• Overzicht werken distributienetwerk in #Zomergem

  Eandis zal vanaf nu regelmatig communiceren over de werken aan het distributienetwerk... Afgelopen jaar werd in Zomergem 2,8 km nieuwe elektriciteitsnetten en 0,9 km nieuwe gasleidingen aangelegd. De totale lengte van het elektriciteitsnet waarvan Eandis de exploitatie verzorgt in Zomergem bedraagt 140,9 km laagspanning en 81,4 km middenspanning. Voor aardgas gaat het om 62,9 km lagedruk en 18,5 middendruk. Het elektriciteitsnet voor de openbare verlichting kende een aangroei met 0,7 km.

 • CD&V #Zomergem2012 kan voor een nieuwe, positieve wind voor #Zomergem zorgen

  verkiezingenOp woensdag 25 april hield CD&V Zomergem haar eerste kandidatendag. Met een gemotiveerde ploeg kwamen we samen om de grote lijnen van het programma al te bespreken en kregen alle (reeds bekende) kandidaten vorming. De CD&V ploeg zal bestaan uit sterke mensen met ervaring en enthousiaste, nieuwe kandidaten.  

  CD&V wil Zomergem terug positief op de kaart plaatsen. Het beleid van het huidige schepencollege werd getekend door interne ruzies. Open VLD-Groen-SP.a pakten heel wat dossiers niet goed aan. Sommige dossiers geraakten moeizaam vooruit: de dorpskernvernieuwing in Beke, de échte oplossing voor de Beke- en Paterstraat, het parkeerbeleid, het sluiten van vele zaken, het verdwijnen van de bloemenmanden, een slecht financieel beleid...  We hebben een mooi dorp, maar het college promoot ons dorp niet. Dit zijn maar enkele voorbeelden van dossiers die om een nieuw beleid vragen.

  De afgelopen twee jaar hebben we vanuit de oppositie gewerkt aan een beter financieel beleid. We drukten de belastingverlaging er door. We zorgden voor een mooie bebloeming van alle dorpen. We pleitten voor een grote verkeersveiligheid... CD&V Zomergem heeft zes jaar lang hard gewerkt. Vanuit de oppositie hebben we al enkele zaken kunnen realiseren. Maar dit gaat natuurlijk gemakkelijker als men in het college zit.

  CD&V staat klaar om Zomergem terug op de kaart te plaatsen. Zomergem heeft nood aan een nieuwe wind. CD&V Zomergem kan hier met een mix van vernieuwing en ervaring voor zorgen. Het belooft een spannende verkiezingsstrijd te worden. Daarom zullen we moeten keihard verder werken om elke kiezer te overtuigen.

 • CD&V #Zomergem verwende zoals elk jaar secretaresses

  CD&V Zomergem vindt een goede dienstverlening heel belangrijk. Daarvoor is goed en gemotiveerd personeel nodig. Elk jaar bezoekt CD&V Zomergem de gemeentelijke diensten op de secretaressedag. We willen iedereen die meewerkt aan een kwaliteitsvolle dienstverlening met iets kleins verwennen. Hilde De Graeve, Mieke Van de Velde en Luc Lampaert bezochten de gemeentelijke diensten. PICT0036.JPG

 • Huisbezoeken CD&V #Zomergem2012

  rijvers,huisbezoekenCD&V Zomergem heeft zes jaar lang de vinger aan de pols gehouden bij de bevolking. Zo bezochten we elk jaar een andere wijk van Zomergem. Ook in Beke, Ronsele en Oostwinkel hielden we de afgelopen een "op de borrel"-actie omdat voor CD&V Zomergem ook de deelgemeenten meetellen. Onze mandatarissen waren ook vaak aanwezig op tal van activiteiten. CD&V Zomergem wilde immers zes jaar lang midden de mensen staan.

