• Vormingscyclus afgelopen...

  Het afgelopen jaar volgde ik gedurende negen zaterdagen een vormingsreeks DELTA. Een groep 'jonge' mensen kregen vorming over de publieke financiën, ouderenzorg, sociale zekerheid, pensioenen, betaalbaar wonen, werkgelegenheidsbeleid... Het waren stuk voor stuk boeiende dagen. Vanavond wordt het een blij weerzien met deze toffe bende!

 • Kanaalfeesten in #Zomergem

  In 2012 organiseert het Schipdonkcomité voor de vijfde keer 'De Kanaalfeesten'. Op zondag 27 mei zullen de Kanaalfeesten plaatsvinden in Maldegem en Zomergem.

 • Geen subsidies voor Finse piste in #Zomergem

  Het schepencollege diende een subsidiedossier in voor een Finse looppiste. Het college kreeg antwoord van minister Muyters dat Zomergem geen subsidies zal ontvangen.

 • Nieuwe vuilnisbakken in #Zomergem

  Ze zijn jou misschien al opgevallen: de nieuwe vuilnisbakken. Het schepencollege kreeg de eindafrekening: ongeveer 14 400 euro.

 • Werken in maart in #Zomergem

  Op 5 maart starten voor 90 werkdagen volgende werken:

  betonwegen in de Langestraat, Vijverstraat, fietspad Leischoot en Ronselestraat: onderhouds- en herstellingswerken, geplafonneerd op 116.000 euro, inclusief herzieningen en exclusief BTW.

   

 • Sportverenigingen #Zomergem krijgen duwtje in de rug

  De Zomergemse sportverenigingen kregen een duwtje in de rug door het krijgen van subsidies. Bedankt aan de vele vrijwilligers voor de vele inspanningen om jong en oud te doen sporten.

   

  - De Dolfijnen                                      201,90 euro

   

  - TCZ                                                   172,80 euro

   

  - VV Zoem                                           37,03 euro

   

  - WTC Sportvereniging                         41,62 euro

   

  - Kurai Do                                             63,58 euro

   

  - ACME                                                           167,43 euro

   

  - ZBC De Netboys                                29,62 euro

   

  - KVV ZOMERGEM                              172,21 euro

   

  - ZOVOC                                             97,73 euro

   

  - Bowlingclub Euro                               78,07 euro

   

  - Medusa Duikclub                               49,62 euro

   

  - VMF Kern Zomergem                         56,76 euro

   

  - Curve Bowlclub Den Boer                   36,62 euro

   

 • Agenda gemeenteraad 2 februari

  Openbare zitting

  1.    Besluit van het College van burgemeester en schepenen van 27 december 2011 houdende budget 2011 - interne kredietaanpassing 1 (uitgaven gewone dienst): kennisname.

   


  2.    Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn - budget 2011 - wijziging 2: kennisname.

   


  3.    Belasting op de leegstand van gebouwen en woningen: goedkeuring reglement.

   


  4.    Retributiereglement voor het leveren van brandweerprestaties: goedkeuring.

   


  5.    Princiepsbeslissing m.b.t. deelname in de nog op te richten vzw Streeknetwerk Meetjesland’: goedkeuring.

   


  6.    Patrimonium - oude schoolgebouwen Dreef 10 - overeenkomst van bezetting ter bede met Koninklijke Harmonie Sint Cecilia: goedkeuring.

   


  7.    Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) - divisie Wegenis servicelijn interVia: voordracht lid Directiecomité voor Wegenisaangelegenheden.

   


  8.    Camerabewaking in niet-besloten plaats op vraag van Lokale Politie Lowazone: advies.

   


  9.    Personeel - aanwerving van een diensthoofd technische dienst - statutair: vacantverklaring - wijze van bekendmaking - vaststelling selectieprocedure - aanleggen wervingsreserve.