• Elektronisch stemmen in #Zomergem

  gemeentehuis.jpgZomergem zal op 14 oktober 2012 elektronisch stemmen voor de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen. De lijsten op het scherm zullen er iets anders uit zien. Alle namen zullen per partij onder elkaar staan en niet meer in twee kolommen worden verdeeld. De Vlaamse Regering zal de computers aankopen. De gemeenten moeten die niet meer betalen.

 • Waarom is stukje dat afgsloten is, vorig jaar niet hersteld?

  Afbeeldingen dorpskern en KBG 001.jpgBijkomend punt MIEKE VAN DE VELDE op de gemeenteraad van 27 februari 2012:

  Het dorp van Zomergem was terug voor enkele dagen afgesloten. Vorig jaar werd, spijtig genoeg, maar een deel van het wegdek rond de kerk hersteld.

  Iedereen in Zomergem was verrast dat niet alles in één keer werd aangepakt !

  Bepaalde stukken zagen er misschien nog min of meer goed uit, maar iedereen kon aanvoelen dat die zo gezegde  goede stukken  het niet zouden houden. Dit jaar werd dit jammer genoeg duidelijk.

  Vorige jaar heeft men het dorp twee keer afgesloten.

  Woensdag werd het wegdek getrild. Men zal deze keer niet alles herstellen.  Het schepencollege wacht de uitspraak van de rechter af. Het college evalueert dagelijks.

  De gerechtsexpert komt volgende week ter plaatse. Men verwacht een uitspraak in september.

  Mieke Van de Velde

 • Werken aan de Oepites in #Zomergem

  De ramen komen in februari in het gebouw.

  In april zou de aannemer ruwbouw gedaan moeten hebben.

  In februari begint de aannemer technieken.

  De ksj legt de elektriciteit, steekt het plafond en de wandjes aan de toiletten. Alle andere dingen worden door derden uitgevoerd.

  Vanavond komt de afwerking op de gemeenteraad.

 • Vacature diensthoofd technische dienst #Zomergem

  Zoals bekend is het vorig diensthoofd van de technische dienst (jammer genoeg) weg. Het schepencollege is nu op zoek naar een vijfde diensthoofd voor de TD. Bij 'lees meer' ziet u de vacature.

  Lees meer...

 • Voor mij een koffie, doe er maar eentje voor Broederlijk Delen

  Op dinsdag 28 februari 2012 houdt de bib van Zomergem van 8.30 u. tot 11.30 u. en van 18.30 u. tot 20.30 u. Koffiestop van Broederlijk Delen.

  In 2011 stond de teller op 1905 Koffiestops en een opbrengst van 257.075 euro. In 2012 willen men op hetzelfde elan verder gaan, want de Koffiestop levert belangrijke middelen op. Elke koffiedrinker stopt een vrije bijdrage in de collectebus en steunt zo groepen mensen in het Zuiden in hun strijd tegen armoede en onrecht. Elke kop koffie telt dus.

  Maar er is meer. Een Koffiestop is ook gewoon gezellig.

  Op Beke vindt de koffiestap van Broederlijk Delen plaats op vrijdag 2 maart van 8.00 u. tot 8.45 u. aan het schoolhekken in de Oude Staatsbaan.Wordt er stilaan een traditie!

 • Uit het Nieuwsblad: oplossing speelplein #Zomergem nodig

  De Zomergemse speelpleinwerking vreest dat het deze zomer in de problemen komt als er niet gauw een oplossing komt voor het lokalentekort. 'Het speelplein zal de lokalen van de Vlinder minder mogen gebruiken', zegt raadslid Mieke Van de Velde (CD&V), die aandringt op een snelle oplossing. Volgens jeugdschepen Mark De Jaeger (Open VLD) zoekt de gemeente naar alternatieven. De polyvalente zaal van de sporthal, lokalen van de bibliotheek, de Oepites, de koer en overdekte speelplaats van de Sint-Martinusschool, de huur van een tent en de lokalen van Dreef 10 komen in aanmerking.

 • Verdeeldheid college #Zomergem

  Het huidige schepencollege ging met 'spuug en touw' aan elkaar (zoals een bekend parlementair zou zeggen).

  Eerst was er het afnemen van de bevoegdheden van schepen Batsleer.

  Daarna waren er stemmingen nodig binnen het college over verschillende punten.

  Zelfs op de gemeenteraad kon men soms aan het stemgedrag de verdeeldheid binnen Open VLD-Groen-SP.a zien.

  In de vorige gemeenteraad was er zelfs geen gemeenschappelijk standpunt meer over een belangrijk thema zoals de samenwerking tussen de gemeenten en organisaties van het Meetjesland.

  Citaat uit het verslag: "De meningen binnen het College zijn inderdaad verdeeld, vandaar dat we besloten hebben om het zo in de gemeenteraad te brengen", dixit schepen De Neve. CD&V mocht het terug oplossen en kreeg de gemeenteraad achter een gemeenschappelijke tekst, met tekstaanvullingen van schepen De Jaeger...