• Kleinste magazine in #zomergem #zomergem2012

  DSC04372.JPGCD&V Zomergem pakt deze week uit met het kleinste magazine van het land: het telt 48 bladzijden, maar is 15 cm op 10,5 cm klein. Het is geen 'personality'-magazine van de lijsttrekker zoals in Antwerpen, maar een voorstelling van alle kandidaten. Tony Vermeire: "Onze verkiezingsslogan is 'Nu Zomergem vooruit'. In dit magazine vind je 19 manieren om vooruit te gaan met onze 19 kandidaten. Als lijsttrekker kan ik dit niet alleen, daarom krijg je 19 originele portretten van onze kandidaten. Zo benadrukken we dat politiek een teamsport is met 19 sterke kandidaten. De mensen zullen de volgende twee weken nog heel wat folders krijgen van individuele kandidaten van alle partijen. CD&V Zomergem koos er voor om in dit magazine alle kandidaten voor te stellen." Waarom dit kleine formaat? "CD&V Zomergem zit al twaalf jaar in de oppositie en heeft niet het geld om een groot magazine uit te brengen. Enkele vrijwilligers hebben zich hier weken voor ingezet om foto's te maken, teksten te verzamelen... We zijn best fier dat we vanuit een kleine gemeente, iets kunnen realiseren zoals in een grootstad als Antwerpen, maar dan wel met beperkte middelen."

  Naast de gewone informatie over de kandidaten, staat er telkens een 'durf te vragen':

   

  bv. Mieke Van de Velde, wat was ooit jouw sportieve topprestatie?

  "Ik was ooit Belgisch kampioen 4x100 meter sprint bij de jeugd. Nu droom ik er van dat kinderen en volwassenen vooral veel kunnen 'sportelen' in Zomergem: genieten van sporten."

   

  Geertje Van Doorne: wie zou je willen ontmoeten? "Jou! En misschien ook George Clooney."

 • Prioriteit: propere en veilige buurten in #zomergem #zomergem2012

  Veilige&Properebuurten_facebook_0.jpg

  CD&V wil dat mensen zich goed voelen in hun buurt. Dat mensen elkaar ontmoeten. Dat mensen durven buiten komen. De politie treedt doortastend op en is buurtnabij dankzij de wijkpolitie. Straten en pleinen liggen er proper bij en de publieke ruimten worden slim ingericht. Met meer groen en speelruimte, ontmoetingsplaatsen en winkels die leven in een dorp brengen. Dit is heel belangrijk: het zijn die zaken waar mensen ons vaak over aanspreken. Daarom pleit CD&V Zomergem voor één 'ombudsdienst' waar je via mail, sms, telefoon, brief zulke kleine problemen kunt melden. Een goede communicatie wat men gaat doen en wanneer (niet alles kan op een twee drie opgelost worden) het zal aangepakt worden.

   

 • Investeren in bv. deelgemeenten kan ook via subsidies #zomergem #zomergem2012

  De gemeente Zomergem heeft het financieel moeilijk. Daarom moet men creatief op zoek durven gaan naar financiële middelen. Zo kan men voor de plaatselijke bib of voor initiatieven voor kinderen en jongeren en de deelgemeenten altijd een dossier indienen om subsidies te ontvangen. We geven een voorbeeld van zo'n project:

  Oproep (tot 15/10): 'Buurten op den Buiten' – projecten voor het dorp

   

  De Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij ondersteunen de komende drie jaar projecten 'Buurten op den Buiten'.
  Projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en de contacten bevorderen tussen een ruime en diverse groep van bewoners.
  Elk jaar is er 100.000 euro ter beschikking. Er is een maximale financiële steun voorzien van 5.000 euro.

  Een brede waaier van projecten komt in aanmerking:

  - De (her)aanleg van publieke ruimtes zoals speelterreinen, groene ruimtes, ontmoetingsruimtes,…

  - Het stimuleren van het gemeenschapsleven in de buurt of dorp

  - De solidariteit tussen buurtbewoners bevorderen

  - De contacten tussen (nieuwe en oude) bewoners bevorderen

  - Het opzetten van culturele activiteiten, het bewaren of opnieuw activeren van cultuur-historische evenementen in buurten en/of dorpen

  - Het aangenamer maken van leefomgeving (onderhoud klein erfgoed, landschapselementen)

  Projecten kunnen worden ingediend door:

  -buurtbewoners die zich verenigd hebben in een formele vereniging of een informele groep

  - Lokale organisaties of verenigingen

  - lokale besturen die samen met bewoners een dynamiek op gang willen brengen en in samenspraak met bewoners concrete dingen realiseren.

 • Serieuze blunder in folder open VLD #zomergem #zomergem2012

  In de laatste folder van open VLD staat er wel een serieuze blunder. Open VLD doet alsof het plattelandsfonds van minister-president Peeters alle financiële problemen van Zomergem zullen oplossen.

