• En nu voor de die hards: nog een ander advies over Noord-Zuid

  Deze week was ik euforisch over ons voorstel over Noord-Zuid. Deze keer moet ik gas terugnemen, want een ander medewerker van VVSG geeft een ander antwoord op de vraag over het splitsen van de ambtenaar Noord-Zuid. Hier het antwoord, zodat je zelf een objectief beeld kunt volgen. Hier het antwoord:

  "Ik trap waarschijnlijk een open deur in als ik zeg dat het personeelsforfait in het kader van het Vlaams convenantenprogramma gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking een complex gegeven is. Zeker als het verdeeld wordt over meerdere personen. Het decreet heeft het over een ‘equivalent’ maar het uitvoeringsbesluit heeft dit enigszins verengd naar ‘hoofdelijk’. Zo staat het niet letterlijk in het uitvoeringsbesluit maar de praktijk van de afgelopen jaren heeft er voor gezorgd dat het zo wel geïnterpreteerd wordt. De betrokken actoren zijn zich daar van bewust maar geschreven teksten kunnen nu eenmaal niet van vandaag op morgen aangepast worden. Dit alles werd ook duidelijk naar aanleiding van de parlementaire vraag van Sabine Poleyn aan minister-president Kris Peeters vorig jaar.

  Het probleem met het verschil tussen decreet en uitvoeringsbesluit gaat overigens al een tijdje mee. Als bijlage kan u het document ‘aanbevelingen reflectiegroep-def’ terugvinden dat de samenvatting is van een samenkomst van enkele besturen en externen om na te denken over de werking van het Vlaams convenantenprogramma. In 2006 bezorgden we deze aanbevelingen aan de heer Bourgeois, toenmalig minister. Daarbij is vooral de voorlaatste paragraaf van toepassing. In het antwoord dat de minister ons bezorgde werd geen antwoord geboden op die specifieke paragraaf. Weet dat bij VAIS zeker de bereidwilligheid bestaat om dit in de toekomst aan te passen, maar dat men op dit moment gebonden is door praktijk en wetteksten.

  Vanwaar dan de tegenstrijdige antwoorden vanuit VVSG? In de eerste plaats heeft de vraagstelling daar mee te maken, maar laat ons daar vooral geen excuus in zoeken. De antwoorden zijn in principe niet tegenstrijdig want allebei correct.

  Een collega heeft juist geantwoord: het splitsen van de functie van Noord-Zuidambtenaar over twee personeelsleden heeft geen invloed op de toekenning van de subsidie. Een lokaal bestuur kan een aanvraag indienen voor een convenant met directe samenwerking en over twee Noord-Zuidambtenaren beschikken. Als die samen full-time zijn dan zijn de instapcriteria voldaan en heeft dit bijgevolg geen invloed op de toekenning van de subsidie. Het verdelen van de functie over twee personeelsleden heeft wel invloed op het personeelsforfait en dus op de omvang van de toegekende subsidie. Zoals eerder gezegd en geschreven zal het forfait hoofdelijk toegekend worden en bij twee personeelsleden zal men slechts 7.500€ ontvangen. Dit is een belangrijk nuanceverschil dat niet uitgewerkt werd in het vorige antwoord, maar daar kom ik (gedeeltelijk) terug op de vraagstelling omdat het daar niet expliciet in verwerkt zat. Mijn collega wou voornamelijk ook duidelijk maken dat de Noord-Zuidambtenaar niet voor de volle 100% gesubsidieerd wordt en dat er enkel sprake is van een forfait.

  Ik begrijp dat dit verwarrend overkomt en biedt excuses aan, maar het programma is nu eenmaal wat het is en de praktijkervaring die we hier bij VVSG hebben mbt het programma leert ons dat er nog werk aan de winkel is om enkele facetten van het decreet en het uitvoeringsbesluit te verbeteren. We zijn dan ook blij dat Sabine Poleyn hierover een vraag zal stellen aan de minister-president zodat hier meer duidelijkheid kan in komen.

