget 2014: aktename.

   

   

  21.  Kerkfabriek Sint Jans Onthoofding Oostwinkel - meerjarenplan 2014-2019: goedkeuring mits ambtshalve aanpassing.

   

   

  22.  Kerkfabriek Sint Jans Onthoofding Oostwinkel - budget 2014: goedkeuring mits ambtshalve aanpassing.

   

   

  23.  Watering Wagemakersstroom - onderhouds- en verbeteringswerken aan waterlopen van derde categorie - begroting dienstjaar 2014: advies.

   

   

  24.  Watering Zomergem - Lovendegem - onderhoudswerken aan waterlopen van derde categorie - begroting dienstjaar 2014: advies.

   

   

  25.  Mobiliteitsplan Zomergem - bevestigen en actualiseren (spoor 3): voorlopige vaststelling.

   

   

  26.  Onderhoudswerken diverse wegen door derden 2014: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

   

   

  27.  Gezamenlijke aankoop van elektriciteit voor de gemeente  Zomergem, OCMW, Politiezone LoWaZoNe en kerkfabrieken voor hun gebouwen of installaties gelegen op grondgebied Zomergem en openbare verlichting: goedkeuring aanvaarding mandaat overige besturen en organisatie gunningsprocedure samengevoegde opdracht, goedkeuring bestek en aanstellen Eandis cvba met de materiële organisatie.

   

   

  28.  Gezamenlijke aankoop van gas voor de gemeente  Zomergem, OCMW, Politiezone LoWaZoNe en kerkfabrieken voor hun gebouwen of installaties gelegen op grondgebied Zomergem: goedkeuring aanvaarding mandaat overige besturen en organisatie gunningsprocedure samengevoegde opdracht, goedkeuring bestek en aanstellen Eandis cvba met de materiële organisatie.

   

   

  29.  Jeugdlokaal Oepites Hofbouwstraat  - gebruiksovereenkomst (inclusief lokalennota) met KSJ Zomergem: goedkeuring.

   

   

  30.  Beheersorgaan Gemeenschapscentrum ‘Het Schaapstuk’ Zomergem: goedkeuring organiek reglement.

   

   

  31.  Patrimonium - grondverwervingen noodzakelijk voor de realisatie van het fietspad gelegen N461 (Spinhoutstraat/Nekke/Gentweg): goedkeuring akten minnelijke onteigening en pachtbeëindigingen (deel 11).

   

   

  32.  Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie Oost-Vlaanderen Westlede - bijzondere algemene vergadering van 3 december 2013: standpunt gemeente omtrent agenda inzonderheid activiteiten en strategie, begroting 2014 en wijziging reglement begraafplaats.

   

   

  33.  Intercommunale Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland (I.V.M.) - algemene vergadering van 11 december 2013: standpunt gemeente omtrent agenda inzonderheid statutenwijziging, doelstellingen en realisaties 2013 en activiteiten en strategie 2014, begroting 2014.

   

   

  34.  Intercommunale Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland (IVM): aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen.

   

   

  35.  Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen (FINIWO) - buitengewone algemene vergadering van 16 december 2013: standpunt gemeente omtrent agenda inzonderheid te ontwikkelen activiteiten en strategie 2014, begroting 2014.

   

   

  36.  Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO) - algemene vergadering van 16 december 2013: standpunt gemeente omtrent agenda inzonderheid statutenwijziging, strategie en begroting 2014.

   

   

  37.  Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO): aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 16 december 2013.

   

   

  38.  Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening in Vlaanderen (IMWV) - algemene vergadering van 18 december 2013: standpunt gemeente omtrent agenda inzonderheid te ontwikkelen activiteiten en strategie 2014.

   

   

  39.  Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening in Vlaanderen (IMWV): aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen.

   

   

  40.  Personeel - organogram: goedkeuring wijziging.