• Bodemanalyse Schauwbroekwegel #Zomergem

  De Schauwbroekwegel in de Azaleastraat is één van de dossiers waar het schepencollege geblunderd heeft. Zo openden ze de wegel, zonder vergunning! Daarnaast voerden ze werken uit op privéterrein, zonder vergunning! De geopende wegel liep dan nog eens achter de huizen zodat de mensen in de Azaleastraat geen privacy meer hadden!

  Nu heeft men heel wat geld ingeschreven om de wegel toch op een ander traject te openen. Een deel van de kosten zal naar een staalname en bodemanalyse gaan. Dit wordt nu geraamd op zo'n 1 500 euro.

 • Handel in #Zomergem stimuleren

  De afgelopen jaren zijn er winkels verdwenen in Zomergem, Oostwinkel en Beke. CD&V Zomergem heeft altijd gepleit voor een doordacht handelsplan. Jammer genoeg ging het schepencollege niet in op onze vraag. Gelukkig konden we enkele andere zaken aankaartten: bv. het terug 'versieren' van de dorpen met bloemenmanden.

  De Vlaamse regering Peeters II (CD&V) wil werk maken van een actieplan voor buurtwinkels. De provincie Oost-Vlaanderen werkt hier aan mee en zal drie keer per jaar overleg organiseren met alle gemeenten. Jozef Dauwe (CD&V) neemt dit op. Voor CD&V Zomergem is dit een heel belangrijk thema!

 • Bedankt vrijwilligers Kanaalfeesten #Zomergem

  Vandaag kon Zomergem terug genieten van een geslaagde editie van de Kanaalfeesten. Ik wil alle vrijwilligers bedanken voor het vele werk. Deze keer kon je ook eens op het water. Ik heb echt genoten van deze stralende dag. Meer foto's op facebookpagina 'fan van Zomergem'...

  IMG_1729.JPG

 • Activiteit bib #Zomergem

  UITNODIGING

  Woensdagavond 6 juni 2012 om 19.30 u

   

  doet historica Maartje van der Laak in de bibliotheek van Zomergem het verhaal achter oude kinderliedjes uit de doeken. Er schuilt vaak een dubbele bodem achter : een beetje historisch, een beetje pikant, rond volksverhalen en gebeurtenissen.

   

  Gratis entree met een drankje nadien.

   

   

  De interactieve tentoonstelling ‘Oozewiezewatte’ gaat op tournee door het Meetjesland en laat bekende kinderliedjes herontdekken.

  Van 5 juni tot 5 juli 2012 in de bibliotheek van Zomergem.

   

  Gratis toegankelijk tijdens de openingsuren.

 • Aannemer fietspad Stoktevijver is verwittigd #Zomergem

  De aannemer uit Landegem die de werken in Stoktevijver zal uitvoeren, is verwittigd van het gunnen van de opdracht. De aanleg van het fietspad en de sanering van de verspreide lozingen kosten 1.722.939,54 euro, inclusief BTW. Het gemeentelijk aandeel bedraagt 668.719,73 euro, exclusief btw of 809.150,87 euro, inclusief btw

   

 • Agenda gemeenteraad 31 mei 2012 #Zomergem

   

  De volgende gemeenteraad vindt plaats in het gemeentehuis van Zomergem op donderdag 31 mei 2012 om 20.00 uur.

   

   

  Openbare zitting

  1.    Gebruiksreglement gemeentelijke infrastructuur Dreef 10 - occasioneel gebruik: goedkeuring.

   


  2.    Retributiereglement gemeentelijke infrastructuur Dreef 10 – occasioneel gebruik: goedkeuring.

   


  3.    Patrimonium - onderhandse verkoop deel buitenterrein IBO Bekinop Beke gelegen Priemwegel 2: principiële goedkeuring.

   


  4.    Intercommunale Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland (I.V.M.) – algemene vergadering van 20 juni 2012: standpunt gemeente omtrent agenda inzonderheid verslag directiecomité over de werking van de intercommunale en jaarrekening 2011.

   


  5.    Intercommunale Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland (IVM): aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 20 juni 2012.

   


  6.    Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen (FINIWO) - algemene vergadering van 25 juni 2012: standpunt gemeente omtrent agenda inzonderheid jaarrekening 2011.

   


  7.    Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen (FINIWO): aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 25 juni 2012.

   


  8.    Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO) - algemene vergadering van 25 juni 2012: standpunt gemeente omtrent agenda inzonderheid statutenwijziging en jaarrekening 2011.

   


  9.    Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO): aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 25 juni 2012.

   


  10.  Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening in Vlaanderen (IMWV) - algemene vergadering van 27 juni 2012: standpunt gemeente omtrent agenda inzonderheid jaarrekening 2011.

   


  11.  Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening in Vlaanderen (IMWV): aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 27 juni 2012.

   


  12.  Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening in Vlaanderen (IMWV): goedkeuring statutenwijziging.

   


  13.  Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst - jaarrekening en jaarverslag 2011: goedkeuring.

   

 • Zondag kanaalfeesten in #Zomergem

  Zondag zijn er de vijfde kanaalfeesten. Dit is het programma:

  In de voormiddag

   

  9.30 u.: Kabaal aan de kerk!
  Luidruchtig vertrek van moto’s (Bromboare), oldtimers en tractoren op de markt.
  10.30 u.: Inhuldiging van het tweede traject van het paardentrekpad, het “Schipdonkpad”
  Dit paardentrekpad is een eerste initiatief van het gezonde alternatief. We trekken recreanten aan naar ons mooi Meetjesland. Vertrek aan Motjesbrug.

   

  In de namiddag (13.00 u.-19.00 u.)

   

  Op alle locaties is er de mogelijkheid om iets te eten en te drinken; sanitair voorzien
  Sas
  Vendelzwaaien en volksdansen (KLJ), wagenspel door “Kunst Veredelt” en kinderanimatie.
  Motjesbrug
  Optredens van Luc Candle en De Bomboaren
  Springkasteel
  Beukenpark
  Optredens van The Lightnings, Summermanband, Madlee en Peter Staelens quartet
  Springkasteel
  ’t Oud Liefken
  Fototentoonstelling “Het Schipdonkkanaal” (Koen Degroote) en licht verteerbare muziek
  Boerderij Aerens
  Vlaamsch plezier met aangepaste ambiance-muziek, voor de kinderen paarden- en ponyritten
  Langs het traject
  Kindervertellingen door Mong (“De Vos in de Ro”) bij kunstenaar Jan Desmarets (Rohoek 16) en door een sprookjesfee in een oude woonwagen in de boomgaard van Luc Verheecke.
  Wegwijzers aanwezig op het fietspad langs het Schipdonkkanaal

  Tussen het Sas en Motjesbrug is er een verbinding voorzien met de paardentram (De Draver) en de watertram. Kleine voetjes moeten zich dus niet vermoeien.