  Ik ben ten zeerste bereid om met alle actoren – samen of apart – in Lowazone in dialoog te gaan rond het Vlaams convenantenprogramma gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking! Om verduidelijkingen te geven, maar ook om jullie opmerkingen mee te nemen (voor VVSG is dit een bron van informatie om programma’s voor lokale besturen te verbeteren en suggesties te kunnen geven aan de – in dit geval Vlaamse – overheid en administratie).

 • Moederdag gepast vieren

  Op zondag 9 mei is het moederdag. Je kan je vrouw, moeder, grootmoeder... verrassen met een heerlijk ontbijtpakket. Zelf hoef je daar niet de deur voor uit. Het ontbijt wordt netjes thuis afgegeven op het afgesproken tijdstip. Dit pakket kost € 6. Inschrijven kan voor 5 mei bij: Martin Steyaert, Tulpenlaan 13, 09/372.05.43 of bij Antoine, Dirk, Raf, Eddy of Yves.

 • Van winterterrassen op een lenteavond tot rood potlood

  Ik voegde volgende agendapunten toe aan de gemeenteraad van maandag 3 mei:

  1) Plaatsen van winterterrassen: stand van zaken. 

  Toelichting: meer dan een jaar terug vroeg ik bij de bespreking van het algemeen politiereglement of er geen winterterrassen mochten staan. De caféhouders zijn volop bezig met het inrichten van hun zomerterras. Voor hen is het belangrijk om te weten of die mogen blijven staan. Met de wetgeving rond het rookverbod is dit een brandend actueel onderwerp. Wat is de stand van zaken?
   
  2) Schauwbroekswegel: stand van zaken.

  Toelichting: bij de opening van de Schauwbroekswegel viel ik van de ene verbazing in de andere. De wegel bleek nog niet volledig aangelegd. Hij was ook verlegd achter de huizen van de inwoners en er waren al werken uitgevoerd door de technische dienst. Waren deze werken vergund? Welke stappen willen jullie verder ondernemen in dit dossier?
   
  3) Kerkhof Oostwinkel: nieuw kerkhof afschermen: vraag voor informatie. 

  Toelichting: inwoners van Oostwinkel keken verbaasd op toen de kelders van het nieuwe kerkhof werden geplaatst. Je ziet de kelders van ver staan. De nieuwe kelders staan ook haaks op het oud kerkhof. Waarom is dit? Men klaagt in veel gemeenten over vandalisme op het kerkhof. Het nieuwe kerkhof loopt parallel met het speelpark in Oostwinkel en is totaal niet afgeschermd (zowel fysiek niet als visueel). Hoe komt dit?
   
  4) Voetpad in de Dreef: stand van zaken.

  Toelichting: op 14 april werd het voetpad midden in de Dreef afgezet. Op dit moment staan de dranghekkens er nog. Waarom staan deze dranghekkens er? Welke stappen ondernamen jullie en zullen jullie nog ondernemen om dit probleem op te lossen?
   
  5) Overdekte fietsenstalling aan de kerk: stand van zaken.
   
  Toelichting: zes jaar terug stelde CD&V voor om een overdekte fietsenstalling in het centrum van het dorp te plaatsen. Het toenmalige schepencollege antwoordde toen dat dit niet mogelijk was omdat de cel erfgoed dit niet goedkeurde. Ondertussen staat er een fietsenstalling. Dit is op zich een goede zaak, maar deze fietsenstalling blijkt veel te klein te zijn. Er zijn maar 28 plaatsen. Er staan regelmatig meer dan de helft meer fietsen tegen de muur of bomen gegooid. Waarom kozen jullie voor zo'n kleine fietsenstalling?
   
  6) Milieujaarprogramma: stand van zaken.
   
  Toelichting: het milieubeleidsprogramma 2009 met acties uit 2008 werd negatief geadviseerd door de Vlaamse overheid. Daardoor kregen we geen 35 000 euro subsidies. Jullie gingen in beroep. Hebben jullie antwoord gekregen?

  7) Elektronisch stemmen

  Toelichting: het is weer zover en vroeger dan verwacht: er staan terug verkiezingen voor de deur. De stemcomputers zijn oud. Kunnen ze ingezet worden of zullen we met rood potlood moeten stemmen?