  Afgelopen week deden we huisbezoeken in de nieuwe wijk in Rijvers. We hoorden dat de mensen zich thuis voelen in Zomergem. We moeten ons dorp nog meer durven te promoten. Verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp. CD&V Zomergem zorgde er daarom bv. voor dat er een spiegel staat bij het uitkomen van de wijk in Rijvers en een beugel op het einde van een fietswegel.

  Mensen vroegen ook om de wijk veilig te maken zodat kinderen kunnen spelen.

 • College geeft vergunning af voor appartementen op hoek Blauwerstraat #Zomergem

  Het college gaf aan Elk zijn dak een bouwvergunning voor 12 appartementen op de hoek van de Blauwerstraat in Zomergem. In het verleden probeerde een privéontwikkelaar daar al appartementen te realiseren. Toen er burenprotest opstak, ging dit niet door. Nu zal Elk zijn dak wel appartementen realiseren op deze hoek.

  De hoek Blauwerstraat-Claeysstraat is één van de "toegangspoorten" van Zomergem (namelijk de kant Zomergem-Boven) en bepaalt het beeld van Zomergem.

  De buurt protesteerde vroeger al. Het project voor verschillende redenen:

  - De bezorgdheid over de verkeersveiligheid op deze drukke "spie": de H. Claeysstraat is nu al druk. De nieuwbouw zal het zicht nog meer beperken als daar een uitrit komt voor de ondergrondse garages.

  - De appartementen zullen een andere aanblik geven aan de buurt.

  - Het gebouw zal de sfeer en de rust van de buurt zwaar verstoren. Is dit het ideale beeld van een toegangspoort van Zomergem...? Is dit een precedent dat er op Zomergem Boven nog meer appartementen zullen volgen?


  Bij lees meer vindt u meer info over de nieuwbouw. Info die bij "het openbaar onderzoek" stak.

  Lees meer...

 • Project Beke ligt voorlopig stil #Zomergem2012 #Zomergem

  Het schepencollege heeft het project voor Beke voorlopig stil gelegd.

  De uitleg van het college:

  Het College stelt vast dat het huidig subsidieproject niet kan doorgaan:

  enerzijds is er zoals gevraagd vanuit Leader binnen de gestelde termijn (23 april 2012) geen gezamenlijk engagement van de beide gemeenten mogelijk gezien Waarschoot voorlopig (vermoedelijk ook definitief) geen subsidie krijgt voor haar aandeel, en anderzijds is het project in zijn huidige vorm niet meer uitvoerbaar (en dus geen subsidie) gezien de vzw Parochiale Werken Beke het terrein achter de parochiezaal niet meer wil ter beschikking stellen en dus niet overdragen aan de gemeente (maar wel ‘verkopen’ samen met de parochiezaal aan het schoolbestuur) omdat ze dit zouden willen gebruiken in hun renovatie van de parochiezaal. Dit heeft voor gevolg dat de daar voorziene parkeerplaatsen vervallen en zoals de vzw aangeeft het kerkplein opnieuw moet gebruikt worden als parkeerplaats, wat opnieuw een wijziging zou inhouden van het project.

  Het verkrijgen van het kerkplein (men kan niet op privégrond investeren) en het niet inrichten als parkeerplaats waren voorwaarden gesteld door de beide gemeenten, inzonderheid door Waarschoot (als medeparticipant in een project dat wat dit stuk betreft niet op haar grondgebied ligt).

  In overleg met de gemeente Waarschoot is via de gemeente Waarschoot (= opdrachthouder) gevraagd aan de ontwerper om een herinrichting van het straatgedeelte voor het kerkplein te bekijken en een raming in die zin over te maken.

 • 1 mei: #Zomergem stelt verenigingen voor.

  Op 1 mei kan je kennis maken met Zomergemse verenigingen. Ik wil alle bestuurders van verenigingen, de vele vrijwilligers bedanken voor hun dagelijkse inzet. CD&V heeft er voor gezorgd dat de subsidies van de verenigingen verhoogd zijn. Samen is immers super!

  1 mei 2012.pngsamen is super.jpg