• Tweedehandsbeurs Femma

  TWEEDEHANDSBEURS

   

  VOOR BABY – EN KINDERARTIKELEN , SPEELGOED………

   

   

   

  ZONDAG 10 MAART 2013 VAN 9.00 TOT 12.30 H

   

   

  Parochiaal Centrum, Lt. Dobbelaerestraat 14 C,  9930 Zomergem

   

   

  v Inlichtingen: steyaert.wille@telenet.be   

                             christine.descheirder@skynet.be

 • Kabelbaan speelpark Den Boer #zomergem

  De kabelbaan aan het speelpark Den Boer is stuk. Een gespecialiseerde firma kreeg de opdracht om deze te herstellen.

 • Dorp blijft open voor personenwagens, behalve in Maarten Steyaertplein

  Vandaag zijn verzakkingen vastgesteld aan de kasseien van het wegdek op het Maarten Steyaertplein. Dit wordt veroorzaakt door het intreden van de dooi. De maatregelen voor de dooibarelen worden verder uitgebreid.

  Om verdere schade aan het wegdek te voorkomen, wordt vanaf maandag 28 januari om 14.30 u. het Maarten Steyaertplein volledig afgesloten voor alle verkeer ter hoogte van:

  Het kruispunt met de Markt

  • Het kruispunt met de Alfons Sifferstraat
  • De Dekenijstraat huisnummer 6

  De Alfons Sifferstraat en de Dekenijstraat worden hierdoor doodlopende straten. Op het Maarten Steyaertplein geldt er eveneens parkeerverbod.

  Er wordt verwacht dat de maatregel één week van kracht zal zijn. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden. De technische dienst evalueert de situatie dagelijks.

  De overige straten van de dorpskern blijven bereikbaar voor personenwagens, uitgezonderd vervoer boven 3,5 ton. Winkelen bij de lokale handelaars blijft mogelijk.

  De hulpdiensten zijn op de hoogte van de situatie.

  Voor de afvalophaling door IVM zijn drie afvalverzamelpunten geïnstalleerd:

  • Kruising Kerkstraat-Markt
  • Kruising Kleitstraat-Markt
  • Kruising Dreef-Markt

  Alle maatregelen naar aanleiding van de dooibarelen zijn online terug te vinden via www.zomergem.be/dooibarelen.

  Meer info bij:

  ·         de communicatiedienst, 09 218 95 50, communicatie@zomergem.be 

  ·         de technische dienst, 09 372 75 04, td@zomergem.be

  ·         het secretariaat van ZOZ vzw, fr.vandevelde@accountserv.be

   

   

 • Agenda gemeenteraad #Zomergem 31 januari 2013 om 20 uur

  Bij lees meer, vind je de volledige agenda van de volgende gemeenteraad.

  Lees meer...

 • Keek op de week #Zomergem

  Vorige week was het terug een boeiende, gevarieerde week.

  De week begon met overleg rond streekwerking. Op maandag kreeg ik ook les van burgemeester Willockx. Dit kaderde in opnames van Radio 2 waarbij nieuwe burgemeesters les krijgen van een ervaren rot.

  's Namiddags kwam het dramatisch nieuws over het budget: als we alles uitrekenden stevenden we bij gelijk blijvend beleid op een tekort van 1,3 miljoen euro. Met dit nieuws naar een enthousiast, dynamisch schepencollege gaan is niet leuk. Gelukkig was er veel begrip: "we staan er voor en moeten het oplossen", was de teneur van alle schepenen.

  Op dinsdag kwamen we samen rond de veiligheid van evenementen. Hoe kunnen we alles veilig laten verlopen, maar ook de organisatoren nog meer begeleiden? 

  In de namiddag waren er heel wat contacten met inwoners en organisaties.

  's Avonds was er fractie en bestuur van de partij. Ook daar gaven we een stand van zaken i.v.m. het gemeentelijk budget en mogelijke oplossingen. Het bestuur schaarde zich unaniem achter het standpunt dat we de financiën absoluut gezond moeten maken.

  Op woensdag was er een extra overleg en in de namiddag zaten we terug rond de tafel om het budget te bespreken. 

  Donderdag bezocht ik de diensten die ik nog niet had bezocht in de maand januari. Ik probeer zo veel als mogelijk ook voeling te krijgen met de verschillende diensten. 's Avonds had ik een ontspannende avond: de school organiseert elk jaar een quiz voor het sociaal fonds. Ik zit in de organisatie. Tijdens de laatste vergadering spelen we de quiz zelf om te kijken of alles klopt. Een toffe avond!

  Vrijdag was er overleg rond een moeilijk dossier. 's Middags was er een receptie bij de bisschop, op de middag waren er opnames voor AVS rond de dooibarelen. In de namiddag hield ik een neptrouw om de ceremonie eens te oefenen zodat mijn eerste huwelijk vlot verloopt. 's Namiddags moesten we ook mensen loten die eventueel kunnen opgeroepen worden voor de assisenjury. De dag werd afgesloten met een nieuwjaarsreceptie van de politie en de opening van toersport.  

