• Wat wil de jeugd van tegenwoordig?

  Elke 3 jaar schrijft het gemeentebestuur een jeugdbeleidsplan. Hierin staan de doelstellingen en acties voor het jeugdbeleid de komende 3 jaar (2011-2013).

  De komende maanden krijgt dit jeugdbeleidsplan vorm samen met een stuurgroep van enthousiaste jongeren.

   

  De stuurgroep vindt het heel belangrijk om zo veel mogelijk actoren te betrekken bij de totstandkoming van het plan, zowel verengingen, kinderen en jongeren als deskundigen.

  Een eerste stap bij de totstandkoming van de doelstellingen zijn themavergaderingen. Tijdens deze vergaderingen is iedereen welkom met interesse en kennis van de thema’s.

   

  We nodigen je graag uit naar de themavergadering die plaatsvindt op donderdag 4 maart om 19u30 in het Kwadrant.

  De thema’s die tijdens deze vergadering aan bod komen zijn:

   

           Jeugdwerkondersteuning – jeugdinfrastructuur – kadervorming & vorming – jeugdtoerisme - brandveiligheid

   

  We geven alvast ook de volgende data en thema’s mee, ook hier ben je uiteraard welkom:

  Dinsdag 9 maart (19u30): informatie -  communicatie – participatie

  Woensdag 31 maart (20u00): fuifbeleid

   

  Je aanwezigheid wordt ten zeerste geapprecieerd door de stuurgroep!

 • De rechtvaardige rechters

  Een aantal maanden terug bekeek ik de kortfilm "De rechtvaardige rechters" in zaal Miami in Waarschoot. De cinemazaal is een leuk kader voor culturele activiteiten.

  OK videogroup kreeg ook aandacht op AVS voor deze film:

 • De Slimste mens van Zomergem

  Vandaag spelen we 3-6-9: vragen over Zomergem. Woensdag krijg je de antwoorden.

  Vraag 1: wie schreef er onlangs een boek over de Vette veemarkt?

  Vraag 2: we zoeken een straatnaam van Zomergem. De naam verwijst naar een oud-gebruik. Het stoffelijk overschot van de overledene werd vroeger naar de kerk gebracht op een kar waarin men eerst een laag stro had gelegd. Dit stro werd niet meer gebruikt maar werd buiten het dorp in een zijweg verzameld en later verbrand. Het woord bestaat nog en betekent ‘stro waarop een dode of stervende ligt of gelegen heeft’.

  Vraag 3: in Ronsele staat een kasteel. Dit kasteel werd na de oorlog van 14-18 gebouwd door Polynice X, professor in romeins recht aan de Universiteit van Gent. Dit werd opgetrokken op de plaats van een oud kasteel, waarvan nog de slotgrachten overgebleven zijn, en dat tijdens de oorlog vernleid werd. Dit had nog toebehoord aan de familie de Wavrin. Het park, dat vrij groot was, werd in loten verdeeld na de oorlog van 40. Wat is de naam van dit kasteel?

  Vraag 4: de familie Maes startte in Zomergem met een melkerij. Hoe noemde die melkerij?

  Vraag 5: wie was er burgemeester van Zomergem tussen 1953 en 1971?

 • Hoe bereid je een gemeenteraad voor?

  Sommige mensen vragen zich af hoe je een gemeenteraad voorbereidt. Een kleine blik achter de schermen.

  Je volgt dagelijks wat er reilt en zeilt in de gemeente. Dit doe je door het lezen van zaken (bv. collegeverslag of nieuwsbrieven met nieuwe wetten in), door de vinger aan de pols bij de bevolking te houden...

  Als je de agenda van de gemeenteraad krijgt, ga ik de dossiers in het gemeentehuis bekijken.

  Daarna mail ik naar de ambtenaren (via de secretaris) mijn vragen voor meer verduidelijking.

  Je probeert je een mening te vormen: wat is goed voor de mensen? Wie haalt hier voordeel uit? Wat zijn tegenargumenten?

  Ik bereid mijn tussenkomsten thuis voor.

  Op de fractievergadering bespreken we de punten en komen we tot een gemeenschappelijk standpunt. We spreken af wie wat zegt tijdens de gemeenteraad en dienen soms bijkomende punten in.

  Ten slotte pas ik mijn tekst aan en mail die door naar de secretaris (voor het verslag), naar de pers of zet die op mijn blog.

  Zo weten jullie ook wat er gezegd wordt: niet alleen vlak voor de verkiezingen, maar zes jaar aan een stuk.

  Je ziet: er komt heel wat werk kijken bij het voorbereiden van een gemeenteraad. 

  fractievergadering1fractievergadering3

  fractievergadering

   

 • Dooibarelen weg

  De dooibarelen zijn vandaag weggehaald. Nu komt er een moeilijke oefening: wat moeten we doen om dit euvel (wegverzakkingen in het dorp) duurzaam op te lossen?

  Het is wellicht wachten tot de uitspraak in januari van volgend jaar. Dan spreekt de rechter zich uit wie schuldig is. Deze rechtsprocedure kostte de gemeente al meer dan € 25 000 aan erelonen.

 • Snelheid in de Durmstraat

  Vandaag is het de verkeersveilige dag. Er wordt overal geflitst. Naast een controlebeleid zijn er ook preventieve maatregelen nodig om het verkeer veiliger te maken.  

  In 2005 legde men een wegversmalling aan in de Durmstraat. De snelheid ligt in deze straat hoog. CD&V had toen wel vragen bij de inplanting van deze wegversmalling en vroeg zich af of dit effectief zou zijn. Anders waren deze duizenden euro's weggesmeten geld.

  Uit de flitscijfers van 2009 blijkt nu dat er in de Durmstraat heel snel wordt gereden. Maar liefst 24% van de bestuurders reed er te snel (91 PV's werden opgesteld). Dit is het op één na slechtste resultaat (de Langestraat scoort het slechtst). Het zou goed zijn dat het schepencollege deze wegversmalling en de globale aanpak van snelheidslimieten evalueert vooraleer men zomaar de verkeerskussens her en der verspreidt.

  wegversmalling Durmstraat

 • Cultuurdebat

  Op dinsdag 9 februari ’10 hield minister Joke Schauvliege, in het kader van de ‘Ronde Cultuur’, halt in de Handelsbeurs te Gent.

  Dit 18de-eeuws Rococo-pand deed oorspronkelijk dienst als Hoofdwacht van de Oostenrijkse Keizerlijke Wacht, maar was nu de ideale setting waarin de minister van cultuur 170 mensen ontmoette uit de brede culturele sector uit Oost-Vlaanderen.

  Na een korte inleiding over het cultuurbeleid liet minister Joke Schauvliege de aanwezigen rond 5 stellingen hun mening ventileren tijdens tafelgesprekken. Er werd goed en constructief gedebatteerd en vele suggesties werden naar voor gebracht. Deze prachtige avond werd in goede banen geleid door de Oost-Vlaamse gedeputeerde van Cultuur Jozef Dauwe.

  Ik was ook aanwezig. Ik pleitte vooral voor een aanpassing van het Vlaams cultuurdecreet. Dat decreet van Anciaux legt even hoge eisen qua cultuurinfrastructuur voor steden als voor plattelandsdorpen. Een gemeentebestuur kan maar cultuursubsidies krijgen als je voldoet aan die infrastructuurnormen. Daarnaast pleitte ik voor een grote samenwerking tussen het deeltijds kunstonderwijs en het basisonderwijs. Het DKO moet zijn drempel verlagen als iedereen er in contact mee komt.

  cultuurdebat joke schauvliege