  Het plattelandsfonds was een Vlaams programmapunt van CD&V. Dit fonds zal een steuntje geven aan Zomergem, maar men mag van de Vlaamse regering niet verwachten dat ze de problemen van het Zomergemse schepencollege zullen oplossen.

  Ik had begin juli nog eens contact met het kabinet Peeters. Daar schatte men het bedrag uit het Vlaamse plattelandsfonds voor Zomergem op zo'n 99 000 euro per jaar, als de projecten worden goedgekeurd. Open VLD Zomergem schrijft dat Zomergem vanuit het plattelandsfonds 250 000 euro zou ontvangen.

  Die 99 000 euro zou de put van dit jaar, die oorspronkelijk geraamd werd op een tekort van 1,2 miljoen euro, slechts een heel klein beetje kunnen vullen... Ik heb dit al eens aangehaald op de gemeenteraad van juli en toch blijft open VLD dit beweren.

  Mijn conclusie: we moeten niet pessimistisch zijn, maar we moeten ook niet doen alsof er niks aan de hand is: een probleem kan maar opgelost worden, als je het eerst erkent...

  P.S.: open VLD zit op Vlaams niveau in de oppositie. Het plattelandsfonds is echt een idee van CD&V. Annick Willems (burgemeester Sint-Laureins) heeft hier o.a. flink aan getrokken: http://www.za-zoe.be/annick-willems-burgemeester-sint-laureins-evenwicht-vinden-tussen-agrarisch-karakter-en-andere-bedrijvigheid  

 • Beke ook vooruit #zomergem #beke #zomergem2012

  Gisteren tekenden de lijsttrekker van CD&V Waarschoot en CD&V Zomergem in Beke een akkoord. Eerst is het aan de kiezer om zich uit te spreken. Maar CD&V Waarschoot en CD&V Zomergem engageren zich om volgende afspraken uit te voeren om zo Beke vooruit te krijgen.

  Jarenlang stond het stil in Beke doordat Zomergem naar Waarschoot keek en onmgekeerd. CD&V wil dit doorbreken.

   

  AKKOORD CD&V Waarschoot en CD&V Zomergem

   

  Als de kiezer op 14 oktober 2012 CD&V Waarschoot en CD&V Zomergem de kans geeft om Waarschoot en Zomergem te besturen, willen deze partijen samen werken over de gemeentegrenzen. Dit moet ten goede komen aan Beke.

  Het bewonersplatform van Beke wilde de dorpskern van Beke aanpakken. Dit dossier ligt nu stil. Door over de gemeentegrenzen samen te werken willen CD&V Waarschoot en CD&V Zomergem dit dossier terug vooruit helpen. Er moet verder werk worden gemaakt van dit project.

  Voorop staat het verhogen van de verkeersveiligheid in het dorp van Beke. Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor de leefbaarheid van Beke. Mensen moeten de kans krijgen om elkaar in Beke te ontmoeten.

  CD&V Waarschoot en CD&V Zomergem willen daarom samen gaan voor:

   

  1)      een haalbare, betaalbare en door de bevolking gedragen oplossing voor de dorpskern in Beke zodat de verkeersveiligheid vergroot.

   

  2)      een aanbod van de bibliotheek in Beke.

   

  3)      een aanbod voor de kinderen en jongeren in de vakantie in overleg met de speelpleinwerking, de school…

   

  4)      een aanbod van de buitenschoolse kinderopvang in Beke.

   

  5)      een aanbod van activiteiten in Beke door die te ondersteunen (kermis, wijkfeest…).

  Kiezen voor CD&V Waarschoot en voor CD&V Zomergem is de beste garantie voor de Bekenaar dat het project in Beke terug vooruit gaat!

  Beke, 20 september 2012

   

  voor CD&V Waarschoot                                                                voor CD&V Zomergem

  Ann Coopman                                                                                 Tony Vermeire

   

 • Hoe stemmen in #zomergem #zomergem2012

  Het elektronisch stemmen verloopt iets anders:

  - je zult gemakkelijker kunnen stemmen omdat je met je vinger het scherm kunt aanraken (ipv met een pen)

  - na de stemming krijg je een briefje waarop je je stem kunt controleren.

  In dit filmpje zie je hoe het moet. Je kunt ook oefenen in de bib en in het gemeentehuis.


  http://www.deredactie.be/permalink/1.1429151

   

 • Eetfestijn CD&V #Zomergem #zomergem2012 uitverkocht

  Met 230 aanwezigen was het zaterdag gezellig druk tijdens het eetfestijn van CD&V Zomergem. De aanwezigen konden genieten van een heerlijke maaltijd. Ze kregen ook het nieuwe TV-kanaal in première te zien: http://www.youtube.com/user/EnNuZomergemVooruit?feature=g-all-u. De eerste dag van dit TV1-kanaal werden al 1 000 filmpjes bekeken! Zeker de moeite om ook eens te bekijken!

  IMG_3245[1].JPG