• Werkgelegenheid stimuleren

  De Zomergemse gemeenteraad duidde Hilde De Graeve (CD&V) aan als vertegenwoordiger binnen het regionaal forum lokale werkgelegenheid van Meetjesland, Leiestreek en Schelde.

  Dit overleg- en adviesorgaan moet de regionale werkgelegenheid stimuleren.

 • GPS

  In de Baetsstraat en de Vijf Eiken weert men vanaf nu het zwaar verkeer. Voertuigen langer dan tien meter zijn niet meer welkom.

  In de marge hiervan pleitte ik ervoor om via Tele Atlas toch eens na te kijken hoe de GPS-systemen de mensen sturen. Door het gebruik van de GPS is er heel wat sluipverkeer in smalle woonstraten. Het is aan de mobiliteitsambtenaar om via een centrale website alles goed door te geven.

 • Sport

  Op de gemeenteraad van gisteren hoorden we van de schepen van sport dat het vernieuwde zwembad op 18 juni gevuld zal worden. Zo kan het geopend worden op 1 juli. De omgevingswerken in Den Boer starten op 1 april.

 • Uitstap Brussel

  Op de nieuwjaarsreceptie nodigde Vlaams parlementslid Valerie Taeldeman ons uit om een bezoek te brengen aan het Vlaams parlement.

  Onze afdeling organiseert daarom op vrijdag 19 februari een uitstap naar Brussel.

  Het programma:

  8.15 uur vertrek aan de kerk van Oostwinkel met de bus.

  8.30 uur vertrek aan het parochiaal centrum in Zomergem.

  10 uur: bezoek aan het Vlaams parlement onder leiding van Valerie Taeldeman.

  12.30 uur: warme lunch in Wet 89 en rondleiding in het partijhoofdkwartier van CD&V.

  14.30 uur: rondrit doorheen Brussel met gids. De rondrit heet: "Brussel zien en zoenen".

  17.30 uur: terug naar Zomergem.

  Dit alles kunnen we de leden aanbieden voor amper 30 euro per persoon. Sympathisanten betalen 35 euro.

  Inschrijven kan door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de rekening van CD&V Zomergem 290-0181675-15 met vermelding "uitstap Brussel + naam".

  Inschrijven kan tot uiterlijk 5 februari of tot de bus vol zit.

 • Bestuursverkiezingen

  Zaterdag kwamen er meer dan 150 mensen langs op de CD&V nieuwjaarsreceptie. Antoon Vercruysse werd herkozen als voorzitter van de Zomegemse CD&V-afdeling. Naast deze ervaring, komt er een jongerenvoorzitter: Daisy De Smedt. Martine Lataire-Gyssels werd verkozen tot verantwoordelijke "Vrouw en Maatschappij".

 • Politici hebben het soms hard te verduren

  Zomergemnaar Henk Rijckaert (en oudleerling van "ons" jaar) heeft veel succes met "Zonde van de zendtijd". Vorige week was Gerolf Annemans verrast in het programma.

 • Man bijt hond: parkeren

  Man bijt hond is soms schitterend. Kijk mee hoe vorige week deze man zijn auto in de garage parkeerde.