• Eerste lattenkoers #Zomergem

  Op zondag was er de eerste lattenkoers tijdens de kermis van Zomergem. CD&V was er met twee ploegen aanwezig.IMG_1950.JPGIMG_1954.JPG

 • Fotokaart #Zomergem zondag en maandag

  Wie in Zomergem woont en nog een fotokaart wil van Zomergem uit de lucht, moet maar een bericht sturen. kermis

 • Fotokaart #Zomergem lichtshow

  Zaterdagavond was er op de kermis van Zomergem een lichtshow. CD&V Zomergem deelde er fotokaarten uit. Wie in Zomergem woont en er nog een wenst, moet maar een seintje geven...

  DSC_0108-2.jpg

 • Fans van #Zomergem in beeld

  Cd&V Zomergem bracht maandagavond op een ludieke manier de fans van Zomergem in beeld. Fans van Zomergem kregen tijdens de avondmarkt een fotokader en mochten zelf de achtergrond kiezen van hun eigen Zomergem-foto. De foto's komen dinsdag op de Facebook-pagina "fan van Zomergem". De gefotografeerde mensen kunnen dan hun eigen foto terugvinden en zichzelf 'taggen'. Wie de meeste "likes" verzamelt op zijn foto krijgt deze foto afgedrukt op canvas. De actie loopt tot vrijdagavond om 17u.

 • Zomerkermis #Zomergem

  kermisVanavond is er de avondmarkt in Zomergem. Morgen is er nog de jaarmarkt. Bedankt aan alle vrijwilligers van het feestcomité, de personeelsleden van de gemeente (technische dienst, sportdienst...), de vrijwilligers van het jeugdhuis en de jeugdraad, de mensen van onze goede cafés en eetgelegenheden, de muzikanten, technici... Kortom iedereen die meewerkte aan de zomerkermis.

 • Geslaagde kandidatendag #Zomergem2012

  Gisteren fietsten we door Zomergem, alle deelgemeenten inbegrepen. De fractie gaven bij elk thema uitleg over het beleid van de afgelopen zes jaar en samen met de nieuwe kandidaten zochten we naar constructieve voorstellen voor de toekomst.

  Het was een heel geslaagde namiddag, met een toffe bende!kandidatendag.jpg

 • Agenda gemeenteraad #Zomergem

  Op maandag 2 juli is er gemeenteraad. Dit is de agenda:

   

  Openbare zitting

  1.    Jaarrekening dienstjaar 2011: vaststelling.

   


  2.    Besluit van het College van burgemeester en schepenen van 4 juni 2012 houdende budget 2012 - interne kredietaanpassing 1 (uitgaven gewone dienst): kennisname.

   

   

  3.    Retributiereglement op het ontlenen van gemeentelijk materiaal via de uitleendienst: goedkeuring wijziging.

   

  4.    Bomenplan: goedkeuring.

   

  5.    Rooilijnplan hoek Zandstraat - ’t Lindeken: definitieve vaststelling.

   

  6.    Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening in Vlaanderen (IMWV): aanduiding vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering van 12 september 2012.