 • De Lijn rijdt anders in #Zomergem

  Voor lijn 65 komt er een tijdelijke halte bij op het kruispunt H.Claeysstraat/Kapellestraat. De bus rijdt langs Motje, Zandstraat, H.Claeysstraat, Kapellestraat, G.Gezellestraat, Nekke en vervolgt dan de normale reisweg. Dit geldt in beide richtingen. De paal die deze halte aanduidt, zal zo snel mogelijk door de diensten van De Lijn geplaatst worden.

   

  De bussen van lijn 66 die vertrekken aan de halte Schauwbroekstraat rijden langs Motje, Azaleastraat, Daalmstraat, Burg. H. Ryckaertstraat en volgen dan verder de normale reisweg. Dit geldt in beide richtingen. Naast de halte Daalmstraat zal er nu ook een halte Schauwbroekstraat zijn. Op deze manier kunnen schoollopende kinderen gemakkelijker de school bereiken.

   

  De belbus bedient niet de haltes Dreef, Kerk, Tuinwijk, Rijvers en G.Gezellestraat. Reizigers worden doorverwezen naar de halte Daalmstraat, Schauwbroekstraat of naar de tijdelijke halte aan het kruispunt Nekke/G.Gezellestraat.

   

  Voor info over De Lijn kan je terecht op het telefoonnummer 070 220 200 of www.delijn.be

   

  Een overzicht van alle genomen maatregelen naar aanleiding van het ingaan van de dooibarelen vind je op www.zomergem.be bij In de kijker.

 • Nieuwe bestuur moet nu ingrijpen om financieel drama te vermijden #Zomergem

  Zomergem slechtste leerling van Oost-Vlaanderen: onhoudbare situatie

  Het nieuwe schepencollege heeft de voorbije twee weken de financiële situatie van de gemeente grondig bestudeerd. “Als we het beleid van de afgelopen jaren gewoon voort zetten, komen we uit op een jaarlijks tekort van 1,3 miljoen euro,” aldus de schepen van financiën Steven Lambert. Zomergem is recent al uitgeroepen tot de slechtste leerling van Oost-Vlaanderen. Elk jaar 1,3 miljoen dieper in het rood gaan is dramatisch voor elke Zomergemnaar en voor onze kinderen en onhoudbaar.

  Zware erfenis

  We zijn als nieuwe beleidsploeg geschrokken en teleurgesteld dat de situatie zo schrijnend is. We hebben de voorbije jaren tal van keren gewezen op deze slechte situatie. Dit werd telkens weggelachen.  De laatste weken werden we daarboven nog eens geconfronteerd met bv. 200 000 euro meerkosten bij de werken in Stoktevijver.

  De slechte financiële erfenis met torenhoge schuldenlast dwingt ons tot het nemen van maatregelen. Indien we niet ingrijpen dreigt een catastrofe. We moeten durven beslissingen nemen om Zomergem terug gezond te maken.

  We moeten in 2013 en in de komende jaren zorgen dat de inkomsten gelijke tred houden met de uitgaven. Als we nu niks ondernemen, zal volgend jaar de Vlaamse Regering ingrijpen. Dan leggen zij de gemeenten strenge budgettaire eisen op.  

  Durven ingrijpen om Zomergem terug vooruit te helpen

  Het nieuwe college wil goed besturen en doen wat er moet gedaan worden. Het nieuwe schepencollege zal daarom inzetten op:

  1)      besparingen en zoeken naar efficiëntiewinsten op de werkingsmiddelen.  Ook dit kent zijn grenzen. Vorig jaar heeft men bijvoorbeeld al geen wegmarkeringen aangebracht. In 2013 moeten we budget voorzien voor wegmarkeringen, anders wordt het echt onveilig. Ook bij het strooien besparen we niet.  

  2)      Minder schulden: we zullen minder nieuwe leningen aangaan om de torenhoge schulden af te bouwen.

  3)      We vragen aan alle diensten (ook OCMW en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) om ook te zoeken naar mogelijke besparingen.

  Maar daarmee komen we er nog niet. Zomergem mag niet stil vallen. We moeten terug vooruit en de toekomst van een financieel gezonde gemeente voorbereiden.

  Daarom hebben we beslist om de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing op te trekken naar 1,675. We kozen voor de verhoging van deze opcentieme.

  Eén vierde van de inspanningen vragen we aan onze bewoners. Drie vierde van de inspanningen vragen we aan de verschillende diensten en via het minder aangaan van leningen.

  Belastingverlaging op de personenbelasting blijft in 2013 behouden

  De belastingverlaging van 8,5% naar 7,8 % op de personenbelasting en de algemene gemeentebelasting blijft in 2013 behouden.

  Nu ingrijpen om de toekomst veilig te stellen

  Door nu in te grijpen, maken we werk van een gezondere financiële toestand. Het nieuwe schepencollege wil gaan voor goed bestuur. Beslissingen durven nemen, zorgt er voor dat we op lange termijn nog niet zwaardere beslissingen moeten nemen.

  Door deze beslissingen te nemen blijft Zomergem en zijn deelgemeenten een mooie gemeente om te wonen, met een goede dienstverlening voor onze inwoners.

  Deze voorstellen zullen ter goedkeuring worden voorgelegd op de gemeenteraad van 31 januari 2013. We hopen dat iedereen van de gemeenteraad zich constructief opstelt en positieve voorstellen doet om deze situatie aan te pakken.