• Speech nieuwjaarsreceptie CD&V Zomergem

  Hier onder kan je mijn speech lezen die ik gaf tijdens de nieuwjaarsreceptie van CD&V Zomergem.

  Lees meer...

 • Proficiat!

  Een grote dank aan de werkgroep feestelijkheden van CD&V Zomergem. Er kwamen meer dan 150 mensen naar de receptie! De zaal was mooi versierd, de hapjes waren lekker... Roger Willems werd in de bloemetjes gezet omdat hij in de maand januari zorgde voor 14 (!) nieuwe leden in één maand tijd.

 • Kom af...

  Vanavond om 19.30 uur start de CD&V nieuwjaarsreceptie in het parochiaal centrum van Zomergem. Een drink, hapje, komische noot en een vurige speech. Iedereen welkom!

 • Aanleg parking...

  Er is wat commotie rond mijn artikel over het fietspad in Stoktevijver. In het verweer van schepen De Neve stelt hij dat de gemeente toch niet kan investeren in parkeerplaatsen voor horecazaken. Ik weet dit nog niet: je moet de horeca volledig ondersteunen om er een bloeiend dorp van te maken. Trouwens de VLD heeft dit in het verleden ook al (terecht) parkeerplaatsen aangelegd op plaatsen om de horeca te ondersteunen. Ik citeer de burgemeester in het Nieuwsblad van 2008:
  'Enkele jaren geleden heeft de gemeente op eigen kosten een kleine parking aangelegd aan het Schipdonkkanaal ter hoogte van frituur 't Motje.'

  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?artic leid=NV1UFKUQ


 • Werken...

   

  Bij gunstig weer wordt op 31 januari

  gestart met de asfaltwerken budget 2010. De Kapellestraat, Boven en Molenstraat krijgen een nieuwe laag asfalt. Enkele dagen ervoor wordt de signalisatie geplaatst en beginnen enkele voorbereidende werken aan de greppels.

  De bewoners zullen een brief in de bus krijgen en er wordt een omleiding voorzien. Het werk werd gegund voor 96.053,55 euro incl. BTW en zal zonder weerverlet 35 werkdagen in beslag nemen.

 • Agenda gemeenteraad van maandag 31 januari om 20 uur

  1. Besluit van het College van burgemeester en schepenen van 13 december 2010 houdende budget 2010 - interne kredietaanpassing 1 (uitgaven gewone dienst): kennisname.

  2. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn - budget dienstjaar 2011: kennisname.

  3. Raamovereenkomst voor de plaatsing van zonnepanelen via de collectieve marktconsultatie van TMVW: goedkeuring.

  4. Oprichten nieuw jeugdlokaal en jeugdverblijfcentrum Oepites gelegen Hofbouwstraat: goedkeuring ontwerp, raming en bijzonder bestek perceel gesloten ruwbouw - wijze van gunnen en vaststellen van de voorwaarden.

  5. Reglement register leegstaande gebouwen en woningen: wijziging

 • Humor op dinsdag: wat u niet zag in de Slimste mens...

  Op de website van het Nieuwsblad kon je een leuk filmpje zien met fragmenten die het dit jaar niet haalden tijdens de programma's van de Allerslimste mens: