• Uitslag tombola brandweer...

  Uitslag tombola Brandweer Zomergem 2010

   

  Wint 150 euro – 15337

   

  Wint 100 euro – 26350

   

  Wint 50 euro – 12923

                            12423

                            26442

                            24319

                            30346

   

  Wint 25 euro – 19754

                           16904

                           18319

                           12481

                           23838

                           28961

                           24494

                           28729

                           32610

                           31710

   

  Prijzen af te halen tot en met zondag 31 oktober 2010 bij Ere-O/Lt. Roland Van de Weghe, Dekenijstraat 1, 9930 Zomergem.

   

  De vrijwillige brandweer wil langs deze weg iedereen danken voor hun steun.

   

  Bron: www.zomergem.be

 • De dokter wacht op...

  De weekendwacht van de huisartsen kan je bereiken op het nieuwe nummer 09 233 19 16. Het oude nummer vervalt. De weekendwacht begint op vrijdagavond om 19.00 u. en eindigt op maandagochtend om 8.00 u. Tijdens de week is, bij afwezigheid van de huisarts, op hetzelfde telefoonnummer de arts met wachtdienst te bereiken.

 • Bliksemafleider

  Op de nieuwe brandweerkazerne was geen bliksemafleider voorzien. Men zal deze nu plaatsen om te voldoen aan de reglementering.

 • Opknappen raadzaal uitgesteld...

  In de begroting stond 100 000 euro ingeschreven voor de renovatie van de raadzaal van het gemeentehuis. CD&V zorgde er voor dat dit project uitgesteld wordt. We vinden het belangrijk dat men eerst nagaat of de raadzaal toegankelijker kan gemaakt worden voor minder mobiele mensen. De stoeltjeslift voldoet niet. Moet er ook eens niet nagedacht worden of men niet beter uitwijkt naar een andere zaal (bv. binnen het nieuwe project van Dreef 10) waar men de mensen wel op het gelijkvloers zou kunnen ontvangen en de raadszittingen zou kunnen laten doorgaan. Als blijkt dat de huidige raadzaal de enige (realistische) mogelijkheid is, kunnen we deze zaal laten renoveren. Eerst visie en dan doen.

 • CD&V zorgt voor meer geld voor de verenigingen

  In het cultuurbeleidsplan pleit de cultuurraad voor een verhoging van het totale budget voor cultuursubsidies. Het huidige bedrag van 12 500 euro is sinds 2003 niet aangepast. De waarde van een punt voor basis- en werkingssubsidie is sindsdien verminderd van 3,87 naar 2,12 (elk punt is dus 40% minder waard). Daarom wil CD&V het bedrag optrekken met 2 500 euro. Dit zal de werking van al onze mooie verenigingen ten goede komen. Dit punt werd goedgekeurd op de gemeenteraad. De verenigingen zullen dus meer subsidies krijgen. Alweer een realisatie vanuit de oppositie... Twee jaar terug (nog voor de opmaak van het cultuurbeleidsplan) hadden we dit voorgesteld) en eindelijk heeft onze consequente strijd nu wat opgeleverd.

 • Fietspad Spinhoutstraat...

  fietspad%20002.jpg-          De onteigeningsprocedure voor het fietspad in Nekke-Spinhoutstraat verliep tot nu toe stroef. De communicatie liep mank. Eigenaars belden mij op om te melden dat ze een algemene brief kregen tijdens de grote vakantie waarin stond dat hun eigendom zou onteigend worden. Dit zorgde voor grote onrust: over hoeveel m² ging het? Hun volledige eigendom? Uiteindelijk is er een goede beslissing genomen om eerst alles af te palen en dan pas te starten met de onderhandelingen.

 • De klok tikt...

  klok.jpgCD&V stelt zich vragen bij de hoge kostprijs voor een tijdsregistratiesysteem. De werktijden van het personeel zouden gecontroleerd worden met een systeem dat geraamd wordt op 20 000 euro.