• Parkeren in Zomergem

  CD&V direct 002.jpgTijdens de lancering van de nieuwe parkeerregeling in Zomergem, op dinsdag 31 augustus 2010, gaf CD&V Zomergem het schepencollege een paar laarzen af met een pluim er bij.  

  We geven een pluim omdat de parkeerplaatsen EINDELIJK zijn aangeduid zodat de mensen van buiten Zomergem die naar het dorp komen voor een activiteit of een begrafenis vlug de weg vinden naar parkings die dichtbij zijn, maar niet zo bekend zijn. CD&V dringt al sinds 2003 aan op dit project. Na zeven jaar is het nu eindelijk uitgevoerd. Ondertussen zijn er wel heel wat tijd verloren en zijn er al heel wat winkels verdwenen in het dorp. Dit is natuurlijk niet de enige reden van het verdwijnen van de winkels.

  Anderzijds geven we laarzen af omdat we vinden dat het schepencollege deze parkings aantrekkelijk moet maken: geen putten, goede belijning, groen voorzien op de parkings...

  Lees meer...

 • Openbaar toilet

  actie openbaar toilet.jpgIn de gemeenteraad van september bespreken we een belangrijke begrotingswijziging. Voorlopig is er ook een bedrag van 70 000 euro voorzien voor een openbaar toilet. Er worden op dit moment twee mogelijkheden afgetoetst: ofwel komt er een openbaar toilet achter het gemeentehuis in de stijl van Eeklo ofwel komt er één geïntegreerd in het huis Kleitstraat 1 dat de gemeente een aantal jaar terug kocht. Martine Lataire-Gyssels volgt dit verder op.

 • Autowijding

  dorpsplein Ronsele.jpgDe autowijding op zondag 5 september om 14.30 u gaat door in de B.H.Ryckaertstraat, zo dicht mogelijk bij het Kerkplein. De B.H.Ryckaertstraat is doodlopend. Voertuigen voor de autowijding dienen de B.H.Ryckaertstraat in te rijden vanaf de Kleitstraat en kunnen na de autowijding via dezelfde weg de straat verlaten.

 • Voetpaden Oude Staatsbaan

  Afbeelding Beke 002.jpgTwee jaar terug deed CD&V huisbezoeken in Beke. We vinden het belangrijk om niet alleen vlak voor de verkiezingen naar de mensen te luisteren, maar ook de andere jaren.

  Tijdens de huisbezoeken kwam ook de slechte toestand van de voetpaden in de Oude Staatsbaan ter sprake. CD&V stuurde een mail naar het schepencollege. In de voorlopige documenten voor de begrotingswijziging zagen we dat er geld is voorzien voor de heraanleg van deze voetpaden. 5 000 euro is begroot voor het aanstellen van een ontwerper. We zijn daar blij voor en zullen dit verder opvolgen.

 • Opening "weeg"

  verbouwing weeg2.JPGGisteren was er de opening van de uitbreiding van kinderlach. De "weeg" kreeg er een vergaderzaal bij. De kosten bedroegen 50 700 euro. Men denkt nu ook om achter de gebouwen de parking uit te breiden. Bedankt aan de vele vrijwilligers voor de geslaagde receptie en het vele vrijwilligerswerk!

 • Witte rook

  Gisteren zat er een brief in de bus voor de ouders van de Sint-Martinusschool. Petra, die al acht jaar directie op de school is, komt aan het hoofd van de school en wordt bijgestaan door twee nieuwe gezichten: Hilde Peeters (kleuter) en Dirk Huys (lager). Ik wens hen veel succes toe bij de verdere uitbouw van de school. Met één vestiging voor de lagere school en een beleidsploeg van drie mensen moet dit zeker lukken. Ik duim vanuit Brussel. Het is een goed teken dat er verschillende interne kandidaten waren om een beleidsfunctie op te nemen. Dit is nog maar eens een teken dat de school goed draait. Ik hoop dat het vlug klikt met het team en dat iedereen (leerlingen en personeel) een goed en mooi schooljaar tegemoet gaat.

 • Aankoop grond achter oude jongensschool

  DSC01075.JPGToen begin dit jaar bekend raakte dat de school in Dreef 10 niet meer gebruikt zou worden, organiseerde CD&V een hoorzitting bij onze inwoners. We hoorden de vraag naar een parkzone en ruimte voor cultuur in Zomergem. CD&V zag enkele weken later dat het schepencollege onderhandelingen begon om de achterliggende gronden aan te kopen. Omdat we dit project niet wilden verknallen hebben we het schepencollege in alle stilte laten onderhandelen zodat die niet op de helling kwamen te staan.

  Enkele weken terug kreeg CD&V de plannen te zien voor de aankoop van de groene long. De aankoop zou beperkt blijven tot ongeveer de helft van de achterliggende tuin/weiden. Dit gaat wel over zo'n 1,3 ha.

  Dit is een belangrijke beslissing voor ons dorp. Tijdens de begrotingsbespreking van vorige week in de commissie lanceerde CD&V twee ideeën:

  1) Dien een subsidieaanvraag in bij de Vlaamse overheid zodat dit een goed en betaalbaar plan wordt.

  2) Organiseer een wedstrijd om de gronden achter de oude jongensschool en de gronden van de jongensschool zelf goed te ontwikkelen. Dit moet een mooi plan worden voor de komende decennia.

  We vroegen aan het schepencollege om ook stil te staan bij de ontsluiting van deze site.

  CD&V zal zich verder constructief opstellen in dit dossier.

  En wat vindt u? Spreek u uit en mail ons uw reacties!