• afscheid van Willy #zomergem

  Vandaag werd in een bomvolle kerk afscheid genomen van Willy Claeys. Hij was chauffeur van beroep. Eerst haalde hij de melk op bij de boeren, daarna bij de bekende Zomergemse firma Claeys. In zijn vrije tijd was hij jaren chauffeur bij de brandweer. Toen hij op pensioen ging, was hij een geliefd vrijwillig chauffeur bij de minder mobielencentrale en bij de dagopvang van het WZC Ons Zomerheem.

  Willy zette zich jarenlang in voor talrijke verenigingen: de wielerclub, de voetbalclub...

  Willy, je stierf vorige week onverwacht en veel te vroeg. Rust in vrede!

 • Fusie voor elk zijn dak #zomergem

  Bron: het nieuwsblad

  Nog net voor het einde van deze legislatuur heeft men de sociale huisvestingsmaatschappij Elk zijn Dak laten fusioneren.

  EEKLO/ZOMERGEM - De Zomergemse sociale huisvestingsmaatschappij Elk Zijn Dak fusioneert vanaf nieuwjaar met de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen.

   

  De raden van bestuur van beide huisvestingsmaatschappijen zetten vorige week het licht op groen voor de fusie, die noodzakelijk was voor Elk Zijn Dak. Dat bevestigt directeur Steve Van Damme: ‘De voorbije jaren sprong personeel van MBV al in diverse domeinen bij voor EZD en werd de meerwaarde van schaalvergroting al duidelijk. Bovendien is in de sector van de sociale huisvesting een minimum aantal huurwoningen nodig om een voldoende functiescheiding te garanderen. Zo wordt een huisvestingsmaatschappij standaard ingedeeld in een dienst verhuring, patrimoniumbeheer, projectontwikkeling en boekhouding waardoor een minimum aan dienstverlening aan de huurders kan worden geboden. Door het beperkte aantal woningen binnen Elk Zijn Dak was het onmogelijk geworden om aan deze vereisten te voldoen.'

  Door de fusie krijgt de nieuwe maatschappij meer slagkracht binnen het Meetjesland: samen zijn ze goed voor 1.687 woningen.

  Elk Zijn Dak werd in 1926 opgericht en beperkte zich tot Zomergem. De Meetjeslandse Bouwmaatschappij startte in 1928, maar bestrijkt een werkingsgebied in het hele Meetjesland.

  De huurprijzen veranderen niet. Ook het wekelijkse zitmoment in Zomergem blijft bestaan, maar niet meer in het gemeentehuis maar in het Sociaal Huis. ‘De Zomergemse sociale huurders zullen in januari uitgenodigd worden op een informatievergadering en receptie waarbij ze kunnen kennismaken met alle medewerkers', aldus nog directeur Van Damme.

 • eerste gemeenteraad #zomergem

   

  Wij hebben de eer u uit te nodigen tot de vergadering van de gemeenteraad die plaatsvindt in de raadzaal van het gemeentehuis van Zomergem op woensdag 2 januari 2013 om 20.00 uur.

   

   

  Dagorde

   


  Openbare zitting

   

  1. Kennisneming geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen.
  2. Mededeling benoeming en eedaflegging burgemeester.
  3. Installatie gemeenteraadsleden en eedaflegging.
  4. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad.
  5. Verkiezing van de schepenen en eedaflegging.
  6. Vaststelling van fractievorming aanduiding fractieleiders.
  7. Verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.
  8. Verkiezing van de politieraadsleden.
  9. Aanstelling financieel beheerder.

   

 • Afscheid en nieuw begin

  Gisteren legde ik in handen van de gouverneur de eed af als nieuw burgemeester van Zomergem, vanaf 1 januari 2013. Het werd een persoonlijk moment, met mijn dichtste familie. De start van een nieuw leven.

  Vandaag nam ik ook na 2,5 jaar afscheid als secretaris van de Raad Basisonderwijs in de Vlor. Bedankt aan de collega's voor de fijne jaren en de vele leerkansen! Ik kreeg o.a. deze herinnering:

  Tony vlor.jpg

 • Gratis nachtbussen #zomergem

   

  GENT De provincie Oost-Vlaanderen trekt opnieuw 25.000 euro uit om de oudejaarsnachtbussen van  De Lijn gratis op haar grondgebied te laten rijden.

   

  'Bedoeling is om feestvierders een duurzaam en veilig alternatief te bieden voor de auto', motiveert gedeputeerde van Mobiliteit Peter Hertog (SP.A).

   

  Aalst tot Zomergem

   

  'Door het extra openbaar vervoersaanbod van De Lijn  tijdens de jaarwisseling in Oost-Vlaanderen gratis te  maken, zorgt de provincie ervoor dat iedereen de mogelijkheid heeft om het jaar zonder zorgen in te zetten.'

   

  In Oost-Vlaanderen zijn onder meer party's en evenementen gratis bereikbaar in Aalst (Florahallen), Deinze (Brielpoort), Gent (ICC, Vooruit, Eskimohallen en Artcube), Hamme (Kaaiplein), Lebbeke (Oktoberhallen), Lokeren (Sport- en fuifcomplex),  Oudenaarde (Qubus),

   

  Sint-Niklaas (De Casino, 't Bau-huis), Waarschoot (Zaal Albo), Wetteren (Feestzaal Dasseveld en Tentencomplex De Aard),  Wichelen (Gildenhuis) en  Zomergem (Kokorico).

   

  De dienstregeling voor de eindejaarswissel en de halteplaatsen per deelgemeente zijn online raadpleegbaar op www.delijn.be/oudejaar.  (blg)

   

   © Corelio bron: het nieuwsblad

   

   

   

 • Luchtkasteel #zomergem

  Het gemeentebestuur kocht een springkasteel aan voor zo'n 3 000 euro.

 • eedaflegging burgemeester #zomergem

  Op donderdag 20 december wordt het een speciale dag in mijn leven. Ik leg dan de eed af als burgemeester van Zomergem in de handen van de gouverneur. Mijn dichtste familie mag ik mee uitnodigen. Vanaf 1 januari 2013 word ik dan de nieuwe burgemeester.

  Ik wil nogmaals iedereen danken voor zijn of haar inzet om dit doel te bereiken!

  Ondertussen zie ik dat minister Bourgeois vandaag mijn benoeming publiceerde op zijn site.