 • Oplossing Noord-Zuidwerking CD&V Zomergem kon

  De Lowazone wilde een gemeenteband aanhalen met gemeenten uit Senegal. Het schepencollege stelde voor om met de vier gemeenten samen een voltijdse, nieuwe ambtenaar aan te werven. CD&V Zomergem stelde voor dat Zomergem een ambtenaar 1/4 zou vrijmaken. We zouden zo niet moeten betalen voor een extra ambtenaar. Dit was ook logisch omdat Zomergem altijd zijn communicatieambtenaar ter beschikking stelde, terwijl de andere gemeenten dit niet moesten doen.

  Dit voorstel werd weggelachen en zou ervoor zorgen dat we minder subsidies gingen krijgen. Als je twee halftijdse ambtenaren aanwerft zou je maar 50% subsidies krijgen. Dit verhaal van het Zomergemse schepencollege klopt niet. Ik kreeg een antwoord van VVSG:

  Voor de convenants is er in feite geen 100% subsidiëring van het loon van de ambtenaar. Het gaat om een forfaitair bedrag van maximum 15.000 euro op jaarbasis (7.500 euro voor halftijdse functie, en 3.750 euro voor een GESCO-functie).

  De gemeenten passen zelf het verschil bij. Dit wordt meestal gebruikt voor de vereiste van 30% co-financiering door de gemeenten voor de convenants. De Vlaamse overheid voorziet maximaal 70% subsidie voor het geheel van de convenant.

  Indien de gemeente de functie wil verdelen over twee halftijdse ambtenaren heeft dit geen gevolgen voor de toekenning van de subsidie.

 • Rellen in parlement

  In ons land is er politieke chaos. In Italië kunnen ze er ook weg mee met ruzie maken. Klik door en bekijk de video...

   http://www.nieuwsblad.be/video/videoplayer.aspx?cat=0&subcat=0&videoid=2208365

 • Werken Rijvers en Oostwinkel

  In Ro, Rijvers, Leischoot en Vijverstraat zijn er slechte betonvakken. Op de gemeenteraad moet dit goedgekeurd worden. Vorig jaar herstelde men in het begin van de zomervakantie al enkele betonvakken in Rijvers. Ik vond het jammer dat men dit juist deed in het fietshoogseizoen. Ik vond het ook niet goed dat men niet alle betonvakken in één keer herstelden. Nu moet men deze straat voor het tweede jaar op rijvoor een tijdje afsluiten voor werken. Hopelijk voert men de werken deze keer niet in de zomervakantie uit. De raming bedraagt 116.076,25 euro excl. btw of 140.452,26 euro incl. 21% btw.

 • cv Alexander De Croo

  Op www.vacature.com vind je soms leuke achtergrondweetjes over het bedrijfsleven. Dit weekend vond je er de cv van Alexander De Croo, de elektricien die de stekker uit Leterme II trok en daardoor voor hoogspanning zorgde.

  Wat heeft hij al verwezenlijkt?

  Professioneel  

  - 2006 - Oprichter van start-up Darts-ip
  - 1999/2006 project leider The Boston Consulting Group

  Studies  

  - 2002/2004 - Master in Business Administration, Kellogg School of Management (Chicago)
  - 1993/1998 - Handelsingenieur, Vrije Universiteit Brussel
  - 1988/1993 - Koninklijk Atheneum Ronse

  Politiek

  - 12/12/2009 - verkozen tot nationaal partijvoorzitter Open Vld met 54,95% van de stemmen
  - 7/6/2009 - Europese verkiezingen (10e plaats effectieven): 47. 779 stemmen (6de van Open Vld, 24ste gans Vlaanderen)
  - Sinds 2007 - Voorzitter Jong VLD Brakel
  - Sinds 2008 - Kernlid Liberales
  - Sinds 2008 - Lid Regiobestuur Aalst-Oudenaarde en lokale afdeling Brakel

  Zijn persoonlijke leven

  Verenigingen  

  - Sinds 2005 - Ondervoorzitter volleybal club Richa Michelbeke (actief in Belgische ere-klasse)
  - 1998 - Bestuurslid Ruitervereniging Michelbeke - Elst

  Persoonlijk    

  - Geboren op 3 november 1975 (33 jaar) in Vilvoorde  
  - Gehuwd met Annik, zoon Tobias (2 jaar)