• Fuiven in Zomergem

  Al enkele jaren kaart de jeugdraad van Zomergem het gebrek aan fuiflocatie aan. De jeugdraad meldt dat het afgelopen jaar het fuiven in Zomergem een absoluut dieptepunt heeft bereikt. Vanuit de jeugdraad is er een grote bereidheid om mee te denken om een nieuwe fuiflocatie te zoeken. De jeugdraad wijst er fijntjes op dat de oproep naar een fuiflocatie in het gemeentelijk infoblad niet heeft geleid tot een oplossing. Er zal meer moeten gebeuren. Daarom vroegen ze een overleg met het gemeentebestuur. De schepen van jeugd zal het gesprek met de jeugdraad aangaan. Eens benieuwd wat zijn visie is...

 • Proficiat...

  Proficiat aan de organisatoren en de medewerkers van de kanaalfeesten. Ondanks de harde wind was er terug veel volk op de weg. Op de verschillende locaties was er een goede sfeer. Van Oostwinkel tot aan het sas: kilometers gezellige drukte...

 • Schipdonkschat...

  Vandaag is het de slag van Ronsele en zijn het kanaalfeesten. Twee momenten waar je kunt genieten van de mooie omgeving van het Schipdonkkanaal.

  Op het internet werd een nieuwe site gelanceerd: http://www.schipdonkschat.be/ Je kunt meezoeken naar de Schipdonkschat door naar deze site te gaan en de code te kraken. Misschien win je wel één van de mooie prijzen...

 • Leegstand in Zomergem

  Woonwijzer kreeg de afgelopen maanden de opdracht de leegstand in Zomergem te onderzoeken. 15 woningen komen nu op de leegstandlijst die doorgestuurd wordt naar Vlaanderen. De gemeente kan voor deze woningen een reglement uitwerken en zo een heffing opleggen.

 • Werkjes in Beke...

  bekinop.jpgEen aantal inwoners van Beke hadden vragen voor enkele kleine ingrepen. Ik speelde de vragen door aan de technische dienst. Het mag ook eens luidop gezegd: ik kreeg die dag onmiddellijk antwoord. En beste burgemeester, de mensen liggen niet altijd wakker van luxeprojecten, maar van dagelijkse problemen.

  Ik geef u een aantal voorbeelden van vragen. Het antwoord van de technische dienst vind je in een ander lettertype.

   Einde Bekestraat/Oude Staatsbaan zijn paaltjes gezet om aan te duiden dat de auto’s snelheid moeten minderen, dit om de fietsers te beschermen. Dat is al een verbetering.  Het paaltje op het belangrijkste punt: het punt van de scherpe driehoek is aangereden, lag omver. Waarom is het paaltje niet teruggeplaatst?

  Het paaltje wordt vandaag teruggeplaatst (nvdr: dit is dinsdag)

  -          In de Lievestraat staat al vele maanden een lang rood/gestreept bord boven een rooster. Verder gebeurt er niets, af en toe hangt dat bord wat scheef, maar alles blijft zoals het was. Waarom duurt dat zolang?

  Klopt, dit wordt hersteld via het onderhoudscontract met TMVW. De aannemer probeert altijd enkele gelijkaardige werken te bundelen om de kosten voor alle partijen te drukken. Ik zal doorgeven dat dit prioritair moet behandeld worden. Rioolslikker Lievestraat wordt deze week nog hersteld aangezien de firma drie dagen vroeger dan voorzien klaar is op de Markt.         

  Heel veel bochten werden versterkt in Zomergem, wat zeer goed is, behalve de bocht op het einde van de Lievestraat. Die ligt er hobbelig bij en het is daar heel smal, ook voor al die grote vrachtwagens. Waarom is deze niet aangepakt?

  Klopt, deze bocht stond ook op het plan aangeduid met aan te pakken stukken. Ik ben vorig jaar al bij de aanpalende woning geweest en heb de klachten van de bewoners meegenomen. Bedoeling was om dit via het werk van de grasdallen aan te pakken maar bij ons plaatsbezoek met de firma Rotsaert bleek dat grasdallen niet zullen volstaan. We hebben toen besloten dit intensiever aan te pakken via het onderhoudscontract. Bedoeling is dat het stuk asfalt aangepakt wordt en de scherpe bocht verbreed wordt. Ik moet dit nog in het schepencollege brengen.

  Bocht Lievestraat gaan we binnenkort voor de derde keer ter plaatse om definitief te beslissen.

 • Invloed Dexia op Zomergem

  Ik vroeg aan de financiële dienst de invloed van de koers van Dexia op het budget van Zomergem:

  "Ook Zomergem tekende eind 2009 in op de kapitaalverhoging van de Gemeentelijke Holding, net zoals wellicht de meeste steden en gemeenten die participeren in de Gemeentelijke Holding. De ontvangsten uit dividenden waren door de crisis sowieso al sterk teruggevallen. Voorts was er in een recent verleden ook al gemeld dat de Holding de uitkering van het preferent dividend van ca. 13%, toegezegd door de deelname in de kapitaalverhoging van 2009, niet zou kunnen waarmaken. Dit zou slechts 7% worden.

   Wat betreft het heden blijkt de Vlaamse Regering nu, weliswaar onder voorwaarden, bereid de termijn van de door hen verstrekte waarborg te verlengen waarbij één van de voorwaarde alvast zou zijn dat de Holding, gezien de precaire financiële toestand, tijdelijk geen dividend zou mogen uitkeren. In dat geval zouden we dus qua preferent dividend ook geen 7% meer moeten verwachten.

   Voor het boekjaar 2010 ontvingen we vanwege de Holding 19.386,64 euro aan ontvangsten uit(preferente) dividenden terwijl dit voor het boekjaar 2009 nog geheel niets was. In het budget 2011 werden de ontvangsten vanwege de Holding geraamd op 40.000 euro. Bij budgetwijzigingzal dit bedrag, gezien de actuele problematiek, wellicht moeten worden herleid tot nul."

 • Kanaalfeesten...

  Op zondag 29 mei zijn er terug Kanaalfeesten. Dit jaar kan je in Zomergem terecht aan het Sas, de brug van het Motje, het Beukenpark, het Oud Liefken en in Oostwinkel. Beslist de moeite om eens af te zakken.

  Meer info: www.kanaalfeesten.com.